Ons DNA

Kentaa is expert in online fondsenwerving en helpt mensen en organisaties die zich inzetten om iedereen kansen te bieden op een goed leven en de wereld een stukje beter maken. We bieden daarvoor slimme online platforms en tools, waarmee zo veel mogelijk mensen met succes en plezier geld werven dat nodig is voor de realisatie van maatschappelijke doelen.

Naast slimme platforms geven wij advies om successen te boeken met crowdfunding, event fundraising, peer-to-peer fundraising en online collecteren. Onze klanten bestaan onder andere uit goede doelen, universiteiten, musea, zorginstellingen en sportverenigingen.

Kentaa heeft als maatschappelijke missie ‘social good’ organisaties helpen met het online werven van inkomsten. Inkomsten die nodig zijn om hun doelen te realiseren. Het willen helpen bij het bereiken van deze doelen zit in ons DNA.