Blog

Op onze blog worden wekelijks interessante artikelen over online fondsenwerving en crowdfunding gepubliceerd. Daarnaast vind je er het laatste nieuws van en over Kentaa. Altijd op de hoogte blijven? Schrijf je dan hier in voor onze maandelijkse nieuwsbrief!

Normal 77f337fdd22d9f934f8cad54cee29f96e604299f

Voordekunst en Kentaa lanceren crowdfundingplatform voor culturele instellingen


Culturele instellingen die projecten van een bedrag van 20.000 euro of meer willen crowdfunden, kunnen vanaf nu gebruik maken van een nieuw platform: Creative Funding. Kentaa en voordekunst lanceren een exclusief crowdfundingplatform en bijbehorend adviestraject voor creatieve instellingen. Op het platform (www.creativefunding.nl) worden de krachten van het Kentaa framework voor online fondsenwerving en de expertise en begeleiding van voordekunst gecombineerd.   De volgende stap voor de culturele sector Voor culturele instellingen biedt crowdfunding interessante mogelijkheden op het gebied van fondsenwerving én relatiebeheer. Helaas ontbreekt het vaak aan tijd, kennis of capaciteit om een succesvolle crowdfundingcampagne te voeren. Creative Funding biedt organisaties de kans om deze drempels te overwinnen. Dit jaar is er plek voor 10 instellingen om deel te nemen aan dit traject.  De open call voor het eerste half jaar is nu geopend.   Exclusief platform en adviestraject voor bijzondere projecten van creatieve en culturele instellingen Gedurende het adviestraject Creative Funding worden creatieve instellingen intensief begeleid door een crowdfundingexpert van voordekunst, van plan tot uitvoering van de campagne. Ook na de campagne ondersteunt voordekunst de organisatie met relatiebeheer- en behoud van (nieuwe) donateurs. Het platform draait op het flexibele Kentaa framework, dat het mogelijk maakt voor elke instelling een eigen organisatiepagina in te richten in hun eigen huisstijl. Daarop is ruimte voor één of meerdere crowdfundingprojecten. Hierdoor dragen de campagnes niet alleen bij aan de fondsenwerving, maar ook de branding van de culturele instellingen en het relatiemanagement met (nieuwe) donateurs.   “Voordekunst is een begrip binnen de culturele sector. Vele mooie creatieve projecten zijn de afgelopen jaren via voordekunst succesvol gecrowfund. Wij zijn onder de indruk hoe voordekunst de sector helpt met innovatie op het gebied van fondsenwerving. Ik kijk er naar uit om als Kentaa samen met hen een volgende stap daarin te gaan zetten en in Creative Funding de krachten te bundelen!”  - Marc Schoutens, managing director van Kentaa.    Met deze samenwerking wordt een win-win-win gecreëerd: de mooie projecten van de instellingen, de expertise en mankracht van Voordekunst en de gebruiksvriendelijke techniek van Kentaa. Zo’n 150 organisaties maken succesvol gebruik van de platformen van Kentaa. Via voordekunst, het crowdfundingplatform voor de culturele sector, is er al meer dan 25 miljoen euro opgehaald voor meer dan 3800 projecten.   “Dit jaar bestaat voordekunst, en dus ook culturele crowdfunding, negen jaar. Er zijn veel mooie projecten gefinancierd, maar we zien dat crowdfunding nog steeds vrij incidenteel wordt ingezet. In het driejarige traject Creative Funding combineren we de infrastructuur van Kentaa en de kennis van voordekunst en zetten we in op het duurzaam betrekken van donateurs en fans.” - Roy Cremers, directeur voordekunst.    Open call geopend voor instellingen Culturele en creatieve instellingen kunnen hun project indienen op het Creative Funding platform via een open call. In 2020 zijn er tien trajectplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de open call vind je hier.     ---- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 83920083104194353582961cb04444da1e994a30

Leren van het DreamorDonate debacle?


Door Marc Schoutens, Managing Director Kentaa Inmiddels zijn de stofwolken, die ontstonden toen het donatie crowdfunding platform DreamorDonate ophield te bestaan, weer wat neergedaald. Volgens de recente berichten in de media lijkt het erop dat alle opgehaalde euro’s van de lopende crowdfunding campagnes zijn uitbetaald door de oprichter en eigenaar van het platform. Gelukkig maar! Eind goed, al goed dus? Nee, dat denk ik niet. Want de hele heisa rond DreamorDonate heeft aangetoond hoe kwetsbaar werving van donaties via een crowdfunding platform kan zijn. Het was (en is) in mijn ogen wachten op (nieuwe) problemen en incidenten met dit soort platforms. Crowdfunders en donateurs lopen bij het gebruik ervan risico’s! Daarom lijkt het me verstandig en wenselijk dat er maatregelen komen om hen – én de begunstigden - daartegen te beschermen.  Voordat ik hiervoor enkele suggesties geef, eerst even wat uitleg over crowdfunding. Crowdfunding wordt gebruikt in de zakelijke sector voor de funding van startups, productontwikkeling, etc. Vaak gaat de funding via aandelen of achtergestelde leningen. Deze platforms staan onder controle van de Autoriteit Financiële Markten. Maar crowdfunding wordt daarnaast meer en meer gebruikt voor maatschappelijke doelen: het zgn. donatie crowdfunding. En daar gaat ging het om bij DreamorDonate. Dergelijke crowdfunding platforms staan niet onder controle van de Autoriteit Financiële Markten of andere instanties.  Bij donatie crowdfunding maken we onderscheid tussen ‘open’ platforms en ‘branded’ platforms.    Open crowdfunding platforms De open platforms zijn eigendom van een organisatie zoals een bedrijf of stichting, meestal met als kerntaak de exploitatie van dat platform. Voor de afwikkeling van de donaties werkt de organisatie samen met een payment provider als Mollie, Buckaroo of Adyen. Instellingen en particulieren (crowdfunders) kunnen gebruik maken van zo’n platform voor hun crowdfunding campagne. Zij krijgen dan een eigen pagina op het platform, waarmee ze hun wervingsactie kunnen uitvoeren. De geldstromen lopen vanaf de payment provider via de platform-exploitant naar de crowdfunder. Bij de meeste platforms worden de ontvangen donatiegelden na afloop van de campagne aan de crowdfunders uitbetaald. Bij sommige platforms ontvangen de donateurs hun geld terug als de campagne niet succesvol wordt afgesloten. Ieder platform hanteert hiervoor zijn eigen regels. Vaak zijn deze ‘open’ crowdfunding platforms thematisch opgezet en gericht op specifieke terreinen zoals kunst, natuur en onderwijs. Sommige platforms werken internationaal. Voorbeelden van open platforms zijn www.gofundme.com, www.whydonate.nl, www.geefonderwijs.nl,  www.voorjebuurt.nl en (het nu gestopte) www.dreamordonate.nl.   Branded crowdfunding platforms  Deze zijn in het bezit van een fondsenwervende organisatie. Zij kunnen zelf daar projecten op plaatsen waarvoor ze via crowdfunding geld willen werven. Ook hier wordt voor de afwikkeling van transacties samengewerkt met een payment provider. De geldstromen gaan daarbij vanaf de payment provider in de regel direct naar de fondsenwervende organisatie. Voorbeelden van branded crowdfunding platforms zijn www.steunleiden.nl, https://crowdfunding.wnf.nl, https://steunmijnonderzoek.hartstichting.nl.    Risico’s De grootste risico’s zien we bij de open crowdfunding platforms, zoals geldstromen die via de exploitant van het platform zelf open. Dat brengt grote risico's met zich mee. De volgende vragen zijn relevant bij open platforms:  Waar blijven de ontvangen donaties als deze exploitant failliet gaat of er acuut mee stopt? In mijn ogen kan en moet dit ondervangen worden door de geldstromen te laten lopen via een derdengelden rekening van een volstrekt onafhankelijke derdengeldenstichting. Controle hierop zou kunnen gebeuren door een payment provider. Als een organisatie een contract met hen wil sluiten voor een open crowdfunding platform, moet als eis worden gesteld dat de geldstromen via derdengelden rekening(en) van gevers naar de crowdfunder lopen.  Wordt er goed gecontroleerd of het doel van de crowdfunding campagnes en het bijbehorende verhaal kloppen? Is het verhaal niet verzonnen om gemakkelijk aan geld te komen? We kennen dat ook van de nepcollectanten aan de voordeur. Belangrijk is dat de exploitant van het platform een strenge en gedegen toelatingsprocedure hanteert, zoals banken en payment providers dat ook doen. Pas als die procedure positief is afgerond mogen donaties worden geworven.  Tenslotte is er nog de vraag wie controleert of al het geworven geld ook besteed wordt aan of terechtkomt bij het doel dat in de campagne centraal staat. Na een dramatische gebeurtenis zien we soms dat particulieren het initiatief nemen om geld te werven voor nabestaanden of andere betrokkenen en dat er dan gul gegeven wordt. Op zich natuurlijk een prachtige sociale ontwikkeling. Maar stel dat er op deze wijze een bedrag van € 175.000 geworven wordt. Wie controleert dan of dat hele bedrag goed terechtkomt en niet maar een deel? En hoe wordt de resterende opbrengst besteed wanneer er voor het oorspronkelijke doel genoeg is opgehaald?  Bij branded platforms spelen dit soort risico’s veel minder. Vaak hebben de organisaties achter deze platforms CBF-keurmerk of minimaal een ANBI-status. Dit biedt al een (primaire) controle op de geldstromen binnen die organisaties. Voor de inkomsten die geworven worden via crowdfunding gelden dezelfde regels als voor de inkomsten uit de jaarlijkse collecte en andere fondsenwervingsmethoden zoals evenementen.    Keurmerk open crowdfunding platforms  Het is denk ik onmogelijk om alle risico’s weg te nemen. Ze kunnen echter wel verminderd worden. Om dat te bereiken pleit ik voor de introductie van een keurmerk voor de open crowdfunding platforms zoals het Thuiswinkel waarborg voor webshops. En misschien ook onder controle van dezelfde organisatie Thuiswinkel.org? Of van Nederland Filantropieland (www.nlfl.nl)? Aan het verkrijgen van zo'n keurmerk zouden dan eisen gesteld moeten worden, zoals: de geldstromen lopen via een onafhankelijke derdengelden rekening;  er is sprake van een degelijke toelatingsprocedure voor elke crowdfunder die een actie wil starten; er wordt transparant gecommuniceerd over de kosten voor het gebruik van het platform; de crowdfunders dienen (via het platform) een complete verantwoording af te leggen aan hun donateurs, over de besteding van de ontvangen gelden. Zo’n keurmerk zal bijdragen aan het vertrouwen bij donateurs en incidenten met crowdfunding voorkomen. Wat betreft de branded crowdfunding platforms lijkt het me zinvol dat de organisatie (het goede doel) achter het platform altijd beschikt over het CBF- keurmerk of de ANBI-status en dat dit voor de bezoekers van het platform zichtbaar is.  Nederland Filantropieland heeft aangegeven binnenkort met partijen uit de markt, de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland en het CBF hierover van gedachten te willen wisselen. Dat juich ik toe en ik hoop dat het snel tot resultaten leidt.   Dit artikel is ook geplaatst op www.fondsenwerving.nl; de website van Vlakbad Fondsenwerving. Klik hier om dit te bekijken.   ---- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 1abfa1a667a0ce5388a0ac088ae1d5f57adcc0c1

Goed nieuws voor Belgische goede doelen: online giften voortaan fiscaal aftrekbaar


  Goed nieuws voor Belgische goede doelen en donateurs! Fiscaal erkende VZW’s (vereniging zonder winstoogmerk) kunnen nu attesten afgeven voor donaties minstens 40 euro die via online platforms zijn gedaan. Zo heeft Ministerie van Financiën in België laten weten. Donateurs hebben hiermee dus ook een belastingvoordeel bij een online gift die via een payment provider zoals Mollie wordt verwerkt. Hierover bestond lange tijd onduidelijkheid. Als Kentaa zijn we een aantal maanden geleden gestart met het proces om vanuit het ministerie een zogenaamde ruling te verkrijgen hiervoor (zie www.ruling.be). Een langlopend en intensief proces. Maar niet voor niets, zo blijkt. We zijn blij met dit resultaat omdat dit het voor Belgische goede doelen gemakkelijker maakt om aan de slag te gaan met online fondsenwervingsplatforms als het Kentaa platform. En omdat het voor de Belgische donateur de drempel om te doneren verlaagt. Een mooie ontwikkeling.     ---- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal e3e79f509196a3df88e45e38b60befbe2341335e

Hey, doe jij (al) mee met #GivingTuesdayNL?


Op dinsdag 3 december 2019 vindt #GivingTuesdayNL plaats, de dag om goed te doen én te geven. Kentaa heeft zich aangesloten als een van de partners van #GivingTuesdayNL. #GivingTuesdayNL is een breed gedragen initiatief. Samen met ons moedigen veel andere fondsenwervingsplatforms en goede doelen organisaties de beweging aan.   Waarom is Kentaa partner van deze beweging? Meerdere redenen, te beginnen met het feit dat de Giving Tuesday beweging naadloos aansluit op onze missie. Wij willen dat zoveel mogelijk mensen met succes en plezier geld ophalen om iedereen kansen te bieden op een goed leven en de wereld beter te maken. Daarnaast voldoet #GivingTuesdayNL aan enkele belangrijke voorwaarden voor succesvolle, online fondsenwerving: Het vindt plaats op een vaste dag, namelijk 3 december. #GivingTuesdayNL heeft een duidelijk doel, namelijk geven. Het is gemakkelijk te koppelen aan een (bestaande) crowdfundingproject, campagne en/of fundraising event. Kortom, er is wat mij betreft er geen betere dag om te geven en voor fondsenwervende organisaties geen betere dag om te vragen. De rol van Kentaa als Partner van #GivingTuesdayNL is erop gericht dat we voorzien in tips en ideeën over hoe je Giving Tuesday een plek kunt geven binnen je actieplatform. Hierover zullen we in de komende periode communiceren.   Doe jij mee met #GivingTuesdayNL? Iedereen kan aanhaken bij de #GivingTuesdayNL beweging en daar zijn voordeel mee doen. Samen hopen we er een groot succes van te maken, maar dat valt of staat met jullie deelname. Dus mocht je het nog niet gedaan hebben, meld dan jullie organisatie aan via www.givingtuesday.nl en Join the movement!   Voor in de agenda: Nederland Filantropieland organiseert op 5 september een gratis webinar waarin de mogelijkheden en goede ideeën voor #GivingTuesdayNL aan bod komen.   Meld je aan   Wordt vervolgd, Marien Visser     ---- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 1cfe3f10b3f1225cd1f3a99bdf5b350d09c1f3c3

Maak kennis met onze nieuwe Customer Service Specialist!


Er is een nieuw gezicht bij Kentaa: Jasper Lemmen is bij ons gestart als Customer Service Specialist. Hij stelt zich graag voor:   Welkom! Kun je wat over jezelf vertellen?Jasper: ”Ik ben 33 jaar oud en woon in het centrum van Arnhem, op een steenworp afstand van het hoofdkantoor van Kentaa. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met de denksport dammen. Daarnaast vind ik het leuk om online met vrienden te gamen en series en films te kijken. Voordat ik bij Kentaa kwam heb ik voor de klantenservice van DHL gewerkt en daarvoor was ik werkzaam als webmaster van een damsite.” Wat is je rol binnen het team?Jasper: ”Als Customer Service Specialist ben ik het voornaamste aanspreekpunt voor klanten. Ik zal antwoord geven op vragen en nieuwe gebruikers wegwijs maken in ons systeem en ze adviezen geven over de inrichting van het platform.” Waarom heb je gekozen voor Kentaa?Jasper: ”Kentaa is een jong bedrijf in een interessante branche die enorm verschilt met waar ik hiervoor heb gewerkt. Het persoonlijke directe contact op de werkvloer van Kentaa zelf en de enthousiaste klanten, die allen gedreven zijn, spreken me aan.”   ---- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 319b67ab18c9e6c5395f83e92f7ef6d999c504b1

Instagram voor goede doelen: doneren via Instagram Stories


Facebook heeft onlangs doneren via Instagram toegevoegd aan hun Charitable Giving Tools. Daarmee is het mogelijk geworden voor goede doelen om donaties te ontvangen via Instagram Stories. Dit zijn de (verdwijnende) posts van een paar seconden die bovenaan de Instagram app verschijnen. Niet alleen de goede doelen zelf kunnen de knop aan hun Stories toevoegen. De functie is toegankelijk voor iedereen met een Instagram account. Perfect voor de achterban en een sterke tool voor influencers. Plus: 100% van de donatie gaat naar het goede doel.   Hoe werkt het voor goede doelen? Goede doelen moeten 3 dingen doen om de donatieknop voor hun organisatie te ontgrendelen: 1. Aanmelden voor Charitable Giving tools 2. Instagram en Facebook profielen koppelen 3. Omschakelen naar een business profiel Lees meer op de social good pagina van Facebook.   Hoe voeg je een donatieknop toe? 1. Maak een Instagram Story. Dit kan een plaatje zijn of een video. 2. Swipe vanaf de onderkant van de Story naar boven om de donatieknop te vinden en voeg deze toe. 3. Kies het goede doel naar keuze. 4. Pas eventueel de titel aan en posten maar! Natuurlijk kun je ook nog extra tekst aan de Story toevoegen om duiding te geven. Bijvoorbeeld waar de donaties voor gebruikt worden.     Best practices voor goede doelen 1. Laat het niet bij één keer. Instagram Stories zijn vluchtig. Maak daarom gerust vaker gebruik van de donatieknop. 2. Maak een serie Stories met wat jullie organisatie kan doen met verschillende donatiebedragen. 3. Maak een serie Stories met de verschillende projecten die mogelijk worden gemaakt door donaties. 4. Highlight jouw Stories! Je kunt Stories op je account ‘pinnen’ met de highlight functie. Zo kunnen volgers ze altijd terugvinden boven de gewone posts.   BONUS TIP: Heb je 10.000 of meer volgers en een Kentaa site? Dan kun je in Instagram Stories ook de Swipe up functie gebruiken om een link toe te voegen naar bijvoorbeeld de donatiepagina!     Lees ook Instagram voor goede doelen Influencer marketing in de non profitsector: hoe, wat, waar?   ------------------------Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal abb0ec40070cb1669e7ce95a9f9bccd0c98781bc

War Child eerste gebruiker van Kentaa - Salesforce koppeling


De eerste actieve koppeling tussen het Kentaa platform voor online fondsenwerving en CRM systeem Salesforce is een feit. Hiervoor wordt de Kentaa Salesforce module gebruikt die door Kentaa is ontwikkeld. War Child is de eerste organisatie die deze koppeling in gebruik heeft genomen met samenwerking van Deloitte.  Donateur- en actiestartergegevens van War Child worden dankzij deze koppeling feilloos vanuit hun Kentaa platform (https://www.voorwarchild.nl/) in Salesforce ingeladen en gematcht. Voor War Child betekent dit dat verschillende afdelingen met dezelfde data kunnen werken vanuit één systeem en er geen gegevens meer handmatig hoeven worden overgezet.Rutger Westerhof, Application & Process Specialist bij War Child: “Het is een integratie tussen twee systemen die tijd bespaart en de mensen blij maakt! Met dank aan het snelle doorontwikkelen van Kentaa konden we bovendien live gaan met een oplossing die ook onze eigen aan Kentaa toegevoegde vragen (aan donateurs en actievoerders) naar Salesforce doorstuurt. Zo staat alle informatie op één plek. Dat we zo kort na de razendsnelle lancering van het Kentaa platform deze koppeling op touw hebben kunnen zetten is een compliment waard.” Meerdere configuraties mogelijk dankzij flexibel ‘Kentaa-object’ Fondsenwervende organisaties gebruiken Salesforce op verschillende manieren. Daarom heeft Kentaa de koppeling met Salesforce op flexibele wijze gerealiseerd. Kentaa biedt data aan in een ‘Kentaa-object’, die vervolgens gematcht wordt in het CRM systeem. Zo zijn er verschillende configuraties mogelijk. Organisaties kunnen zelf bepalen welke gegevens uit het Kentaa-object zij willen gebruiken bij het maken van een koppeling. Verdere doorontwikkeling van het Kentaa-object voor nog meer toepassingen Het Kentaa team gaat door met het ontwikkelen van haar Kentaa-object. Zo kan er in de toekomst nog meer interessante data worden doorgegeven aan CRM-systemen als Salesforce. Met als doel om het fondsenwervende organisaties zo gemakkelijk mogelijk te maken en hen zoveel mogelijk werk uit handen te nemen.   Meer weten over de Kentaa - Salesforce koppeling? Neem contact op.   Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 947dac9afd2c7684cb4c95cc2b3489a4c9d4bdec

1e helft 2019: Maatschappelijke crowdfunding groeit!


Onlangs schreven we over de stand van crowdfunding in 2018. De groei die daar werd gezien, zet zich voort in de eerste helft van 2019, blijkt uit recent onderzoek. Zo werd er 203 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Dat is 32% meer dan in de eerste helft van 2018. Een interessant gegeven is dat bijna 60% van het totaal aantal gefinancierde projecten, maatschappelijke projecten betrof. In de eerste helft werden 3760 projecten gefinancierd, een groei van ruim 61% t.o.v. de eerste helft van 2018 (bron). Denk hierbij aan het aanleggen of opknappen van een speeltuin of een medische behandeling. Ook het initiatief van de Hartstichting in samenwerking met Philips, BuurtAED, leverde hieraan een grote bijdrage. Op dit crowdfunding platform kan men geld inzamelen voor een AED in de buurt. Voor maatschappelijke projecten was het totaal opgehaalde bedrag 7,1 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project 2.000 euro.    Lees ook: Crowdfunding: wat het jouw organisatie oplevert (naast geld) Mijn crowdfunding campagne is afgelopen. Wat nu?   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 56317e92a7eec523b7afa74904638bad1d1e0530

7 succesfactoren voor jouw peer-to-peer campagne


Hoe behaal je succes met jouw peer-to-peer (kom in actie)campagne? Site online en klaar is kees? Nee! Succes komt niet vanzelf. In dit artikel vind je 7 tips die je kunnen helpen.   Stel een haalbaar doel   Stel een haalbaar doel voor de campagne. Dat klinkt als een open deur, maar het is niet altijd even gemakkelijk. Om je doel te bepalen kun de proberen de volgende vragen te beantwoorden: - Wat is mijn doelgroep?- Hoeveel actiestarters kan ik werven?- Lukt het mij om x actiestarters actief te krijgen?- Wanneer heb ik genoeg actiestarters en kan ik me gaan focussen op hun succes?- Wat is de verwachte opbrengst per actiestarter?- Wat zijn eventuele challenges die ik kan toepassen en welke extra incentives kan ik bieden? Besef goed dat tijd ook een belangrijke factor is bij fondsenwerving. Maak een campagneplanning met daarin de data waarop je bepaalde doelen gehaald wil hebben, dan kun je daarop sturen.   Start met een soft launch Lanceer de campagne eerst onder een kleine groep supporters waarvan je zeker weet dat ze gaan deelnemen. Zij zorgen voor de eerste euro’s en de vulling van jouw platform. Is er nog iets niet in orde, dan hoor je dat van hen in plaats van de hele meute. Daarnaast zijn zij jouw beste ambassadeurs en kunnen hun verhalen anderen overtuigen om mee te doen met de campagne. Wie kun je hiervoor benaderen?: - Actiestarters die al eerder een groot succes hebben geboekt.- Medewerkers van jouw organisatie.- Gedreven vrijwilligers.- Social media Influencers (zij kunnen ook helpen met de werving en het aanjagen van de campagne).   Begeleid actiestarters   De campagne valt of staat met het succes van jouw actiestarters. Begeleid hen daarom goed bij hun acties. Dat kost tijd, maar levert jou uiteindelijk succes op. Zorg er in de eerste plaats voor dat de e-mailcommunicatie in orde is. Automatische e-mails kunnen je veel werk besparen en zijn succesvol mits deze goed gepersonaliseerd zijn. De meest succesvolle fondsenwervers of die met een inspirerend verhaal kun je het beste persoonlijk benaderen. Ook teamcaptains zijn een belangrijke spil in het web omdat zij vaak meerdere actievoerders aansturen. Onderdeel van de begeleiding is het wijzen op een goede invulling van de actiepagina, het geven van tips voor kanalen om hun pagina te delen en het voorstellen van challenges die kunnen helpen bij de fondsenwerving. Een toolbox met communicatiematerialen en deelbare graphics etc. is een mooie toevoeging die op ieder moment beschikbaar is (lees ook: 10 onmisbare items in jouw actiestarter toolbox). Ook het beantwoorden van veel gestelde vragen en transparante contactmogelijkheden, maken de begeleiding gemakkelijker.   Maak een korte campagne video Het is geen must, maar een video waarin het doel en de noodzaak van de campagne worden toegelicht kan enorm helpen bij de werving van actiestarters en donateurs. Waarom? Men kijkt liever een korte video (niet langer dan twee minuten) dan dat men tekst leest. Bonus: een korte video dwingt je om snel tot de kern van het verhaal te komen en te benadrukken wat écht belangrijk is. Daarnaast is een video ook nog lekker deelbaar.   Koppel impact aan donatiebedragen (en aan opgehaalde bedragen voor actiestarters) Wil je bezoekers extra motivatie geven om te doneren? Koppel dan de impact die zij kunnen maken aan bepaalde donatiebedragen (met € 40,- kunnen wij … ). De impact is namelijk heel belangrijk voor de donateur en het maakt het doen van een donatie heel concreet. Ook actiestarters kun je vertellen wat je kunt doen als zij een x bedrag ophalen en hen zo beïnvloeden om meer op te halen.   Deel successen Boek je successen met de campagne of wil je een bijzonder resultaat bekendmaken? Doe het op social media via een toffe graphic of bijvoorbeeld een Facebook Livestream. Dit laatste kun je van te voren aankondigen en het daardoor extra spannend maken. Dit genereert weer nieuwe ‘buzz’ rondom de campagne.   Bedank jouw donateurs   Iedere donateur die bijdraagt aan jouw peer-to-peer campagne is belangrijk. Vergeet dan ook niet om donateurs hartelijk te bedanken. Wijs ze op hun impact en geef ze andere mogelijkheden om te helpen zoals het delen van de campagne via social media. Vraag in een bedank mail echter niet te veel zodat het dankwoord wel centraal blijft staan. Bouw de relatie met de donateur zorgvuldig op en wie weet komt deze donateur tijdens een volgende campagne wel voor je in actie.     Lees ook 10 onmisbare items voor jouw actiestarter toolbox 6 tips voor een succesvolle lancering van je kom-in-actie programma     --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 70a6a0d42af70436325a031a1f7f4e0d28161857

Whitepaper 'Crowdfunding voor non-profits' vernieuwd!


Het whitepaper over crowdfunding voor non-profits is vernieuwd! Download het vernieuwde whitepaper gratis en lees over de laatste trends en marktcijfers op het terrein van crowdfunding voor non-profits. We hebben informatie toegevoegd op basis van onze verder opgebouwde kennis en ervaring in de afgelopen periode. Het whitepaper is nu nog completer en geschikter om aan fondsenwervers antwoord te geven op de volgende vragen: is crowdfunding iets voor mijn organisatie? hoe bereid ik een crowdfunding campagne voor en vergroot ik de kans op succes Dit whitepaper geeft antwoord op deze vragen door een introductie in crowdfunding gericht op fondsenwervende organisaties. Het biedt een praktisch stappenplan voor een crowdfunding campagne en inspirerende cases. > Ga naar de (gratis) download   Lees ook:Crowdfunding in 2017: flinke stijging donatie-gerichte crowdfundingCrowdfunding: wat het jouw organisatie oplevert (naast geld)Mijn crowdfunding campagne is afgelopen. Wat nu? Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 34767362f738c8c801377ecaf9df35c46af071ee

KFID2019 report: 60 fondsenwervende organisaties in discussie over online fondsenwerving


Op 16 mei jongstleden organiseerde Kentaa de derde Kentaa Fundraising Inspiration Day in het Spoorwegmuseum. Een dag speciaal voor onze klanten die in het teken stond van ontmoeten en inspireren. Meer dan 100 fondsenwervers en medewerkers van zo'n 60 fondsenwervende organisaties waren dit jaar aanwezig. Tijdens het middagprogramma gingen deze experts in online fondsenwerving met elkaar in discussie aan de hand van de volgende stellingen: Offline en online fondsenwerving zijn moeilijk te combineren Teleurstellingen over niet behaalde doelen moet je delen Zonder Social Media is je platform kansloos Goede crowdfunding rewards zijn de sleutel tot succes Een actieplatform is hét middel om jonge generaties duurzaam aan je te binden Online collecteren zal de komende jaren enorm gaan groeien Een doelbedrag communiceren bij een evenement komt het resultaat ten goede Experimenteren met streefbedragen levert meer inkomsten op Een actieplatform voor bedrijven is een nog onbenutte kans Hoewel de meningen en ervaringen van onze klanten sterk uiteenliepen, werden er goede ideeën en ervaringen gedeeld. In dit artikel vind je de hoogtepunten en tips uit de discussies.   1.    Offline en online fondsenwerving zijn moeilijk te combineren  Tijdens deze discussie kwam naar voren dat het vooral lastig is om tijdens een offline evenement, traffic te genereren voor jouw online platform. Voor een evenement kan het wel werken: ter plekke inschrijven voor een evenement is succesvol gebleken. Kentaa tip: Zorg dat er op je offline bijeenkomst een computer aanwezig is waarop mensen zich kunnen inschrijven (begeleid dit wel). Anderzijds kun je het zelf bijhouden. Binnen het Kentaa platform kun je als beheerder deelnemers opvoeren. Niet alles hoeft online. Hoewel dat klinkt als een open deur, wijs actiestarters en deelnemers daar wel op.  Kentaa tip: Benader deelnemers, actiestarters en online collectanten per e-mail om ze te wijzen op offline mogelijkheden. Denk aan een giften box op een feest, club of vereniging. Maar ook het ophangen van posters en het gebruik van offline sponsorformulieren (deze worden binnen het Kentaa platform aangeboden). Offline ingezamelde donaties kunnen als één donatie op het platform worden gestort. Met offline bijeenkomsten als blijk van waardering kun je retentie op je platform verhogen. Terugkerende deelnemers en actiestarters zijn waardevol en halen meer op.  2.    Teleurstellingen over niet behaalde doelen moet je delen Voorafgaand aan de discussies hebben bezoekers van de dag aangegeven of ze het eens waren met deze stelling. Bijzonder in dit geval was dat bijna iedereen in de zaal het eens was met deze stelling. Tijdens de discussie bleek dat echter dat het in de praktijk niet wordt gedaan.  De consensus was dat beter het positieve nieuws gedeeld kan worden: wat is er wel gelukt? Men gaf aan dat doelen vaak vanuit een interne business case worden bepaald op basis van een financieel plaatje. Dat maakt ze soms niet helemaal realistisch. Om teleurstellingen te voorkomen kun je daarom beter alleen goed doordachte en haalbare doelbedragen communiceren. Ben je niet zeker van de haalbaarheid, communiceer dan geen doelbedrag. Kentaa tip: Zorg dat je in ieder geval weet wat je moet zeggen als je een doel niet behaalt en mensen daar vragen over stellen. Wat gebeurt er met het geld dat is opgehaald? Wat kun je daarmee bereiken? Is er een plan B? Wordt de campagne verlengd? Allemaal zaken die je van tevoren al helder kunt stellen. 3.    Zonder Social Media is je platform kansloos Met deze stelling was iedereen het eens. Social media is immers niet meer weg te denken uit onze samenleving. De mate waarin social media wordt gebruikt en effectief is, hangt van de doelgroep af.  Door deelnemers van de discussie worden Facebook, Twitter en LinkedIn het meest gebruikt om de boodschap te verspreiden en het platform aan te jagen. Kentaa tip: Het personaliseren van social media deelteksten kan helpen om meer bezoekers, deelnemers en donateurs naar je platform te trekken. In zijn algemeenheid wordt Instagram steeds vaker ingezet om de organisatie te promoten. De belemmering van Instagram is dat je geen links kan delen in posts. Wel kan dat in Instagram stories vanaf 10.000 volgers en dat wordt steeds interessanter. Kentaa tip: Hoe zet je social media het beste in voor het promoten en aanjagen van jouw platform? Enkele ideeën: zet actiestarters, deelnemers en collectanten in het zonnetje door hun actiepagina’s en persoonlijke verhalen te delen. Bedank donateurs via social media voor hun bijdrage en beantwoord vragen. Deel mijlpalen en successen van je platform: maak er een feestje van. Nieuwsberichten op jouw actieplatform kun je ook gemakkelijk doorzetten. Live registraties van acties of events kunnen de beleving en betrokkenheid vergroten. Lees ook: Van passieve social media volger naar actieve supporter 4.    Rewards zijn de sleutel tot succes bij crowdfunding In deze sessie is een goed inhoudelijk gesprek gevoerd over het gebruik van tegenprestaties bij crowdfunding. Hoewel in de peilingen de meningen verdeeld waren, was men het tijdens de discussie unaniem oneens met de stelling. Als er gebruik wordt gemaakt van rewards, kies dan voor relevante en inhoudelijke (liefst immateriële) tegenprestaties. Toegang tot speciale events of presentaties bijvoorbeeld. Rewards kunnen helpen om de donatiebedragen te sturen: door een tegenprestatie aan te bieden zijn mensen eerder geneigd een hoger bedrag te doneren. De echte sleutel tot succes, aldus de groep: de motivatie van de projecteigenaar, de impact van het project en het goed definiëren van de crowd. Kentaa tip: Een crowdfunding reward hoeft niet ingewikkeld of duur te zijn. Het ontvangen van een speciale nieuwsbrief, een postkaart of een videoboodschap zijn voorbeelden van goede immateriële rewards.  5.    Een actieplatform is hét middel om jonge generaties duurzaam aan je te binden Een algemene conclusie was dat een actieplatform één middel was om jongeren te binden, maar niet per se hét middel. Het meeste succes werd gevonden bij scholen. Hierbij was de fondsenwerving onderdeel van een (langdurige) samenwerking tussen het goede doel en de school.  Iedereen was het erover eens dat het succes van jongeren op een actieplatform, net zoals bij andere doelgroepen, met name afhankelijk is van goede begeleiding. Minder in technische zin, maar met name het uitspreken van waardering en persoonlijk contact is belangrijk. Door ambassadeurs deel te laten nemen aan het actieplatform, kun je de jongeren extra interesseren. Denk aan YouTubers of bekende Nederlanders. Kentaa tip: Je kunt deelname op het actieplatform stimuleren door acties te bedenken die jongeren aanspreken, waar ze zich bij aan kunnen sluiten. Denk aan gamen voor het goede doel, 24 uur lang livestreamen voor het goede doel, etc. Bedenk je goed wat er speelt binnen de doelgroep, of beter nog: vraag het! De persoonlijke connectie die iemand heeft met het doel blijft het belangrijkst. Is deze er, zoals bijvoorbeeld bij goede doelen die te maken hebben met bepaalde ziektebeelden, dan wordt er eerder een langdurige relatie opgebouwd. Kentaa tip: Onderzoek van de Hogeschool Gent en KU Leuven heeft uitgewezen dat jongeren zich wel degelijk binden aan goede doelen, al hebben ze daar wat meer tijd voor nodig dan oudere generaties. Je kunt ze daarbij helpen door: Eerlijk, transparant en persoonlijk te communiceren Keuzemogelijkheden te bieden voor het steunen van jouw organisatie Te vragen welke vorm van communicatie hen aanspreekt en hieraan gehoor te geven Hen te waarderen en bedanken voor de steun die ze bieden, waarbij een positieve ervaring zwaarder weegt dan een gadget In te spelen op hun directe omgeving door bijvoorbeeld peer-to-peer fondsenwerving in te zetten De impact van hun steun duidelijk te maken. Lees ook het blogartikel 6.    Online collecteren zal de komende jaren enorm gaan groeien Het merendeel van de deelnemers van deze sessie was het eens met de stelling. Het meest algemene argument was dat online blijft groeien, dus online collecteren ook. Net als bij de traditionele collecte zit daar wel werk in voor non-profits, het gaat niet vanzelf. Tijdens de sessies werd er gesproken over de verhouding tussen online collecteren en andere kanalen, zoals het actieplatform. Zijn ze onderling vervangbaar of juist aanvullend? Laat de keuze wat dat betreft aan de achterban zelf. De grootste uitdaging bij het realiseren van groei is het netwerk van de meest betrokken vrijwilligers en collectanten. Dit netwerk wil je niet uitputten en daarom is enige creativiteit geboden. Terecht kwam ook de opmerking: dit netwerk breidt zich ook uit en kan daarom wel benut worden. Kentaa tip: Soms is het lastig om online collectanten een tweede keer te vragen om te collecteren. Wat daarbij kan helpen is een ander project waarvoor geld wordt ingezameld. Dan heeft men minder het gevoel twee keer precies hetzelfde te doen. Daarnaast is het zeker van belang om de collectant zijn of haar impact te laten zien. 7.    Een doelbedrag communiceren bij een evenement komt het resultaat ten goede Tijdens de discussie waren de meningen verdeeld. Enerzijds kan een doelbedrag helpen om donateurs en actiestarters samen naar een doel te laten werken. Het wordt tastbaarder en toont urgentie. Anderzijds werd er ook gezegd dat het voor teleurstellingen kan zorgen als het niet behaald wordt, terwijl er een prachtbedrag is opgehaald. (Zie ook stelling 2) Een goede tip kwam van een organisatie wiens evenement het doelbedrag had bereikt (het geld gaat naar medisch onderzoek). Zij lieten vervolgens een arts een filmpje opnemen. Hij bedankte de mensen voor hun steun maar gaf ook aan dat er voor het onderzoek nog meer geld nodig was. Daarom kon het streefbedrag weer omhoog! Kentaa tip: Zorg dat het doelbedrag haalbaar en realistisch is. Gebruik data van vorige evenementen om een inschatting te maken van het aantal deelnemers dat je verwacht. Ook kun je kijken wat zij gemiddeld per persoon ophaalden om op die manier een realistisch doelbedrag te berekenen. 8.    Experimenteren met streefbedragen levert meer inkomsten op Iedereen was het eens met deze stelling. Het experimenteren met streefbedragen kan meer inkomsten opleveren. Desalniettemin hangt het wel van de specifieke situatie af. Voor de verschillende vormen van fondsenwerving, gelden specifieke regels. Bij crowdfunding is het experimenteren met het streefbedrag (in dit geval het doelbedrag), niet aan te raden. Een voorwaarde voor een succesvol crowdfunding project is namelijk een goed onderbouwd en doordacht doelbedrag.  Bij een fondsenwervend evenement ligt het anders. Daarover wordt er door de fondsenwervers in de groep verschillend gedacht. Zo werd er aangegeven dat een algemeen streefbedrag voor het evenement donateurs kan afschrikken. Als alternatief werd een streefbedrag soms pas op een later moment genoemd, als al een deel van de beoogde opbrengst binnen is. Anderen gaven aan het juist wel te tonen. Zij communiceerden transparant over de opbrengst van vorige edities en de ambitie om een nog hoger bedrag op te halen. Dan zijn er de streefbedragen van individuele actiepagina’s (deelnemers) en teampagina’s. Ook dat wordt op verschillende manieren aangepakt. Bijvoorbeeld: het streefbedrag niet voorstellen, maar de actiestarter zelf laten kiezen. Een te laag ingestoken streefbedrag kan namelijk ook remmend werken. Een goede manier om een streefbedrag te bepalen is aan de hand van resultaten en data uit het verleden: wat werd er toen gemiddeld opgehaald?  Kentaa tip: Zoals hierboven duidelijk wordt, er zijn vele verschillende manieren om om te gaan met streefbedragen. Voor het bepalen van een goed streefbedrag geldt altijd: kruip in de huid van de doelgroep en zorg dat experimenten goed doordacht zijn.  9.    Een actieplatform voor bedrijven is een nog onbenutte kans Het grootste gedeelte van de deelnemers aan deze stelling discussie was het eens met de stelling. Wat precies de kansen zijn, vonden velen lastig aan te geven omdat er nog relatief weinig ervaring is opgedaan. Een mogelijkheid die al wel is toegepast is bedrijven deel laten nemen aan bestaande evenementen. Daarvan is wel enige effort en gedrevenheid nodig bij de werving. In ieder geval kan het actieplatform worden meegenomen in de propositie naar bedrijven. Wel belangrijk daarbij is dat de bedrijven worden ontlast en begeleid. Het gebruikmaken van het platform moet voor hen zo makkelijk mogelijk worden gemaakt. De tijd die je daar insteekt als fondsenwervende organisatie moet je zien als een investering. Kentaa tip: In het kader van het binden van bedrijven… maak voor bedrijven een speciaal pakket voor de samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijvenpagina op je actieplatform (vul deze voor het bedrijf), een aantal tickets of coupons voor een bestaand evenement, mogelijkheid om een logo of andere uiting te plaatsen (online of offline tijdens een evenement). Hoe persoonlijker, hoe beter, want je hebt nog altijd met mensen te maken.   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal e4548f58cb7aee7d2c60fe150d1d578c76ea5368

De top 20 fondsenwervende evenementen van 2018


Onlangs maakte PeerWorks hun jaarlijkse ‘Top 20 Peer-to-Peer Fundraising Events’ bekend! Als sponsor van het bijbehorende rapport was Kentaa aanwezig bij de presentatie van de top. In het rapport worden de 20 grootste fondsenwervende evenementen van non-profits in Nederland gepresenteerd. Het gaat om evenementen die in 2018 hebben plaatsgevonden. We vatten het rapport met veel plezier voor je samen: De Top 20    Evenementen komen in aanmerking voor de top 20 als ze de volgende kenmerken hebben: Het fondsenwervende evenement is een live samenkomst van mensen die deelnemen aan een specifieke activiteit. Hierbij worden ze aangemoedigd om fondsen te werven voor het goede doel waar het evenement aan bijdraagt. In sommige gevallen gaat het om een serie evenementen die onder dezelfde noemer georganiseerd wordt. Het gezamenlijke resultaat telt dan mee voor de positie in de top 20. Het is een open evenement. In principe kan iedereen eraan deelnemen, individueel of in een team, en fondsenwerven voor het goede doel. Evenementen met deelname op uitnodiging, zoals gala’s, zijn niet meegenomen. De opbrengst van het evenement ging naar één of meer Nederlandse goede doelen.   Conclusies uit de top 20   Om tot de top 20 te behoren moest een fondsenwervend evenement in 2018 minimaal € 545.477 opbrengen. Dat is zo’n € 31.000 meer dan de drempel van 2017. De lijst heeft één nieuwkomer dit jaar. Deze nieuwkomer belandde direct in de top 3! De rest van de top 20 is ten opzichte van 2017 voornamelijk op andere posities in de lijst komen te staan. Één evenement keerde terug in de top 20. In totaal was de opbrengst van de evenementen in de top 20 bijna 8 miljoen euro hoger dan in 2017.   Kentaa klanten in de top 20 A Local Swim Terug van weggeweest in de Top 20. Op nummer 17 staat het evenement A Local Swim van ALS Nederland. In 2018 werd in 5 steden een swim georganiseerd (4 in 2017). De deelname is met een indrukwekkende 53,7% gestegen en de totale opbrengst is met € 821.000 meer dan verdubbeld! Tour du ALS Tour du ALS behoudt haar 15e plek in de lijst. De stijging van 31,1% heeft de opbrengst op € 865.000 gebracht. Het aantal deelnemers is in 2018 met 30% gestegen. Nacht van de Vluchteling Het hoogste in de ranking staat Nacht van de Vluchteling van Stichting Vluchteling. In 2018 maakten zij nog geen gebruik van het Kentaa platform, maar voor de editie van 2019 wel! Met € 1.700.000 stond het evenement op nummer 9! Het aantal deelnemers was 5200. We hopen dat de Nacht van de Vluchteling ook in 2019 hoog in de lijst eindigt. De 5-jaren trend Sinds het ontstaan van dit rapport in 2014 tot nu, signaleert Peerworks dat de groei van de opbrengst in de Top 20 sneller plaatsvindt dan de groei in deelname. Zo was er in 2018 slechts 2% meer deelnemers dan in 2014, maar wel 32% meer opbrengst! Peerworks wijdt deze groei in de opbrengst daarom aan het volwassen worden van peer-to-peer fundraising in Nederland. Deelnemers zijn meer gewend geraakt om te vragen om donaties en doneren is ‘normaal’ geworden. Dit biedt ook ruimte tot het vragen en geven van hogere bedragen.   Download het volledige rapport van PeerWorks (Engelstalig), hier.  Lees ook de samenvatting van het rapport over de top 20 fondsenwervende evenementen van 2017, 2016 en 2015.     --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 20bc83b8faea4b3b480ad1fa87223d52aa551561

Kentaa breidt uit: maak kennis met onze twee nieuwe developers!


Recent is het Kentaa team uitgebreid met twee technische collega’s: Robert Kroon en Paul Treffers. We zijn erg blij met deze versterking. Met deze uitbreiding kunnen we meer tempo maken met productontwikkeling en zo onze klanten blijven verrassen met nieuwe features, templates en andere nuttige uitbreidingen van onze platforms. We stellen ze graag aan je voor:   Welkom bij Kentaa! Kun je wat over jezelf vertellen? Paul: “Ik ben iemand die echt kan genieten van de kleine dingen in het leven. Als ik met familie of vrienden ben en lekker kan eten, dan ben ik echt gelukkig! Ook word ik blij als ik snelle auto’s kan rijden, een lekker potje kan darten of gezellig films kan kijken. Bij mijn vorige baan ben ik medeverantwoordelijk geweest voor het oprichten van het bedrijf en het ontwerpen en bouwen van websites.” Robert: “Ik woon in Apeldoorn samen met mijn vrouw Aline en ben trotse vader van Maarten, Jelle en Vera. Naast mijn werk ben ik druk met bordspellen. Zo heb ik een spellenclub opgericht en de website bordspellenvergelijken.nl bedacht. Daarnaast speel ik Softbal in een recreantenteam. Ik ben al sinds 2001 werkzaam in de IT en heb bij verschillende bedrijven gewerkt: TOPdesk, Sogeti en mijn laatste werkgever Oblivion.“   En dus nu bij Kentaa. Welke rol vervul je binnen het team? Paul: “Als Frontend Developer ben ik medeverantwoordelijk voor het doorontwikkelen van het platform. Ook zorg ik ervoor dat klanten de mogelijkheid hebben om uit steeds meer nieuwe uitstralingen van hun website te kiezen. Daarnaast help ik het team met het oplossen eventuele platform gerelateerde problemen en zorg ik dat de wensen van de klant uitkomen.” Robert: “Mijn rol binnen Kentaa is Senior Developer. Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Kentaa platform en Digicollect.”   Waarom heb je voor ons gekozen? Robert: “Kentaa is een jong bedrijf dat werkt met Ruby on Rails en de volgende stap wil nemen betreffende de cloud. Dat vind ik interessant.” Paul: ”Kentaa werkt voor een hele andere branch dan waar ik hiervoor voor heb gewerkt. Het leek me daarom ook een mooie uitdaging om iets nieuws te proberen en omdat ik graag andere mensen help past Kentaa goed bij mij. Ook vindt Kentaa het erg belangrijk dat de klant en de eindgebruiker van de website(s) altijd centraal staan, iets waar ik me absoluut in kan vinden!”       Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 4fc177ebcaef195e920be50d8c344286b65ad0cb

Crowdfunding blijft groeien: trends en kansen voor fondsenwervende organisaties


Fondsenwervende organisaties die het Kentaa platform inzetten voor crowdfunding, hebben in 2018 ruim 1,5 miljoen euro opgehaald. Daarmee is de opbrengst 59% gestegen ten opzichte van 2017.  Ook het aantal geslaagde crowdfunding projecten is spectaculair gegroeid. Van 155 projecten in 2017 naar 691 projecten in 2018 (346% groei). Met andere woorden, het succes van crowdfunding blijft zich uitbreiden. Gemiddeld werd er per project € 2.250 opgehaald. In 2017 was dit bedrag € 6.303. Deze daling is te wijten aan een groot aantal projecten met relatief lage streefbedragen. Het gemiddelde donatiebedrag lag in 2018 op € 47,37.   Crowdfunding trends en kansen in 2019   Crowdfunding op lokaal niveau Het crowdfunding platform BuurtAED, een initiatief van de Hartstichting en Philips, was in 2018 éen van de grote successen. BuurtAED geeft alle buurten in Nederland de kans om een AED aan te schaffen met behulp van crowdfunding. Zo zijn steeds meer buurten in Nederland voorbereid op een hartstilstand. Een dergelijk platform bewijst dat crowdfunding voor een gezamenlijk belang in de buurt, erg succesvol is. Onlangs startte Provincie Gelderland met een crowdfunding platform voor groenere schoolpleinen. We zien dat op lokaal niveau, men steeds meer bezig is met een duurzamere toekomst. Matchfunding Al sinds 2016 maakt de Hartstichting met hun crowdfunding platform Steun Mijn Onderzoek gebruik van matchfunding. Onderzoekers zamelen geld in voor hun onderzoeken en als het doelbedrag is behaald, verdubbelt de Hartstichting dat bedrag zodat de onderzoeken gestart kunnen worden. Ook bij BuurtAED speelt matchfunding een belangrijke rol. Lukt het buurtbewoners om binnen 30 dagen het benodigde bedrag voor hun AED in te zamelen, dan krijgen zij van Philips ten minste 1000 euro korting. Matchfunding kan op verschillende manieren worden toegepast: verdubbeling van het bedrag, een x bedrag voor iedere donatie, een x bedrag per een x aantal donaties, etc. Samenwerking met bedrijvenVoor goede doelen biedt een samenwerking met bedrijven kansen op het gebied van crowdfunding. Bedrijven kunnen door deel te nemen aan crowdfunding campagnes, namelijk ook invulling geven aan een m.v.o. beleid. Mogelijkheden voor bedrijven zijn onder andere het bovengenoemde matchfunding, het aanbieden van items voor crowdfunding rewards of het beschikbaar stellen van hun netwerk en communicatiekanalen. Natuurlijk kunnen ze ook een donatie doen.   Lees ook:Crowdfunding in 2017: flinke stijging donatie-gerichte crowdfundingCrowdfunding: wat het jouw organisatie oplevert (naast geld)Mijn crowdfunding campagne is afgelopen. Wat nu?   Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal d237aea85150a30aee0554a3415411c1547e74cb

Nieuw Whitepaper! Terugkerend succes met fondsenwervende evenementen


Het evenementen seizoen is weer losgebarsten! Deze nieuwe whitepaper is verplichte kost voor ieder goed doel dat een eigen fondsenwervend evenement heeft of voornemens is een eigen evenement op te zetten. Het aantal fondsenwervende evenementen groeit fors in Nederland. Er komt heel wat bij kijken om zo'n evenement succesvol op te zetten. In veruit de meest gevallen is het doel om er een terugkerend evenement van te maken én het evenement na de eerste editie het liefst verder te laten groeien. Maar hoe doe je dat? In deze whitepaper wordt aangegeven wat belangrijke factoren zijn om van je evenement een terugkerend succes te maken. En worden er 15 praktische tips hiervoor gegeven. -> Download het gratis whitepaper!   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal f990dab31eb53a0607c1c78dc30fd0ab340dc224

Doneren via Tikkie nu mogelijk in alle Kentaa platformen


Na de introductie van doneren via Tikkie in Digicollect, biedt Kentaa nu voor al haar platformen de mogelijkheid om donaties te werven via Tikkie. De eerste twee organisaties die gebruik maken van Tikkie in het Kentaa platform zijn Stichting Vluchteling met www.nachtvandevluchteling.nl en Stichting Lymph&Co met www.dehollandse100.nl.  Donatieverzoek via Tikkie, hoe werkt dat? Op Kentaa websites voor online fondsenwerving kan iedereen een verzoek om via Tikkie te doneren aanmaken en dit delen met hun persoonlijke contacten via WhatsApp of e-mail. Vervolgens kunnen deze contacten gemakkelijk en snel doneren via hun smartphone. De organisaties die met het Kentaa platform werken, vragen bij ABN AMRO een eigen Tikkie account aan. Dankzij de koppeling kan ABN AMRO de donaties rechtstreeks op de bankrekening van het goede doel storten. Ook worden ze meegeteld op de Kentaa site, zodat de donatieteller klopt en de Tikkie donaties terug te zien zijn in het totaal opgehaalde bedrag. Een voorgesteld bedrag of een eigen bedrag   Met de toevoeging van Tikkie aan de Kentaa platformen, is er een extra optie bijgekomen. Voorheen bepaalde degene die de Tikkie aanmaakte, het donatiebedrag. Nu is er ook de mogelijkheid om het donatiebedrag door de donateur te laten bepalen. Dat betekent nog meer gemak en vrijheid voor de donateur.     --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal a96199f838d12ca6fa02e285fd21c201256a4569

Het beste moment om vrijwilligers, actiestarters en donateurs te werven


Wat is het beste moment om potentiele donateurs, actiestarters of vrijwilligers te bereiken? Dat is een vraag die bij veel fondsenwervende organisaties speelt. En het is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Gelukkig deelde Anne van Roosmalen, Marketing manager van matchingsplatform NLvoorelkaar (hierop staan oproepen tot vrijwilligerswerk) interessante conclusies over de geschikte momenten om vrijwilligers te werven. In dit artikel vind je een samenvatting van haar bevindingen. Daarnaast delen we de momenten waarop je het beste actiestarters/deelnemers en donateurs kan werven, aan de hand van data uit ons platform voor online fondsenwerving. Wanneer gaan mensen op zoek naar vrijwilligerswerk? Uit het onderzoek van NLvoorelkaar is gebleven dat 50% van de vrijwilligers op het platform, inlogt tussen 09:00 en 15:00 uur, waarbij de piek rond 11 uur ligt. Ditzelfde geldt voor bezoekers. Daarnaast is er voor bezoekers een kleine piek gesignaleerd tussen 20:00 en 22:00 uur, maar hierbij wordt niet ingelogd door vrijwilligers. NLvoorelkaar stelt dus dat het plaatsen van de vrijwilligersoproep het beste om 10:00 uur geplaatst kan worden omdat de kans dat oriënterende vrijwilligers de oproep zien dan het grootst is. Na 15:00 nemen de ingelogde vrijwilligers af. De dag waarop de meeste vrijwilligers inloggen en zich registreren is dinsdag. Ook maandag is een dag met veel activiteit, terwijl het weekend juist weinig activiteit toont. De periode? Het najaar. In september en oktober is er veel verkeer en in oktober en november loggen er veel vrijwilligers in. Ook in januari wordt een piek gesignaleerd, mogelijk dankzij de invulling van goede voornemens. Let wel dat NLvoorelkaar een platform is dat volkomen is gewijd aan vrijwilligerswerk. De interesse voor vrijwilligerswerk is bij de bezoeker al aanwezig. Voor individuele non-profitorganisaties is het de moeite waard om uit te proberen of deze momenten ook voor hen geschikt blijken.  Hoe zit dat met donateurs en actiestarters / inschrijvingen? Omdat de werving van vrijwilligers doorgaans niet via platformen van Kentaa verloopt, kunnen we daar vanuit ons perspectief weinig over zeggen. Daarom hebben we andere interessante gegevens opgezocht: de momenten waarop men doneert de momenten waarop men een sponsorpagina aanmaakt of zich inschrijft voor een fondsenwervend evenement (‘acties’ in de illustraties) We hebben daarbij gegevens verzameld van het jaar 2018. Wij hebben geen zicht op de communicatiemomenten van onze klanten die mogelijk invloed hebben op het moment van doneren of in actie komen. Desalniettemin zorgt de grote spreiding van websites en organisaties die gebruik hebben gemaakt van onze platformen, voor een interessant beeld. Conversies per uur van de dag   Als we kijken naar het moment van de dag waarop men het vaakst doneert, dan is dat vooral na etenstijd, waarbij de piek tussen 21:00 en 22:00 uur ligt. Acties pieken tussen 19:00 en 20:00 uur, maar ook tussen 13:00 en 16:00 uur wordt veel activiteit gemeten. Het is daarom interessant om publicaties, e-mails en social posts vlak voor deze pieken te versturen en te kijken of dit een positief effect heeft op het aantal donaties en acties. Conversies per dag Woensdag is de dag waarop het vaakst wordt gedoneerd via onze platformen. Voor acties is maandag verreweg het populairst, woensdag volgt op de tweede plek. In het weekend wordt er minder vaak gedoneerd en starten ook minder mensen een actie. Meten voor een eigen site Met Google Analytics is het mogelijk om dergelijke resultaten voor een eigen site te meten, mits er doelen zijn ingesteld voor doneren en inschrijven, of het aanmaken van sponsorpagina’s. Een snelle zoekopdracht in Google op bijvoorbeeld ‘tijd van de dag aangepast rapport’ leidt je naar aangepaste rapportages waarmee je dit in kaart kunt brengen. Vervolgens kun je de rapporten aanpassen en instellen voor jouw doelen. Op die manier kun je de impact van communicatiemomenten rechtstreeks terugzien. Wat zijn jouw beste communicatiemomenten? Deel ze met ons, wie weet schrijven we er een artikel over!   Bronnen De beste tijd, dag, week en maand om vrijwilligers te werven     --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 94edaf7200e7080692a05bcb542ba0d5fc2f2fc7

Advies Werkgroep Communicatie met Particuliere Donateurs via Digitaal


Hoe bewerkstellig je een donateur-gerichte cultuur bij online fondsenwerving? Dat is de vraag waar de Werkgroep Communicatie met Particuliere Donateurs via Digitaal, zich onder andere mee bezig houdt. Marc Schoutens, Algemeen directeur bij Kentaa, maakt deel uit van deze werkgroep, samen met anderen uit de sector: Jeroen Beelen - trekker Barbara van Opdorp Joyce Smeltink Victor van der Veen Martijn Moens Als onderdeel van ‘de Toekomst van Fondsenwerving’, publiceerden zij onlangs een adviesrapport. In het rapport worden 10 principes doorlopen die nodig zijn om de donateur centraal te kunnen stellen. Vervolgens wordt aan de hand van het See-Think-Do-Care model een aantal concrete handvatten geleverd om dit uit te kunnen voeren. Met de inzet van de verschillende kanalen en KPI’s per fase heeft de online fondsenwerver de tools in handen om een donateur gerichtere fondsenwerving te realiseren. Heel erg praktisch benaderd, zonder moeilijke strategische of abstracte onderdelen.   Benieuwd naar dit rapport?   Download advies   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 3ece0beee255e344857010247f315ffac8e9e73b

Mijn crowdfunding campagne is afgelopen. Wat nu?


Bij een crowdfunding campagne is goede communicatie cruciaal. Dit houdt niet op als de einddatum van de campagne is bereikt of het streefbedrag is behaald; de opvolging is minstens net zo belangrijk. Door dit goed aan te pakken, kun je donateurs binden aan jouw organisatie. In dit artikel vind je 4 onderwerpen die niet mogen ontbreken in de ‘bedankmail’ van jouw crowdfunding campagne. 1. “Ontzettend bedankt!” Zonder donateurs was het crowdfunding project natuurlijk nooit geslaagd. Bedank donateurs daarom hartelijk en maak het zo persoonlijk mogelijk! 2. “Dankzij jou…”Donateurs willen graag weten hoe zij bijdragen aan de doelen van jouw organisatie. Communiceer daarom na afloop van de campagne wat de concrete impact van hun steun is. Wat verandert er werkelijk? Wie wordt er beter van? Welk probleem wordt er opgelost? Handige manieren om de impact te communiceren zijn het gebruik van een infographic of storytelling. Bij dit laatste kun je denken aan het verhaal van iemand voor wie dit project een persoonlijke impact heeft. 3. “Onze reis gaat verder”De campagne is voorbij. En nu? Is daarmee je doel bereikt, of worden er vervolgstappen genomen? Door hier open over te zijn geef je donateurs het vertrouwen dat hun geld goed terecht komt. 4. “Blijf op de hoogte”Het liefst wil je donateurs natuurlijk zo lang mogelijk aan jouw organisatie koppelen. Dat werkt het best als je met hen communiceert op de manier waarop zij willen, via de kanalen die hun voorkeur hebben Wijs ze daarom op de verschillende manieren waarop ze op de hoogte kunnen blijven. Denk aan een e-mailnieuwsbrief, Facebookpagina of Twitteraccount. BONUS: Geen must, maar wel handig! 5. “Ken je deze projecten al?”Last but not least is je opvolgmail een goede plek om een lichtje te schijnen op andere mooie projecten die jullie organisatie uitvoert. Zo kunnen mensen die geïnteresseerd zijn, ook hier hun steentje bijdragen. Het is niet aan te raden om hier al meteen een nieuwe geefvraag te stellen. In deze e-mail vier je het resultaat dat je dankzij de donateurs hebt bereikt. Deze onderwerpen vormen samen een solide bedankmail voor na je crowdfunding campagne. Wil je nog meer tips voor het bedanken van je donateurs? Bekijk dan ook eens deze infographic van Classy over de perfecte bedank-e-mail.   Lees ook6 originele manieren om je donateurs te bedanken (deel 1)6 originele manieren om je donateurs te bedanken (deel 2)   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 4283193dc42237e8935b442185cc163309b17047

11 kansrijke terreinen voor fondsenwervers


Waar liggen in 2019 de kansen op  gebied van online fondsenwerving? Hoe breid je je strategie uit en creëer je een hechtere band met donateurs én actiestarters? In dit artikel vind je 11 kansrijke terreinen voor fondsenwervers. Teams en teamcaptains Samen bereik je meer. Teams en hun vaak bevlogen teamcaptains zijn goud waard. Moedig mensen aan om in teamverband fondsen te werven. Je kunt hen helpen door een campagne te bedenken waarbij men als team kan deelnemen. Ook bedrijven kunnen vaak goed in teamverband in actie komen, zeker als ze daarmee hun ‘social good’ kunnen laten zien. Matchfunding Een andere optie die je bedrijven kunt bieden is matchfunding. We kennen dat in meerdere vormen. Zo is er het ‘verdubbelaar’ effect. Bedrijven verdubbelen dan de opbrengst van een bepaalde actie of over een bepaalde periode. Ook doneren bedrijven vaak een bedrag per donatie (hieraan is vaak een maximum gebonden).  Livestreams en video Bind deelnemers en toekomstige deelnemers van evenementen door gebruik te maken van video. Denk aan aftermovies en livestreams tijdens je evenement (onthulling van het eindbedrag, bijvoorbeeld). Met virtual reality zorg je voor meer awareness en een waarheidsgetrouwe beleving.  Van individuele actie naar evenement In Nederland komt het nog niet veel voor, maar in andere landen zoals Amerika groeien acties van de achterban steeds vaker uit tot grotere evenementen waar anderen aan mee kunnen doen. Kijk naar succesvolle (team)acties en zoek naar mogelijkheden om uit te breiden. Stimuleer en faciliteer actiestarters hierin. Terugkerende deelnemers Het laten groeien van je fondsenwervende evenement begint bij het behouden van deelnemers. Om te zorgen dat deelnemers vaker meedoen aan jouw evenement, is aangepaste communicatie gewenst. Ook mag je deze deelnemers best extra in het zonnetje zetten. Bijvoorbeeld met een speciale badge. Of met korting op de inschrijving. Kortingscodes Kortingscodes bieden bij een fondsenwervend evenement klinkt misschien wat tegenstrijdig. Echter, het is wel een manier om meer deelnemers te werven. Geef bijvoorbeeld korting op de inschrijving bij een groep waarvan je verwacht dat ze veel gaan ophalen aan sponsorgeld. Of aan bedrijven die op een andere manier sponsoring leveren. Eenmaal aan boord, kunnen deze mensen alsnog veel geld inzamelen.  Event variaties of meerdere locaties Heb jij een succesvol evenement in een specifieke plaats? Probeer dan het evenement eens uit te breiden naar een nieuwe locatie. Of voeg een extra onderdeel toe aan je bestaande evenement (familie-estafette, team-walk). Start een winter- en zomereditie. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, een succesformule met een twist kan zorgen voor groei! Standaardbedragen Experimenteer met standaard donatiebedragen en streefbedragen voor acties en teams. Wellicht levert een kleine stijging, meer op. Meer dan donateurs Benader mensen die in het verleden een donatie hebben gedaan. Wees oprecht en dankbaar, maar bied hen ook eens andere opties om te helpen. Benoem gelijksoortige projecten om aan te doneren, maar wijs ook op de mogelijkheid om vrijwilliger of actiestarter te worden. Doe je dat samen met een ‘impact report’ waarin je de donateur duidelijk maakt wat zijn steun betekent, dan vergroot je jouw kansen.  Doneer je verjaardag Fondsenwerven voor je verjaardag. We zien het steeds vaker. In plaats van cadeaus, vraagt men om donaties voor een goed doel. Bied actiestarters deze mogelijkheid op je kom in actie platform.  Combineer offline en online Get the best of both worlds. Combineer de offline collecte met online collecteren. Ondersteun je kom in actie platform met printbare sponsorformulieren. Rapporteer op je platform met foto en video van acties van je achterban. Zo creëer je een meer geïntegreerde aanpak, iets dat zowel online als offline zijn vruchten zal afwerpen.   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal e4fe0ef53f743c9911a51ab91af5a7e5d2e421dd

Kennissessie 'Hoe maak je van je fondsenwervend evenement een terugkerend succes?'


Donderdag 13 december organiseert Kentaa in samenwerking met Goede Doelen Nederland een kennissessie over fondsenwervende evenementen. Goede Doelen Nederland leden kunnen zich daarvoor aanmelden via aanmelden@goededoelennederland.nl. Event fundraising groeit sterk in Nederland. Er wordt meer en meer gerend, gefietst, geschaatst, gewandeld enzovoorts om zo geld op te halen voor een goed doel. Maar er komt heel wat bij kijken om als organisatie een eigen fondsenwervend evenement op te zetten. En als het je is gelukt, hoe maak je er vervolgens een jaarlijks succes van? Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat deelnemers terugkomen en ieder jaar weer (meer) geld ophalen? In deze kennissessie waar wij je graag voor uitnodigen, deelt Marc Schoutens directeur van Kentaa tips en adviezen hierover. De ontwikkeling van ‘event fundraising’ in de Verenigde Staten loopt wat voor op die in Nederland. De informatie en ervaringen op dit terrein uit de Verenigde Staten zijn dan ook interessant, evenals de opgedane ervaringen in Nederland. Daarnaast zal Eddie Wassink managing partner van WE-link (een organisatie- en adviesbureau op het gebied van sportevenementen) bij de sessie aanwezig zijn. Hij zal vertellen over hun aanpak en ervaringen op het gebied van retentie van deelnemers bij de jaarlijkse Rabo Bridge to Bridge loop. WE-Link organiseert naast ‘gewone’ sportevenementen ook diverse fondsenwervende evenementen voor goede doelen. Zoals de ALS Lenteloop en Holland4ALS. DatumDonderdag 13 december LocatieGoede Doelen Nederland, Amsterdam Programma 13.30 - 14.00 uurInloop 14.00 - 14.15 uurEven voorstellen 14.15 - 15.30 uurPresentatie Marc Schoutens: Vormen van ‘Event fundraising’ Waarom een retentie beleid? 15 praktische tips 15.30 - 16.00 uurPauze 16.00 - 16.45 uurPresentatie Eddie Wassink: Retentie beleid en aanpak bij sportevenementen Case: Rabo Bridge to Bridge 16.45 uurDiscussie / borrel Aanmelden kan per e-mail Aanmelden   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal c0455e6068542287e7049f2b301dc0273202085b

Talent gezocht: Front-end developer en Ruby developer


Kentaa zoekt een Front-end developer en een Ruby developer. Wij zijn expert op het gebied van online fondsenwerving en ons kantoor bevindt zich in het centrum van Arnhem.  Steeds meer goede doelen en non-profit organisaties maken gebruik van het Kentaa framework voor online fondsenwerving. Kentaa helpt hen met het bereiken van hun doelen op gebied van crowdfunding en peer-to-peer fundraising. Voorop staat dat we onze klanten verrassen met kwaliteit én snelheid. En als onze klanten eenmaal werken met het Kentaa framework, smaakt dat naar meer. Wij willen het beste voor onze klanten, en om dat te bereiken zorgen we dat het Kentaa framework staat als een huis. We hebben veel gave ideeën en plannen om het Kentaa framework te verbeteren, slimmer te maken, you name it. De uitbreiding van ons team zorgt ervoor dat we in versneld tempo gave functionaliteiten kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd invulling kunnen geven aan klantwensen. De vacatures in het kort: Ruby DeveloperWe zijn op zoek naar een enthousiaste, talentvolle Ruby developer. Binnen het development team ga je werken aan onze SaaS producten voor online fondsenwerving. Jouw code heeft direct impact voor onze klanten en de goede doelen die zij nastreven. Update: deze vacature is inmiddels vervuld Front-end Developer We zijn op zoek naar een creatieve Front-end developer die het beste platform voor online fondsenwerving van Nederland nóg beter gaat maken. Vertaal jij de wensen van onze non-profit klanten in het mooiste staaltje user-interface? Beoordeelt men jouw websites veelal met "Wow, awesome"? Dan zoeken wij jou! Update: deze vacature is inmiddels vervuld   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 4a4a954896632f6a815a72953079cb56a8731763

Crowdfunding platform BuurtAED is vernieuwd


Den Haag/Arnhem - Als iemand buiten het ziekenhuis een hartstilstand krijgt, is snelle hulp van levensbelang. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten vergroten de kans op overleving. Een ambulance is er niet altijd op tijd. Daarom bouwt de Hartstichting aan een netwerk van burgerhulpverleners en AED’s in de buurt. Het online platform BuurtAED.nl is een initiatief van Hartstichting en Philips dat buurtbewoners in Nederland de kans biedt de aanschaf van een eigen AED te financieren via crowdfunding. Het platform BuurtAED.nl is een half jaar geleden gestart en heeft ervoor gezorgd dat bijna 200 buurten zijn voorzien van een AED. De komende periode wordt de communicatie van BuurtAED.nl geïntensiveerd met als doel dit aantal buurten fors te laten stijgen. Op basis van de opgedane ervaringen in de afgelopen 6 maanden en met deze plannen in het achterhoofd, is het platform sinds 17 september j.l. geheel vernieuwd en verbeterd. Kentaa, expert in online fondsenwerving, heeft de technische verantwoordelijkheid voor het crowdfunding platform BuurtAED.nl overgenomen. Het platform maakt gebruik van het zogenaamde Kentaa framework voor online fondsenwerving. Op de vernieuwde site zijn met name de customer journeys verbeterd en worden de buurten nog beter gefaciliteerd om met succes te crowdfunden. Dideke van Lieshout, manager Digital & Klantinteracties, van de Hartstichting licht de keuze voor de samenwerking met Kentaa toe“In woonwijken zijn te weinig AED’s dag en nacht bereikbaar. Terwijl juist de meeste hartstilstanden buiten het ziekenhuis in of rondom het woonhuis plaatsvinden. Met de overstap naar het crowdfunding platform van Kentaa streeft de Hartstichting ernaar om nog sneller elke buurt in Nederland hartveilig te maken.” Over BuurtAEDHet project BuurtAED is een initiatief van de Hartstichting en Philips. Hoe meer AED's er in woonwijken hangen, hoe groter de overlevingskans bij een hartstilstand. BuurtAED.nl maakt het mogelijk op een makkelijke manier geld in te zamelen voor een AED. Philips legt daarbij een startbedrag in, om het extra aantrekkelijk te maken. In 30 dagen zamelt de buurt het bedrag in voor een AED + buitenkast met 5 jaar service en onderhoud. Op BuurtAED.nl zijn voor het inzamelen van het benodigde geld, handige tips te vinden. Zo komen overal voldoende AED’s te hangen die dag en nacht bereikbaar zijn en worden meer levens gered!   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 4a76788b700594cdd996835ac14be7ff4ff5ae6b

Kies het juiste Kentaa webbased pakket met de Kentaa Keuzehulp


Het kiezen van het Kentaa pakket dat bij jullie doel, organisatie en aanpak past is niet altijd even makkelijk. Er zijn namelijk veel factoren die de pakketkeuze beïnvloeden, waaronder het beoogde doelbedrag, de fondsenwervingsmethode die je gaat inzetten en de functies die je daarvoor denkt nodig te hebben. Als je die zaken goed op een rijtje zet, dan kun je een keuze maken. Om je daarbij te helpen, hebben we de Kentaa Keuzehulp ontwikkeld. Aan de hand van een klein testje krijg je daarin een advies van ons gebaseerd op het aantal punten dat je scoort.   Download de Kentaa Keuzehulp   Liever eerst nog even zelf op onderzoek uit? Bekijk ons pakketoverzicht.   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal b3d4f172f4f343485a2fbe720413384e8efcbfde

KU Leuven en Hogeschool Gent geven tips voor het bereiken en binden van jongvolwassen donateurs


Generatie Y, ofwel Millennials, vormt een belangrijke groep donateurs voor non-profitorganisaties, nu, maar ook vooral in de toekomst. Hogeschool Gent en KU Leuven deden onderzoek naar het geefgedrag van deze groep. Op basis daarvan publiceerden zij het rapport ‘Basisingrediënten voor een goede Binding met jongvolwassen schenkers’, met daarin tips voor het bereiken en binden van jongvolwassen donateurs. In dit artikel vatten we de belangrijkste resultaten voor je samen. Het volledige rapport kun je downloaden op de website van Hogeschool Gent. Inleiding Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven op de vraag: Hoe kan je een langdurende relatie opbouwen met een jongvolwassen schenker eens je die hebt kunnen aantrekken? Hiertoe werd zowel de visie van fondsenwervers als die van jongvolwassen schenkers meegenomen. In het onderzoek ligt de focus op jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar. Tijdens het onderzoek werden 6 verschillende stellingen en in het verleden geschetste beelden, onder de loep genomen. Aan de hand van antwoorden van de ondervraagden werden deze bevestigd of ontkracht. Stelling: Jongvolwassenen gaan geen huwelijk meer aan met goede doelen Niet waar. Dit doen ze nog steeds, alleen moeten ze hier vaak langer over nadenken. Het communiceren van impact naar deze groep is belangrijk voor het creëren van loyaliteit en retentie. Er zijn echter wel risicofactoren waar je als organisatie een antwoord op moet geven. Jong volwassenen stoppen met het steunen van een organisatie omdat de organisatie: Hen niet bedankt Niet terugkoppelt over de impact Niet van voldoende kwaliteit is Om te hoge bedragen vraagt Geen geschikte communicatie toepast Niet luistert naar wensen Niet behulpzaam is    Stelling: Jongvolwassenen zijn geen wandelende portefeuilles Waar. Zo willen ze ook niet benaderd worden. Ze vinden het belangrijk om echt van betekenis te zijn voor de organisatie. Jonge schenkers zijn niet altijd in staat om geld te doneren maar willen wel bijdragen aan een betere wereld. Zie ze daarom als meer dan alleen donateurs van geld. Bied ze meerdere opties om jullie organisatie te steunenJongvolwassenen willen keuzemogelijkheden als het gaat om het leveren van steun, bijvoorbeeld ook het doneren van tijd, expertise of hun netwerk. Deze vormen van steun worden door hen gezien als gelijkwaardig aan het doneren van geld. Daarnaast is het, als je ze meerdere lijntjes biedt om je te helpen, makkelijker om een duurzame relatie op te bouwen en raak je ze minder snel kwijt. Geef ze daarin wel zelf de controle. Zorg voor tweerichtingsverkeerJongvolwassenen vinden het belangrijk om gehoord te worden. Zorg ervoor dat je niet alleen maar zend. Geef ze de mogelijkheid om op hun manier met de organisatie te communiceren en doe ook daadwerkelijk iets met hun feedback. Ga actief op zoek naar deze feedback. Pas communicatie aan op de levenscyclus van de donateurOok binnen de groep jongvolwassenen kun je onderscheid maken in jouw verwachtingen en communicatie. Denk hierbij aan het verschil tussen studenten en young professionals. (Studenten doneren over het algemeen liever tijd dan geld Investeer in de tijd die jongvolwassenen gevenHet geven van tijd geeft een emotionele connectie die op de lange termijn voor hogere monetaire giften zorgt. Stelling: Jongvolwassenen behoren tot de onlinegeneratie en zijn enkel online te bereiken Deels waar. Jongvolwassenen zijn 24/7 verbonden met het internet. Echter is dat niet het enige kanaal waardoor zij overtuigd kunnen worden om een donatie te doen. Bij de eerste schenking geven jongeren in dit onderzoek aan een eigen evenement van de organisatie het meest overtuigende kanaal vinden. Dit is ook bij een tweede schenking nog het meest effectief, naast onder andere de website, social media en persoonlijk contact. Opvallend is dat bij een tweede schenking geadresseerd drukwerk succesvol is bij deze groep. Als gekozen wordt voor online kanalen, dan zijn er een aantal richtlijnen om te volgen: Communiceer over impact en bestedingen, spreek je dankbaarheid uit en geef updates en informatie Het herhalen van een bericht kan, maar niet te vaak. Dan liever in een andere vorm via een ander kanaal Positieve berichten en afbeeldingen zorgen voor een snelle, emotionele reactie. Hierbij werkt beeld beter dan woorden Vermijd cynische berichten Maak het niet te complex. Hoe moeilijker de boodschap, hoe kleiner de kans dat deze blijft hangen of aanspreekt    Stelling: Jongvolwassenen zoeken continu naar zelfbevestiging en behoren tot de applausgeneratie Deels waar. Jonge schenkers zijn veel op zoek naar bevestiging en willen gewaardeerd worden. Echter geven zij ook om altruïstische redenen. Daarnaast is er het ‘onzuiver’ altruïsme waarbij jongeren geven vanwege de psychologische voordelen die het voor hen met zich meebrengt. Je kunt jonge schenkers tevreden houden door: Ze up-to-date the houden door communicatie op maat Een goede customer service te bieden Te voorzien in feedbackmogelijkheden Tevredenheidsmetingen te doen op gebied van communicatie Het toepassen van het wederkerigheidsprincipe. Zo kan een geef-incentive jongvolwassenen overhalen om te doneren. Hierbij vinden zij een positieve ervaring belangrijker dan een fysieke beloning. (Lees ook: Overtuigingsprincipes van Cialdini toepassen in fondsenwerving deel 1, deel 2). Een andere invulling van wederkerigheid kan worden bewerkstelligd door middel van loyaliteitsprogramma’s (Lees ook: Loyaliteitsprogramma's in de non-profitsector) Hen te bedanken   Stelling: Jongvolwassenen doen niets wat hun vrienden niet doen Deels waar. Jongvolwassenen zijn sociaal sterk en vrienden en familie zijn voor hen heel belangrijk. Anderzijds is individualisme voor hen een drijfveer. Het weigeren van een verzoek van vrienden of familie is voor deze generatie moeilijk. Hoe kleiner de relationele afstand tussen de vrager en schenker, hoe groter de kans dat er gegeven wordt. Peer-to-peer fondsenwerving is voor deze groep daarom een uitgelezen methode voor succes. Voor jongvolwassen schenkers draagt geven aan een (goede doelen)organisatie bij aan hun sociale identiteit en hun reputatie. Daarnaast willen zij zich kunnen identificeren met de organisatie. Stelling: Jongvolwassenen willen authenticiteit en hippe marketing-technieken werken niet Deels waar. Jongeren hechten veel waarde aan authentieke berichten en echtheid. Door unieke en persoonlijke verhalen naar buiten te brengen kunnen organisaties voldoen aan de verwachting van Generatie Y dat ze betrouwbaar, transparant en eerlijk zijn. Digitale marketing, virtual reality en guerillamarketing komen vooral de naamsbekendheid van de organisatie ten goede. Hierbij kan guerillamarketing jouw organisatie op de kaart zetten en de doelgroep verrassen. Virtual reality kan storytelling, een onmiskenbare manier van communiceren met Gen Y, extra dimensie en impact geven. Concluderend Generatie Y kun je binden aan jouw organisatie door: Eerlijk, transparant en persoonlijk te communiceren Keuzemogelijkheden te bieden voor het steunen van jouw organisatie Te vragen welke vorm van communicatie hen aanspreekt en hieraan gehoor te geven Hen te waarderen en bedanken voor de steun die ze bieden, waarbij een positieve ervaring zwaarder weegt dan een gadget In te spelen op hun directe omgeving door bijvoorbeeld peer-to-peer fondsenwerving in te zetten De impact van hun steun duidelijk te maken   BronBasisingrediënten voor een goede Binding met jongvolwassen schenkers   Lees ookOvertuigingsprincipes van Cialdini toepassen in fondsenwerving (deel 1, deel 2)Loyaliteitsprogramma’s in de non-profitsector8 neuromarketing technieken voor succesvolle fondsenwervende campagnesHow-to: generatie Z begrijpen, bereiken en betrekken     --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal c59199a6b44439b44055744c802386866e2d08b0

Nederlanders massaal in actie voor goede doelen tijdens de Dam tot Damloop


Nederland kwam afgelopen weekend massaal in actie voor goede doelen tijdens de 34e editie van Dam tot Damloop. Deelnemers van de verschillende afstanden en tochten trotseerden zaterdag 22 en zondag 23 september de vele regen om hun steentje bij te dragen aan een betere wereld. Ook op de platforms van Kentaa was dat te merken, want er werd ruim €250.000 ingezameld voor zo’n 25 goede doelen. De opbrengst gaat naar verschillende doeleinden, van gezondheidsfondsen tot humanitaire hulp. Een goede motivatie voor fondsenwervingDe Dam tot Damloop is al jaren een begrip in fondsenwervingsland. Goede doelen krijgen startbewijzen tot hun beschikking en vragen deelnemers om voor hen in actie te komen en geld in te zamelen. In veel gevallen betalen deelnemers inschrijfgeld aan het goede doel en moeten ze daarnaast een minimumbedrag inzamelen via persoonlijke sponsorpagina’s voordat hun deelname definitief wordt. Een goede motivatie voor fondsenwerving dus. Soms zijn het individuele deelnemers die meedoen met een persoonlijke motivatie en soms is het een team-effort. Bedrijventeams, hardloopgroepen, van alles komt voorbij. En ondanks de regen straalde het plezier er ook dit jaar van af.Nu maar hopen op beter weer voor volgend jaar en een minstens zo mooi resultaat!   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal ad5b6c98a70859719a45c9656f6707693018e225

6 Tips voor meer actie op je kom-in-actie platform (deel 2)


Het actief houden van een kom-in-actie platform is voor veel organisaties een uitdaging. In het eerste deel van ons tweeluik hierover gaven we al 3 tips. In dit artikel vind je tip 4 t/m 6 voor meer actie op je kom in-actie platform. 4. Breng je actiestarter journey in kaartOm huidige en toekomstige actiestarters op jouw kom-in-actieplatform goed te kunnen helpen, kan het nuttig zijn om de zogenaamde actiestarter journey in kaart te brengen. Hierin geef je gegeneraliseerd weer welke weg een actiestarter bewandeld: voordat hij in actie komt, tijdens de actie en daarna. Hierin geef je zijn uitdagingen weer en zijn grootste mijlpalen. Maar bijvoorbeeld ook concreet welke route hij volgt op de websites en welke e-mails hij ontvangt. Als je deze route in kaart hebt gebracht, kun je bepalen of je deze kunt verduidelijken of versimpelen. Misschien is een andere call to action in een e-mail een beter idee, of misschien krijgt een potentiële actiestarter er wel te veel. Zo kun je bijvoorbeeld ook bepalen wanneer het tijd is om een e-mail met tips te sturen. De actiestarter journey kan een onderdeel zijn van een grotere supporter journey waarin ook donateurs en vrijwilligers kunnen worden opgenomen. Geldinzamelacties zijn immers niet voor iedereen weggelegd. 5. Maak actiestarters van vrijwilligersIemand die al eerder zijn tijd aan jullie organisatie heeft gegeven, geeft een duidelijk signaal dat hij of zij passie heeft voor jullie doel. Daarom is deze groep een vijver van potentiële actiestarters. Ze kennen je doel goed en kunnen daarom nog beter aangeven waarom ze in actie komen én er geld nodig is. Bovendien is er al een bestaande relatie met jullie organisatie en vanuit deze positie is de drempel naar online fondsenwerving veel lager. 6. Stimuleer groepsactiesWat is er nou leuker dan samen in actie komen voor een goed doel? Onze ervaring is dat teams vaak heel enthousiast aan de slag gaan om fondsen te werven. Een team met een goede teamcaptain houdt zichzelf gemotiveerd. Een kom-in-actie platform kan een goede plek zijn voor scholen om in actie te komen en ook bedrijventeams kunnen hier hun plekje vinden. Ook kun je als fondsenwervende organisatie acties opzetten en anderen zich laten aansluiten. Dat helpt ook de supporters die zelf moeite hebben met het bedenken van een actie. Lees ook 10 onmisbare items voor jouw actiestarter toolbox 6 tips voor een succesvolle lancering van je kom-in-actie programma     --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 74b0530e66351edd2f4ec2a8cef987acf482e81c

Werf meer deelnemers voor fondsenwervende evenementen met couponcodes


Eén van de grootste uitdagingen bij fondsenwervende evenementen is het vinden en behouden van deelnemers. Hoe maak je het voor deelnemers zo aantrekkelijk mogelijk om mee te doen? Het creëren van een te gekke ervaring is één manier. Een andere manier is door de inzet van couponcodes. in dit artikel vind je 5 manieren om ze toe te passen, allemaal ten goede van het aantal deelnemers! 1. Early birds Wie kent het niet, het early bird fenomeen? Voor degenen die zich vroeg inschrijven voor een fondsenwervend evenement kun je een speciale couponcode aanmaken. Met een aantrekkelijke korting op het inschrijfgeld trek je vroege vogels zo makkelijker over de streep. 2. Terugkerende deelnemers Deelnemer retentie is een vak apart. Want naast deelname, vraag je ook aan persoon om een tweede (of derde, vierde, etc) keer zijn netwerk te vragen om te geven aan jullie organisatie. Ook voor hen maak je deelname extra aantrekkelijk met een couponcode. 3. Jouw top fondsenwervers Heeft iemand in het verleden bewezen goed te zijn in het werven van sponsorgeld, dan kun je hem of haar daarvoor belonen met korting op het inschrijfgeld (natuurlijk in de hoop dat deze deelnemer nogmaals z’n best gaan doen). 4. Vrijwilligers en sponsoren Het komt natuurlijk voor dat iemand op een andere manier bijdraagt aan jouw fondsenwervend evenement dan door te doneren. Denk bijvoorbeeld aan materiaalsponsoren, locatie-sponsoren of vrijwilligers. Ook aan hen kun je coupons beschikbaar stellen als blijk van waardering. 5. Grote bedrijventeams Bedrijven kiezen er dikmaals voor om grotere bedragen te schenken aan organisaties. Of ze doen mee aan het evenement als orderdeel van een breder sponsorprogramma. Dan is het niet altijd handig als zij ook bij de inschrijving voor een fondsenwervend evenement moeten betalen. Aan dergelijke bedrijven kun je coupons beschikbaar stellen voor gratis deelname. Couponcodes zijn beschikbaar in het Kentaa platform vanaf het Kentaa Pro pakket.   Lees ook Whitepaper 'Fondsen werven met evenementen' 5 Tips voor een goede nazorg bij fondsenwervende evenementen De top 20 fondsenwervende evenementen van 2017   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal b166f916c5b27f75ef791faa8d6af4040c322dc4

6 Tips voor meer actie op je kom-in-actie platform (deel 1)


Een kom-in-actie programma vormt een belangrijk deel van de fondsenwervingsmix voor veel fondsenwervende organisaties. Een goed platform is daarbij belangrijk: je wil het jouw supporters immers zo makkelijk mogelijk maken om jou te helpen met het bereiken van je doelen. Maar heb je eenmaal een kom-in-actie platform, dan begint de echte uitdaging pas. Hoe zorg je ervoor dat de achterban goed aan de slag kan en blijft? In het eerste deel van ons tweeluik hierover vind je 3 tips. 1. Voorzie supporters van voorbeelden Soms komen supporters met een heel concreet plan naar jullie kom-in-actie platform. Ze weten waarom ze voor jullie organisatie in actie willen komen en weten ook al precies hoe ze dat gaan doen. Anderen hebben daar een wat minder duidelijk idee bij. Daarom is het goed om op het platform een pagina te maken waarop je voorbeelden geeft van geldinzamelingsacties. Een aantal voorbeelden die je kunt gebruiken:       Doneer je verjaardag, huwelijk, slagen, etc. In plaats van cadeaus kunnen mensen vragen om te doneren aan de actiepagina.       Een sportieve uitdaging. Een goede manier om geld in te zamelen is door middel van een sportieve uitdaging, zoals deelname aan een marathon of een vierdaagse.       Een persoonlijke uitdaging. Stoppen met roken? Steunbetuigingen kunnen door middel van donaties worden gedaan.       Een benefiet- etentje/barbecue/feestje. Een goede manier om geld in te zamelen is om mensen uit te nodigen voor iets leuks en daarbij entree te vragen voor het goede doel. Natuurlijk kun je ook echte acties gebruiken om andere actiestarters te inspireren. Licht de leukste acties die men heeft gedaan uit op je platform. 2. Stel sponsormaterialen beschikbaar Een online actiepagina vormt de basis voor iedere geldinzamelactie op je platform. Daarom is de aankleding van de pagina belangrijk. Een duidelijke motivatie en mooi beeldmateriaal dragen hieraan bij. Minstens net zo belangrijk is de verspreiding van de pagina om donaties te werven. Daarmee kun je actiestarters helpen door sponsormaterialen beschikbaar te stellen. Dat kan zowel online (denk aan deelbare graphics voor sociale media, voorbeeld-berichten voor lokale pers, printbare sponsorformulieren en posters), als offline (pin-buttons, T-shirts etc.). Fysieke middelen kosten uiteraard geld, maar het kan er wel voor zorgen dat de actiestarter meer gemotiveerd raakt. Voor teams kunnen sponsormaterialen ook goed werken om naamsbekendheid voor het doel te genereren. Bijvoorbeeld als het team meedoet aan een sportevenement. Lees ook ons artikel over het maken van een goede actiestarter toolbox. 3. Sta klaar voor je actiestarters, maar wees zuinig op je tijd Begeleid actiestarters bij het werven van donateurs. Bovengenoemde sponsormaterialen zijn daarbij al een eerste stap. Daarnaast kunnen handige tips en tricks, maar ook uitdagingen voor de actiestarter, helpen om het gedoneerde bedrag op de actiepagina omhoog te schroeven. Persoonlijke begeleiding van iedere actiestarter is een behoorlijke klus. Ondanks dat het belangrijk is klaar te staan voor vragen, is het een prettigere oplossing voor iedereen als actiestarters zichzelf kunnen helpen. Maak daarom een tips en tricks pagina die vanaf iedere actiepagina makkelijk te bereiken is. En krijg je veel dezelfde vragen? Maak dan een veel gestelde vragen pagina. Ook blijft e-mail een goede manier om meerdere actiestarters tegelijk te benaderen. Segmenteer actiestarters daarbij op basis van de fase van hun actie. Dit kun je baseren op moment van aanmelden, hoeveel ze hebben opgehaald, wanneer hun actie plaatsvindt (in geval van een fysieke actie) of het behaalde percentage van hun streefbedrag. Zo kun je specifieke en concrete tips geven, zonder dat je iedereen individueel moet benaderen.   Meer tips? Stay tuned voor deel 2.   Lees ook 10 onmisbare items voor jouw actiestarter toolbox 6 tips voor een succesvolle lancering van je kom-in-actie programma     --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 7008a45b01a4681c6949d4a2fbe8f0f6d077bd1e

Veilig drinkwater voor iedereen dankzij crowdfunding


  Iris en Said willen veilig drinkwater voor iedereen beschikbaar maken met behulp van crowdfunding. Iris ontmoette Said, een sociaal ondernemer, toen ze voor haar werk bij Simavi in Tanzania was. Said liet Iris zijn innovatie zien: de Water Vending Machine. Een superslim systeem, dat met behulp van zonne-energie veilig drinkwater kan bieden. Anders dan veel andere waterprojecten is dit een sociale onderneming, met een schaalbaar plan. Om de groei van de sociale onderneming van Said, Ufundiko, te versnellen, werd er een crowdfunding campagne opgezet op https://said.kentaa.com (met het Kentaa Starter pakket). Eind juli werd het streefbedrag behaald, mede dankzij goede communicatie rondom de campagne, maar ook door duidelijke informatie op de site zelf: Waarom?Drinkwater beschikbaar stellen heeft meer impact dan alleen voorzien in een basisbehoefte. Het versnelt de economische ontwikkeling van een dorp. Door gebrek aan onderhoud staat 30 tot 40 procent van de waterpompen droog. Met als gevolg: vrouwen moeten soms uren lopen voor drinkwater. Kostbare tijd die ze anders goed kunnen gebruiken voor hun gezin of om te geld te verdienen. Hoe helpt Saids innovatie?Said's team ontwikkelde een Water Vending Machine. Het is wat anders dan een gewone waterpomp: dorpsbewoners betalen voor water en financieren daarmee onderhoud van de pomp. Een online dashboard biedt onmiddellijk inzicht in hoeveel water de pomp tapt, wanneer dit afwijkt en wanneer de pomp mogelijk niet goed functioneert en gerepareerd moet worden. Waarom crowdfunding?Na een succesvolle pilot wil Said zijn Water Vending Machine nu op een tweede plek plaatsen en daarmee 7.000 mensen van drinkwater voorzien. Daarvoor is € 16.000 nodig en is de crowdfunding campagne opgezet. De ‘rewards’ en de impactDonateurs kunnen er voor kiezen om in ruil voor hun donatie een beloning te ontvangen. Deze beloningen hebben een directe verbinding met het project, van een digitale nieuwsbrief, tot een uniek sieraad uit het dorp waar de Water Vending Machine wordt geplaatst. Maar, misschien nog wel belangrijker: dankzij het online dashboard van de pomp is goed te zien welke impact donateurs die bijdragen aan het project, hebben. Een donatie krijgt daarmee een dubbele waarde.   Lees ookWhitepaper 'Crowdfunding voor non-profits' Crowdfunding: wat het jouw organisatie oplevert, naast geld   Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 10f658e1f1b091ef28ab17e6bba77145ba9b43d6

Originele manieren om je donateurs te bedanken: deel 2


Uit onderzoek is gebleken dat zo’n 65% van de donateurs die voor het eerst doneren, geen tweede donatie doen. Het antwoord op de vraag waarom ze niet nogmaals geld willen geven is verrassend eenvoudig: 80% van de donateurs zegt dat een simpel bedankje hen zou overtuigen om een tweede donatie te doen (FrontStream, 2015). In deel 1 hebben we gekeken naar die eenvoudige manieren om je donateurs te bedanken. Vandaag gaan we hier verder op in en kijken we naar intensievere manieren om je donateurs een blijk van waardering te geven. Behind The Scenes tourLaat je donateurs toe om jouw organisatie te leren kennen op een meer persoonlijk en intiem niveau. Doe dit door ze een kijkje achter de schermen bij jouw non-profitorganisatie aan te bieden met een rondleiding, lunch, een lesprogramma etc. Zorg dat de donateurs zich speciaal voelen en jou en je organisatie echt leren kennen. Hoe gaan jullie te werken, waar komt jullie passie vandaan en hoe uit die passie zich? Door de donateurs inzicht te geven in jullie denken en doen, creëer je een hechtere band en kan de kans ontstaan dat je donateurs een volgende keer weer gaan doneren. RangensysteemOm (potentiële) donateurs te stimuleren om meer geld te doneren, kun je gebruik maken van gamification elementen. Gamification is het toepassen van spelmechanismen om mensen te motiveren en hun gedrag te veranderen. Door een ranglijst te maken van hoogste donaties kun je mensen aanzetten tot meer donaties. Om de ranglijst passender te maken, kun je verschillende niveau’s een andere naam geven. Bijvoorbeeld: je organisatie is gericht op de natuur. Je kunt hierbij donatieniveaus instellen waarbij de totaliteit van donaties €20,- gelijk staat aan de titel “boselfje”. Een totaliteit van €50,- kan gelijk staan aan “tree hugger”. Probeer aansluitend een herkenningsevenement of exclusieve vrijwilligerskans voor donateurs vanaf een bepaald niveau te plannen. Hiermee breng je je meest gepassioneerde supporters bij elkaar om nieuwe relaties aan te gaan. Zo’n evenement is een unieke kans om je donateurs te bedanken voor hun steun. Donateur waarderingsevenementOm je supporters echt te laten zien dat je ze waardeert, kun je een waarderings evenement organiseren. Het hoeft niet groot of uitbundig te zijn. Je kunt het evenement aankleden naar de cultuur en missie van jouw organisatie. Een waarderingsevenement helpt jou je donateurs beter te leren kennen in minder formele omstandigheden. Het zorgt er ook voor dat je donateurs meer betrokken raken bij je missie. Een paar tips voor als je zo’n evenement wil organiseren:- Houd het event vermakelijk en vooral niet zakelijk. Het idee van zo’n evenement is juist om lol te hebben met je donateurs. Je donateurs zijn er voor jou, niet omdat ze per se moeten. Zorg dat je mensen de hele dag kan vermaken. - Betrek je hele organisatie zo goed mogelijk en laat ze in gesprek gaan met de donateurs. Dit zorgt ervoor dat de donateurs zich meer op hun gemak voelen. Het is tevens ook een uitstekende kans om je donateurs op een persoonlijk niveau te leren kennen. ConclusieHet bedanken van je supporters is noodzakelijk. Fondsenwerving leeft als het ware van twee verschillende bronnen: nieuwe en bestaande donateurs. Een goed en welgemeend bedankje is de meest effectieve manier om nieuwe donateurs opnieuw te laten doneren. Door een goede en intensieve relatie met je donateurs aan te gaan zullen ze jou hopelijk nog jarenlang gaan supporten.   Lees ook: Originele manieren om je donateurs te bedanken: deel 1 Loyaliteitsprogramma's in de non-profitsector 4 Manieren om je achterban te bedanken   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal bd58cb6f199489dfc06f4aa0d157ce09d9970a32

De uitdagingen van Digitaal - 7 tips van Henry Rowling


Onlangs was Henry Rowling, voorzitter van de werkgroep Digital Fundraising van de Commission on the Donor Experience in de UK, op bezoek in ons land. Hij sprak op de Kentaa Fundraising Inspiration Day waar hij het publiek aanspoorde: “Concentrate on digital!”  Dat klinkt gemakkelijk, maar wat vergt dat van fondsenwervende organisaties? Hierover ging Sales Consultant Hiske Gude met hem in gesprek. Hieronder vind je de zeven grootste uitdagingen van de transitie naar online fondsenwerven. “Kijk strategisch” Wat wil je met online bereiken? Meer geld ophalen of meer donateurs bereiken is mooi, maar de werkelijke potentie zit in het creëren van life-time engagement. Dat vertaalt zich wellicht niet direct naar meer opbrengst, maar is volgens Henry dé belangrijkste voorspeller voor toekomstig succes. “Breek met oude gewoonten” Mensen zijn gewoontedieren. Zo ook fondsenwervers. DM’s, belcampagnes en straatverkoop zijn bekende en voorspelbare kanalen. Dat maakt ze betrouwbare methoden om op terug te vallen en dus moeilijk om af te stoten. Nieuwe dingen doen kost tijd en energie, met onzekere gevolgen.  “Investeer in hard- en software” Met verouderde computers en mobile devices wordt het implementeren van de strategie een traag en pijnlijk proces. Ook is het een afknapper voor jong talent op zoek naar een leuke baan. En dan is er nog de uitdaging om de juiste softwarepakketten of -partners te kiezen. De vraag is dan ook: Zijn jouw tools een hulp of een hindernis?  “Nieuwe kanalen vergen nieuwe vaardigheden” Omgaan met social media en nieuwe technologieën vergt handigheid. Idealiter is het team helemaal thuis in de kanalen die ze gebruiken; bewegen ze zich heel natuurlijk in de digitale wereld. Om dit te ontwikkelen, helpt het om trainingen te volgen bij leveranciers van technische producten. Zo leer je goed gebruik te maken van de mogelijkheden.  “Volg je achterban in je keuze van kanalen.” Het lijkt een open deur: Wees aanwezig waar jouw doelgroep zit. Toch moet je goed weten wie je bereikt via welke media. Je kunt niet overal aanwezig zijn, dus moet je keuzes maken. Bovendien verandert dat landschap constant. Op dit moment zitten vooral ouderen op Facebook, terwijl je via YouTube meer jeugd kunt aanspreken.  “Onder de 30% ben je niet relevant” De investeringen in online door non-profits zijn niet in verhouding tot het gebruik van online door de achterban. En hoewel het afhankelijk is van vele factoren, durft Henry wel te zeggen dat je minimaal 30% van je marketingbudget op online moet inzetten om enigszins mee te doen. Voor beginnende goede doelen zou hij zelfs 70-80% adviseren.  "Stimuleer spontaan doneren” De laatste uitdaging is de vluchtigheid van online. Je moet mensen snel kunnen grijpen en tot actie aanzetten. Elimineer zo veel mogelijk stappen in het proces en vereffen de weg naar een donatie. Een goed voorbeeld hiervan is het sturen van Tikkie verzoeken via WhatsApp. Persoonlijk en gemakkelijk: dat is digitaal doneren op zijn best.   Wil je het volledige gesprek teruglezen?  Download de PDF Wil je met Kentaa praten over een passende online fondsenwervingsstrategie en tools voor jouw organisatie? Stuur een e-mail naar Hiske Gude.   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 50e5faae4aa0dd1558610333db562d95e2759c13

Originele manieren om je donateurs te bedanken: deel 1


Vrijwel elke non-profitorganisatie of fondsenwerver weet hoe belangrijk het is om donateurs te bedanken. Het maakt niet uit of je net begint met je eerste campagne of dat je een oude rot in het vak bent - donateurs een bedankje sturen is een van de belangrijkste dingen die je als organisatie kan doen. Niet alleen als een uiting van dankbaarheid, maar ook als een manier om relaties op te bouwen en te zorgen dat ze blijven doneren. In een tweetal artikelen geven we je 6 originele manieren om te zorgen dat je donateurs zich gewaardeerd voelen na hun donatie. In dit deel geven we je 3 simpele voorbeelden die relatief weinig tijd en geld kosten. Een bedankkaartjeEen simpel kaartje, een standaard bedankje en klaar! Het idee klinkt misschien niet heel origineel, maar je kunt het zo interessant en bijzonder maken als je zelf wil. Je kunt er voor kiezen om voorgeprinte kaartjes te sturen, dit bespaart je tijd en kosten. Het is natuurlijk leuker om een handgeschreven kaartje te schrijven. In plaats van een standaard bedankje kun je je donateur vertellen hoeveel impact zijn donatie heeft gemaakt. Dit voegt een persoonlijke tintje toe aan de waardering van je donateur, vooral in het huidige digitale tijdperk.  Shoutout naar je donateursEen van de makkelijkste manieren om donateurs te bedanken, is ze als hoogtepunt maken op jouw website of social media. Zoals in een eerdere blog is beschreven (Van passieve social media volger naar actieve supporter) kun je, door donateurs in het zonnetje te zetten, een gevoel van waardering creëren. Wanneer social media correct wordt gebruikt kan het helpen bij het werven van fondsen, het vestigen van merkaanwezigheid en ja - dank en waardering van je donateurs. Je kunt je donateurs op een algemene manier bedanken en ze als een groep behandelen. Je kunt individuele supporters regelmatig “highlighten” op je kanalen. Zorg er voor dat je de social media gegevens van je supporters hebt en deze op je eigen social media accounts plaatst door de donateurs publiekelijk te bedanken. Tag je donateurs in foto’s, retweet of repost hun content. Op deze manier kun je ook betrouwbare verbindingen met je publiek opbouwen. Een videoNon-profitorganisaties gebruiken vaak video’s als waardering voor de donateurs aan het eind van het jaar. Een goede “dankjewel” video hoeft echter niet gereserveerd te zijn voor je eindejaarscampagne. Je kunt de geschenken van je donateurs elk moment van het jaar erkennen met een duidelijke en eenvoudige bedankvideo. Video’s zijn over het algemeen vrij goed deelbaar, wat helpt bij het verspreiden ervan en het publiekelijk bedanken van je donateurs. Ook zijn de opties om je donateurs te bedanken met een video eindeloos. Laat je creatieve sappen stromen! Zorg voor een persoonlijke maar originele uitvoering. Een leuk voorbeeld van een bedankvideo is dit filmpje van het Wheaton College in Amerika. Studenten delen hun dankbaarheid voor de donateurs van Wheaton College die hun college ervaringen mogelijk maken. In het filmpje laten de studenten zien wat er allemaal mogelijk is gemaakt met de donaties. De bovenstaande manieren zijn handig om donateurs te waarderen wanneer je weinig tijd en/of budget hebt. Een klein kaartje, een “shout out” op social media, een video. Het zijn allemaal middelen om op korte termijn je donateur te bedanken. In het volgende deel van dit artikel gaan we in op wat meer intensievere maar ook effectievere mogelijkheden om je donateurs te laten zien hoeveel je ze waardeert. Tot dan! Lees ookLoyaliteitsprogramma's in de non-profitsector 4 Manieren om je achterban te bedanken --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal c0b9c1e9f3d72ae77a131363a970ef322bb064a5

De top 20 fondsenwervende evenementen van 2017


Onlangs publiceerde PeerWorks het rapport ‘Top 20 Peer-to-Peer Fundraising Events 2018’. Kentaa is sponsor van het rapport en daarom ook aanwezig tijdens de feestelijke bijeenkomst ter ere van de top 20. Het rapport presenteert de 20 grootste fondsenwervende evenementen van non-profits in Nederland die in 2017 hebben plaatsgevonden en licht het succes van deze evenementen toe. Graag zetten we de hoogtepunten van het rapport voor je op een rij: De Top 20  Evenementen komen in aanmerking voor de top 20 als ze de volgende kenmerken hebben: Het fondsenwervende evenement is een live samenkomst van mensen die deelnemen aan een specifieke activiteit. Hierbij worden ze aangemoedigd om fondsen te werven voor het goede doel waar het evenement aan bijdraagt. In sommige gevallen gaat het om een serie evenementen die onder dezelfde noemer georganiseerd wordt. Het gezamenlijke resultaat telt dan mee voor de positie in de top 20. 2. Het is een open evenement. In principe kan iedereen eraan deelnemen, individueel of in een team, en fondsenwerven voor het goede doel. Evenementen met deelname op uitnodiging, zoals gala’s, zijn niet meegenomen. 3. De opbrengst van het evenement ging naar één of meer Nederlandse goede doelen. Korte conclusies uit de top 20 Hoewel de groeifactor in vergelijking tot de voorgaande jaren wat kleiner is, is er in 2017 meer dan 40 miljoen euro opgehaald door de non-profits uit de top 20. Om in de top 20 te komen moet een evenement minimaal €513.905 ophalen, tegenover €447.318 in 2016. Een nieuwkomer op nummer 20, is De Hollandse 100, een oer-Hollands schaats- en fietsevenement van Kentaa klant Lymph&Co. Dit evenement stond in 2016 op de ‘ones to watch’ lijst en heeft de verwachtingen dus waargemaakt. In 2017 had de Hollandse 100 meer dan 450 deelnemers. Lymph&Co heeft in de afgelopen 3 jaar steeds weten te verbeteren en behaalden in 2017 de top 20 met 18% stijging in opbrengst. Het aantal deelnemers is met 8% gestegen en ook de gemiddelde opbrengst per deelnemer steeg met 10%. Hoe kunnen non profits opbrengsten uit fondsenwervende evenementen laten groeien? Net zoals voorgaande jaren was de (groei in) opbrengst in 2017 sterk gerelateerd aan de groei van het aantal deelnemers van het evenement. Het werven van meer deelnemers is en blijft dus een belangrijke factor. Anderzijds werd er ook veel aandacht besteed aan het verhogen van de gemiddelde opbrengst per deelnemer, wat sommige evenementen een top 20 plek opleverde ondanks een afname van het aantal deelnemers. Andere evenementen hadden wellicht meer deelnemers, maar een daling in het gemiddelde bedrag per deelnemer resulteerde in een lagere opbrengst. Zo blijkt dus: goede begeleiding van de deelnemers omtrent de fondsenwerving is minstens net zo belangrijk als het werven van deelnemers. De vooruitblik Welke evenementen zullen de top 20 van 2018 bereiken? Peerworks noemt in hun rapport een aantal ‘ones to watch’, waaronder ook twee Kentaa klanten. Sporten voor Sophia Net als in 2016 is Sporten voor Sophia ook nu weer dichtbij de top 20 geeindigd en daarom wederom one to watch. JDRF Walk De opbrengst van de JDRF Walk in 2017 was 2,5 keer zo hoog als in 2016 en daarom heeft Peerworks hoge verwachtingen! Download het volledige rapport van PeerWorks (Engelstalig), hier.  Lees de samenvatting van het rapport over de top 20 fondsenwervende evenementen van 2016, hier en van 2015 hier. About PeerWorks Consulting PeerWorks is an international consultancy based in Amsterdam which focuses specifically on peer-to-peer fundraising. The team at PeerWorks brings over 30 years of experience developing, executing and managing award-winning programs and strategies for some of the largest, most successful peer-to-peer events and campaigns in the US and throughout Europe. PeerWorks’ services include everything from developing new concepts to analysing and optimising existing ones. We also offer a range of training and support to staff and volunteers...and can be found spreading our love for “peer to peer fundraising” at workshops, masterclasses and conferences all over the world.   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 7aedbce027299430e87f29908f97d4d38c8f88f6

8 Neuromarketing technieken voor succesvolle fondsenwervende campagnes


Onlangs organiseerde Nederland Filantropieland het Maak je campagne effectiever met neuromarketing. Het webinar werd geleid door Letty de Nijs (LinkedIn) van OMG. Omdat marketing een grote rol speelt bij (online) fondsenwerving en neuromarketing daar een mooie toevoeging aan kan zijn, leek het ons het interessant om dit webinar te volgen en delen we bij deze graag 8 nuttige technieken die naar voren kwamen in het webinar. Wat is Neuromarketing? Kort gezegd worden bij Neuromarketing medische inzichten en technieken uit de neurowetenschap toegepast op marketinggebied. Het gaat daarbij veelal om het beïnvloeden van het onderbewuste om een bepaald resultaat te bewerkstelligen. Hoe kun je Neuromarketing succesvol inzetten? Het inzetten van Neuromarketing is niet per definitie een succes. Je moet erachter komen wat werkt voor jullie organisatie en doelgroep. Het vinden van de juiste toepassing die je door: Creativiteit: bedenk een creatieve manier om de technieken toe te passen die past binnen je campagne. Ervaring: het klinkt een beetje als een open deur, maar door ervaring leer je het beste wat werkt. Hier hoort natuurlijk ook (AB) testen en uitproberen bij. Onderbuikgevoel: wat voelt goed? Verplaats je in de huid van je doelgroep en bepaal op basis van je onderbuikgevoel welke technieken je het beste kunt toepassen. De Persuasion technieken Tijdens het webinar werd een aantal Neuromarketing technieken (ook wel ‘persuasion’ technieken, ofwel overtuigingstechnieken) aan de hand van voorbeelden en cases toegelicht. Hieronder een samengevat overzicht van de verschillende methodes: Social proof Sociaal bewijs. Misschien wel één van de allerbekendste technieken, die er vanuit gaat dat men graag het bedrag van anderen volgt (kuddegedrag). Het product, de boodschap of dienst kan zo bijvoorbeeld worden overgebracht door de goedkeuring van een ander. We kennen allemaal wel de kracht van reviews, aanbevelingen en testimonials. Maar ook een quote of het schrijven van iets in de vorm van een quote in de ik-vorm kan al de werking hebben van social proof.Bij bijvoorbeeld het inzamelen van donaties kan de motivatie van andere donateurs de potentiele donateur positief beïnvloeden. Ook de hoogte van de bedragen die door anderen gedoneerd worden, kunnen potentiele donateurs beïnvloeden. Loss aversion “De angst om te verliezen is twee keer zo groot als de motivatie om te winnen.” De techniek Loss aversion speelt in op de angst om iets kwijt te raken of verliezen. Wat houdt dat in? Bijvoorbeeld: je hebt een proefabonnement op een krant en krijgt daarbij elke dag een gratis exemplaar in je e-mailbox. Op moment dat de proefperiode afgelopen is of bijna afgelopen is, ontvang je een e-mail die je eraan herinnert dat je de krant niet meer kan lezen (je verliest iets) en word je gevraagd je te abonneren. Ook het aangeven van schaarste is een Loss aversion techniek. Bijvoorbeeld door aan te geven hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn bij een fondsenwervend evenement of het aantal beschikbare beloningen bij een crowdfundingcampagne. Gaze Cueing Gaze cueing is het beïnvloeden van de kijkrichting. Dit kom je tegenwoordig al vaak tegen, bewust en onbewust. Het gebruik van pijlen om mensen te laten drukken op knoppen op websites is een hele bekende. Een ander voorbeeld is fotomateriaal waarbij de persoon op de foto een bepaalde kant op kijkt. Staat zo’n afbeelding op een website, dan zal je de kijkrichting van de persoon volgen. Handig om toe te passen bij banners van je websites voor fondsenwerving. Doubt Limitation Doubt limitation is letterlijk het wegnemen van twijfel en het beperken van angst. Als je bijvoorbeeld in een formulier om bepaalde informatie vraagt, kun je de kans dat men het invult vergroten door uit te leggen waarom die informatie nodig is. Commitment & Consistency Wie A zegt, wil ook B zeggen. Door je achterban eerst een laagdrempelige vraag te stellen en die op te volgen met een gerelateerde call to action, vergroot je de kans dat het tweede verzoek, bijvoorbeeld het doen van een donatie, wordt ingewilligd. Hobson’s +1 Choice effect Deze techniek verkleint de kans dat men ergens nee op zegt of afhaakt, door een extra keus te bieden. Bijvoorbeeld door de keus te geven om of de doneren of een boodschap te delen via social media. Of door de ‘Wil je doneren?’-vraag met antwoorden ja en nee, te veranderen in ‘Hoeveel doneer jij?’ met antwoorden € 5 of € 10. Illusion of Control Het gevoel van controle is erg belangrijk voor de mens. Natuurlijk is die controle er niet altijd, maar je kunt in communicatie-uitingen zo goed mogelijk je best doen om men wel dat gevoel te geven. Bijvoorbeeld door naast voorgestelde donatiebedragen ook de mogelijkheid te geven om een eigen bedrag te kiezen. Vaak kiest men dan toch voor een voorgesteld gedrag. Dual System De Dual system methode doelt op de twee systemen in je brein waarmee je beslissingen neemt. Het eerste neemt snelle beslissingen op basis van gevoel en het tweede is langzamer en heeft meer gedetailleerde informatie nodig. Neem je vooral beslissingen met het eerste systeem, dan reageer je sterk en intuïtief op simpele calls to action en bijvoorbeeld visueel materiaal. Het tweede systeem reageert sterker op de inhoud en heeft ook meer tijd nodig. Welke techniek past bij onze organisatie? Vaak is het een combinatie van technieken die het meest succesvol is. Welke combinatie dat is, moet je uitzoeken, en verschilt per campagne en doelgroep. Variatie is in ieder geval een must, want iedere keer hetzelfde ‘trucje’ toepassen, valt op. Robert Cialdini Een aantal van de meer bekende Neuromarketing technieken komen terug in de 7 overtuigingsprincipes van Robert Cialdini. Deze werden in het webinar niet allemaal uitgelegd maar wel even aangehaald. Wij schreven een tweeluik over het toepassen van deze principes bij fondsenwerving en wilde je deze niet onthouden: Overtuigingsprincipes van Cialdini toepassen in fondsenwerving (deel 1) Overtuigingsprincipes van Cialdini toepassen in fondsenwerving (deel 2) BronnenNederland Filantropieland, Webinar “Maak je campagne effectiever met neuromarketing” – Letty de Nijs.   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 4ec6dd4b4fc1ced04a1c2414a926c911e4073786

Kentaa maakt online collecteren via Tikkie mogelijk


Kentaa, expert in online fondsenwerving, maakt het mogelijk om via Tikkie donaties te werven. Samen met de Hartstichting en ABN AMRO heeft Kentaa haar platform voor online collecteren, Digicollect, voorzien van een koppeling met Tikkie. Via Digicollect kunnen bezoekers eenvoudig online mee collecteren met een persoonlijke online collectebus. Rob Peelen, relatiemanager goede doelen bij ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas: “Snel na de introductie van Tikkie Zakelijk hebben wij met Kentaa de mogelijkheden onderzocht om Tikkie via de oplossingen van Kentaa toegankelijk te maken voor goede doelen. Door Tikkie aan Digicollect te koppelen heeft Kentaa de mogelijkheden van de online collectebus nu nog verder uitgebreid. Met één druk op de knop stuur je nu al je persoonlijke contacten een Tikkie-donatieverzoek. Dat maakt online collecteren nog persoonlijker." Donateur en collectant van alle gemakken voorzienEén van de krachtigste kenmerken van Digicollect is het gemak waarmee men kan doneren. Met de uitbreiding van het Digicollect platform met Tikkie wil Kentaa zowel de collectant als de donateur van alle gemakken voorzien. Op deze manier gaat het inzamelen van donaties niet alleen snel en eenvoudig, maar ook steeds socialer.Hoe werkt het?Via het Digicollect platform maakt een collectant een online collectebus aan. Dit is een persoonlijke pagina waarop men kan doneren. Via het Tikkie-icoon op deze pagina kan een donatieverzoek worden aangemaakt. Vervolgens deel je dit via WhatsApp of e-mail. De ontvanger kan zo eenvoudig doneren via zijn smartphone op de gebruikelijke Tikkie wijze. Tikkie-donaties worden door ABN AMRO op de rekening van het goede doel gestort en worden zichtbaar in de digitale collectebussen van Digicollect.De primeur is voor de HartstichtingTijdens de collecteweek van de Hartstichting wordt voor het eerst gebruik gemaakt van Digicollect in combinatie met Tikkie. Hartstichting hoopt hiermee het online doneren eenvoudiger te maken en zich aantrekkelijker te positioneren voor jongere doelgroepen. De collecteweek van de Hartstichting loopt van 8 t/m 14 april. Ronald Schouten, Team Manager Acties & Evenementen bij Hartstichting: “Kentaa biedt ons de mogelijkheid om op een vernieuwende en onderscheidende manier te collecteren.”   Wil je meer informatie over online collecteren met Digicollect en Tikkie? Neem dan contact met ons op.


Bekijk
Normal 6dac7a291931af290682c1db2b01ca66f79139b8

Kentaa verwelkomt Sales Consultant Hiske Gude


Het Kentaa team breidt uit! Om meer organisaties te kunnen helpen met online fondsenwerving en ze nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft Kentaa een nieuwe Sales Consultant aangenomen. Hiske Gude vervult deze rol. Hiske is 36 jaar en woont sinds kort met haar man Aris in hartje Nijmegen. Samen reizen zij door het leven, het liefst te voet. “In mijn werk en leven zijn goed doen leidend. In alles wat ik doe probeer ik bewust zinvol, duurzaam en hoogwaardig bezig te zijn. Genieten van de kleine dingen met mensen die mij dierbaar zijn. Studeren blijft een passie: in mijn vrije tijd verdiep ik mij vooral in de deugdethiek en morele karaktervorming. ” “Van nature ben ik een netwerker en weet ik mensen en oplossingen aan elkaar te verbinden. Ik blijk een talent te hebben voor het vertalen van dromen naar concrete voorstellen en praktische plannen. Kentaa biedt mij de kans om mijn idealen en mijn werk met elkaar in lijn te brengen. Er zijn veel zaken die ik belangrijk vind: natuur en milieu, onderzoek, ontwikkelingshulp, jeugdwerk, goede zorg en lokale verenigingen. Met het Kentaa platform kan ik indirect een bijdrage leveren aan al deze doelen en mensen in staat stellen om hun dromen te bereiken.” Hiske studeerde International Business in Maastricht en legde zich toe op het vakgebied Sales. Twaalf jaar deed zij acquisitie en accountmanagement in verschillende branches en landen wereldwijd. Haar ambitie was om steeds op een ethische en duurzame manier te verkopen. In 2013 volgde zij de premaster Philosophy in Management and Organisation aan de VU en daarna deed zij als externe promovendus aan de Radboud Universiteit onderzoek naar “Virtuous Selling”, oftewel deugdzaam verkopen. Met die kennis en praktijkervaring op zak schreef zij in 2017 het businessboek “Sales vanuit je Hart” in samenwerking met Richard van Kray en Michel de Weerdt. Welkom bij Kentaa, Hiske! Wil je met Hiske in gesprek over wat Kentaa kan betekenen voor jouw organisatie? Stuur haar een e-mail.


Bekijk
Normal fd45b906ccafcd9af45606f94097023890cb7cdf

Van passieve social media volger naar actieve supporter


Veel fondsenwervende organisaties hechten terecht veel waarde aan hun volgers op social media. Voor velen van hen is het echter nog lastig om met deze supporters een waardevolle band op te bouwen. Advertentiecampagnes voor meer volgers dragen niet per definitie bij aan een actieve achterband. Is het voor jou een uitdaging om passieve social media volgers te veranderen in actieve supporters voor jullie organisatie? Met de volgende tips en een lange termijn strategie zet je een stap in de goede richting. Laat jouw volgers kennismaken met de organisatieEen nieuwe volger op social media zal niet gauw geneigd zijn om te je meteen te helpen als je daarom vraagt. Dat zou jij immers ook niet doen als iemand die je nog niet kent je dat op straat vroeg. Gebruik daarom social media kanalen om over jullie organisatie te vertellen. Wat is de drijfveer, voor welk doel wordt gestreden en wat zijn de behaalde resultaten? Maak de impact van jullie organisatie tastbaar met bijvoorbeeld infographics of inspirerende verhalen van mensen die jullie geholpen hebben. Zet mensen die voor jullie in actie komen, vrijwilligers en donateurs in het zonnetjeAls je laat zien dat mensen die nu al donateur, vrijwilliger of actiestarter zijn voor jullie organisatie, worden gewaardeerd, weten je volgers op social media dat zij ook gewaardeerd worden als ze zich ook voor jullie organisatie gaan inzetten. Daarnaast kan het lezen van de motivatie van anderen, ook overtuigen en inspireren. Tag deze toppers indien mogelijk in foto’s of posts om je bereik te vergroten.   (bron: Alzheimer Nederland) Wil je dat mensen doneren? Maak het concreet.Als je de welbekende ‘wil jij doneren’-vraag stelt, doe dat dan met een concrete call to action en een goede aanleiding, bijvoorbeeld door het delen van een mijlpaal. “Nog 1000 euro en dan is de helft van ons streefbedrag behaald. Help jij?” Een concreet bestedingsdoel vergroot ook de kans op donaties. “Met € 30 euro geven wij een kind een volledig schoolboeken pakket.” Deel interessante contentDe content die je deelt op social media hoef je niet altijd zelf geschreven te hebben. Gerelateerde (nieuws)artikelen van andere organisaties omtrent jullie doel kun je prima gebruiken om interessante content te bieden en tegelijkertijd meer context te creëren voor het doel dat jullie organisatie nastreeft. (bron: NCFS) Ga de dialoog aanHet klinkt misschien als een open deur, maar daarom niet minder belangrijk: gebruik social media om te reageren op wat mensen zeggen. Beantwoord vragen en moedig deelnemers van jullie evenementen aan. Prijs actiestarters en bedank donateurs. Mocht er onverhoopt een negatief geluid jullie kant op komen, zorg dan dat je weet hoe je moet omgaan met negatieve publiciteit, ook op social media. Maak gebruik van trendsHaak aan bij bekende trends op social media zo lang ze relevant zijn voor jullie organisatie. Of bedenk een manier om ze relevant te maken. Vooral millennials zijn gevoelig voor trends. Naast social media trends zijn er ook fondsenwervingstrends waarbij je kan aanhaken. Je verjaardag doneren is buiten Nederland al heel erg populair. Of… dare to be different, begin je eigen trend. Onderzoek welke content aanslaat op verschillende netwerken bij verschillende doelgroepenDe één houdt misschien van infographics met resultaten, de ander houdt van persoonlijke verhalen. Berichten waarop reacties komen werken beter met het algoritme van Facebook dan berichten waarop men niet reageert. Verplaats je zo goed mogelijk in de verschillende doelgroepen van jullie organisatie en let goed op de stats op de verschillende netwerken. Soms is het een kwestie van gewoon uitproberen. Wat zorgt voor veel reacties? Wat wordt vaak geretweet? Ben je daar achter? Creëer dan content van hetzelfde soort of over hetzelfde onderwerp. Deel verschillende manieren waarop je volgers jullie organisatie kunnen helpenDoneren past niet bij iedereen. Maak daarom goed duidelijk dat er ook andere manieren zijn om te helpen. Van het delen van een actie-url tot het aanmaken van een actiepagina, het lopen met de collectebus, het doen van vrijwilligerswerk of het deelnemen aan één van jullie fondsenwervende evenementen. ConclusieConcluderend kunnen we zeggen dat je een social media volger niet van de ene op de andere dag in een actieve supporter kunt veranderen. En dat niet iedere volger op dezelfde content reageert. Daarom is het zaak om met geduld een relatie op te bouwen en je content af te stemmen op de verschillende doelgroepen. Lees ookMeetbaar succes met social mediaLivestreaming op social media: hoe en wat?9 tips voor meer waardevolle content op social media ------------------------ Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal cea7d2308c8aaa33ff41edae85536b236f4fd07b

3 Design trends voor jouw fondsenwervende campagne


Ooit wel eens begonnen met het ontwerpen van een afbeelding en dacht je bij jezelf: “Ik zou willen dat ik designer skills had om dit plaatje geweldig te maken?” Been there, done that. Gelukkig hebben wij voor jou een aantal trends, tips en tools op een rijtje gezet die je kunt gebruiken om met behulp van afbeeldingen jouw campagne zo succesvol mogelijk te maken. 1. Foto’s“Een beeld zegt meer dan duizend woorden,” luidt het spreekwoord. In dit geval is dat ook zeker waar. Je wilt met een beeld een verhaal vertellen, jouw verhaal. Maar hoe spreek je mensen het best aan met een afbeelding en waar vind je deze beelden? Hier zijn een aantal tips voor het maken van een goede fondsenwervende afbeelding: Bewerk je foto’s niet te veel. Een filtertje hier, een retouch daar. Het is logisch dat je gekozen foto een kleine touch-up nodig heeft, maar zorg er voor dat het geen overkill wordt. Het kan er al gauw slordig uit zien. Een handige en gratis tool om je foto’s gemakkelijk mee te bewerken, is het programma Photofiltre Studio. Deze handige tool is gebruiksvriendelijk voor beginners.Het programma heeft een 30-dagen trial, waarna je na een eenmalige aankoop van een “sleutel” het programma onbeperkt kan gebruiken.Probeer Photofiltre Studio hier. Voor de wat meer ervaren beeldbewerkers is er Adobe Photoshop. Adobe Photoshop is één van de essentiële gereedschappen voor grafische ontwerpers, die wordt geleverd met functies zoals bijsnijden, automatisch herstellen, verwijdering van onzuiverheden en zo veel meer. Photoshop kun je, net als Photofiltre, met een 30-dagen trial testen. Daarna kan het programma gekocht worden middels een maand- of jaarabonnement.Probeer Photoshop hier. Gebruik grote maar gecomprimeerde foto’s. Fondsenwervende sites hebben het beste baat bij grote, heldere en high-quality afbeeldingen. Details worden op deze manier duidelijker weergegeven. Het beste is natuurlijk om je foto’s zelf te nemen, maar niet iedereen heeft daar de vaardigheden en tijd voor. Gelukkig zijn er een heleboel sites die gratis stock foto’s aanbieden. Zo is er stocksnap.io, een site die kosteloos high quality afbeeldingen aanbiedt. Alternatieven zijn unsplash, pikwizard en flickr. Iedere site heeft zijn eigen voorwaarden voor hoe je de bestanden mag gebruiken (met of zonder attributie), dus let daar goed op. 2. Font op foto’sIndien je gebruik wilt maken van tekst op een afbeelding, bedenk dan eerst waar de afbeelding gebruikt gaat worden. Bepaal van te voren het formaat van je afbeelding en zorg dat jouw teksten niet op een gedeelte staan dat mogelijk zou kunnen worden afgesneden. Combineer contrasterende fonts. Een handige vuistregel om te onthouden is het kiezen van twee lettertypes met het hoogste contrast. Dit helpt de fonts elkaar in balans te brengen. Match kleuren met je design. Om je design uit te laten blinken, biedt het creëren van harmonie uitkomst. Een manier om eenheid te scheppen is om kleuren van je font te matchen met de kleuren van de achtergrond van de website waarop je de afbeelding gaat gebruiken. Maak nuttig gebruik van witruimte. Een grote, sprekende tekst op je afbeelding springt natuurlijk direct in het oog, maar het is niet altijd even effectief. Het slim benutten van witruimte op je afbeelding kan een verademing zijn voor mensen. Less is more, zullen we maar zeggen. Handig gereedschap om je afbeelding te voorzien van tekst is Canva. Canva is een website die graphic design vereenvoudigt. Door middel van het slepen en neerzetten van tekst en afbeeldingen kun je eenvoudig banners, posters en infographics in elkaar zetten. 3. FontsWanneer het neerkomt op typografie in 2018, zul je zien dat hoe groter en dikker het lettertype, hoe beter. De afgelopen jaren is er op digitaal gebied vooral gebruik gemaakt van minimalistische sans serif lettertypen. Dit jaar wordt er meer gevarieerd met fonts. Denk hierbij aan gedurfde en dikke lettertypen, maar ook aan de handgeschreven fonts. Met deze variatie kun je van jouw plaatje een echte eyecatcher maken. Een tool die kan helpen bij het zoeken van lettertypen, is www.dafont.com. Op deze site kun je navigeren op zoekwoorden, zoals “serif” of “handwritten”. Je kunt hier je gekozen lettertype downloaden en zelf toepassen op jouw plaatje. (handwritten gecombineerd met serif) Hoewel het gebruik van diverse lettertypen leuk is, houd het aantal verschillende fonts minimaal! Het oog vindt het moeilijk om meerdere lettertypen te scannen, dus probeer je aan maximaal twee fonts te houden.   Met deze trends, tips en tools kan jullie organisatie een goede basis leggen voor een aantrekkelijke campagne-site, social media content of e-mailnieuwsbrief. Maakt jouw organisatie mooie graphics waar je super trots op bent? Deel ze dan met ons via Facebook of Twitter. Lees ook4 Web trends en wat je ermee moet5 Design tips voor jouw fondsenwervende campagne   ------------------------ Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal e6039581bb670f08b3c1eef2e8714639af0c797d

Crowdfunding in 2017: flinke stijging donatie-gerichte crowdfunding


In 2017 is er door middel van crowdfunding in Nederland 223 miljoen euro opgehaald om projecten en onderneming te financieren, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Gijsbert Koren (initiatiefnemer CrowdfundingCijfers.nl en mede-oprichter Douw&Koren). Dat een groei van 31% ten opzichte van 2016. Donatiegerichte crowdfunding sterk gestegen Donatie-gerichte crowdfunding, één van de meest voorkomende vormen van crowdfunding voor non-profitprojecten, maakte een spectaculaire groei door. Dit zijn donaties die de donateur doet zonder daar iets voor terug te krijgen. In 2016 was de opbrengst van deze vorm van crowdfunding 4,9 miljoen. In 2017 was dat 12,1 miljoen, een groei van maar liefst 146%. Een goede ontwikkeling die wat ons betreft aansluit bij een bredere trend in de samenleving: in deze tijd waar veel mensen denken het ‘wij-gevoel’ te verliezen, wordt het des te belangrijker om ook iets voor een ander te doen. Op gebied van fondsenwerving past deze ontwikkeling goed bij de donateur van vandaag de dag: men wil betrokken worden, deel uitmaken van een beweging en samen iets positiefs teweegbrengen. Ook Omroep Brabant herkent deze ontwikkeling; aan hen wordt steeds vaker gevraagd om aandacht te schenken aan crowdfundiniatieven. Kentaa sprak met de omroep over de succesfactoren van crowdfunding. Crowdfunding met Kentaa Er zijn veel verschillende platforms die gebruikt worden voor donatie-crowdfunding. Met Kentaa kunnen organisaties hun eigen crowdfundingplatform opzetten en beheren. Crowdfunding is één van de toepassingsgebieden van het Kentaa-framework. In 2017 is er via Kentaa websites in totaal bijna 1 miljoen gecrowdfund voor 155 projecten. Er werd geld ingezameld voor kleine maatschappelijke projecten zoals het project van Woongroep Amervoorde en een GGzE Kerstdiner voor eenzame ouderen tot een project van een historicus van Radboud Universiteit en innovatief wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. Crowdfunding sluit naadloos aan bij de 'De Toekomst van Fondsenwerving'-beweging. We zijn er dan ook van overtuigd dat de groei van donatie-gericht crowdfunden zich in 2018 zal voortzetten. Lees ook: De status van Crowdfunding (2016)Crowdfunding: wat het jouw organisatie oplevert (naast geld)Douw&Koren verzorgt Canvassessies voor Kentaa klanten Download: Whitepaper: Crowdfunding voor non-profits   ------------------------ Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal f6d69db70ae25a0b9abff5770891039fee592b0c

Kentaa verwelkomt eerste Belgische klant vzw Stop Darmkanker


Na een succesvolle positie te hebben bereikt in Nederland, heeft Kentaa, expert in online fondsenwerving, haar grenzen verlegd. Vanaf nu behoort Belgisch goed doel vzw Stop Darmkanker tot de klantenkring van Kentaa.  Kentaa helpt vzw Stop DarmkankerVzw Stop Darmkanker geeft in België informatie en voorlichting over het vroegtijdig opsporen van poliepen en darmkanker, waardoor het sterftecijfer van darmkanker drastisch kan dalen. De actiegroep Stop Darmkanker gaat met Kentaa aan de slag om online geld in te zamelen via verschillende campagnes en evenementen. Vandaag wordt het Kentaa platform (https://acties.stopdarmkanker.be/) officieel gelanceerd, met ‘#Geefomjedarm’ als eerste campagne. Dr. Luc Colemont, MDL-arts en oprichter van de vzw Stop Darmkanker reageert enthousiast op deze nieuwe samenwerking: “Het digitale zit in ons DNA. Het feit dat we als eerste in België het Kentaa platform gebruiken is een nieuwe stap in de groei en professionalisering van onze organisatie. Bovendien biedt dit platform een perfect antwoord op een tendens die al langer merkbaar is. Meer en meer mensen willen spontaan iets doen voor ‘Stop Darmkanker’. Kentaa is heel gemakkelijk in gebruik voor de actievoerder of donateur. Iedereen kan in enkele kliks zijn eigen actiepagina aanmaken en beheren. Delen met familie, vrienden of kennissen via sociale media gebeurt met één enkele muisklik! Dat is volgens mij de grote sterkte van Kentaa”. #GeefomjedarmTer gelegenheid van de lancering van het Kentaa platform van Stop Darmkanker, start de vzw Stop Darmkanker haar #Geefomjedarm campagne. Vanaf nu kan je op een heel eenvoudige manier zelf een bijdrage leveren of een eigen actie opstarten. Dr. Luc Colemont geeft alvast het goede voorbeeld met een eigen #geefomjedarm actie. Internationale ambitie voor KentaaDe afgelopen jaren heeft Kentaa zich sterk gepositioneerd als expert in online fondsenwerving op de Nederlandse markt. Kentaa helpt inmiddels al meer dan 250 grote en kleine Nederlandse fondsenwervende organisaties met het bereiken van hun doelen. Met de ervaring die daarbij dagelijks wordt opgedaan wil Kentaa ook in het buitenland organisaties ondersteunen bij online fondsenwerving. Vzw Stop Darmkanker is het eerste Belgische goede doel waarmee Kentaa een samenwerking is gestart. Marc Schoutens, directeur Kentaa: “We zijn blij dat we Stop Darmkanker als eerste Belgische klant mogen verwelkomen. We hopen natuurlijk dat onze samenwerking een groot succes gaat worden, zodat andere Belgische organisaties de weg naar Kentaa ook zullen vinden. Als we hierdoor één darmkanker kunnen stoppen in België is deze nieuwe samenwerking al geslaagd.”   ------------------------ Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 998686745a2227eb7b27260f0312413dc6716758

Goede doelen en bedrijven: vind jouw match in 3 stappen


Onlangs organiseerde Kentaa samen met Oukje Bizot (Stichting ALS) de bijeenkomst 'Bedrijven activeren voor en binden aan jouw goede doel'. Het was een leerzame bijeenkomst vol interactie en nieuwe ideeën. "Sinds een lange tijd weer een bijeenkomst waar ik echt wat aan had. Erg inspirerend. Fijn om in een klein comité bij elkaar te zijn en ook met elkaar aan de slag te gaan. Ik ging gewoon heel blij naar huis :)" Één van de vragen die tijdens de bijeenkomst beantwoord werd, was ‘hoe vind ik voor mijn goede doel het juiste bedrijf?’. In dit artikel helpen we je aan een geschikte match in 3 stappen: 1. Maak een shortlistAls je op zoek bent naar een duurzame samenwerking met een bedrijf voor jullie goede doel, en je wilt erachter komen welk bedrijf de juiste match is, maak dan een shortlist. Welke bedrijven komen in aanmerking? Je kunt het beste beginnen met wat er al is: met welke bedrijven is er al contact? Wie heeft er al eens een donatie gedaan of zich op een andere manier voor jullie goede doel ingezet? Bij deze bedrijven heb je al een streepje voor want er bestaat al een relatie. Met welke bedrijven is er een logical fit? Zet jullie goede doel zich in voor een gezond lichaam? Denk dan bijvoorbeeld aan een sportkledingmerk of een sportdrankje. Laat je inspireren door andere partnerships: met welke bedrijven werken goede doelen die een overlap hebben met jullie goede doel qua activiteiten en doelstellingen? Realiseer je ook dat deze partnerships flexibel kunnen zijn. Sommige bedrijven staan er open voor om meerdere goede doelen te steunen of wisselen na een bepaalde periode van doel. 2. Verover zendtijd, kweek belangstellingJe shortlist gemaakt? Dan is het tijd voor stap twee. Bepaal met wie je om de tafel wil en zoek uit wie binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het mvo-beleid. Kan iemand uit je netwerk je in contact brengen met deze persoon? Grijp nog eens terug naar het bedrijf dat al eens heeft gedoneerd. Daar heb je waarschijnlijk contactgegevens van. Let bij het benaderen wel op je timing. Is een bedrijf net een partnership gestart met een ander goed doel? Dan heeft benaderen weinig zin. 3. Maak een propositie Mag je aan tafel bij een bedrijf, stel dan je propositie op. Maak als het ware een pitch. Hierin vertel je waarom de samenwerking een goed idee is. Vertel het bedrijf hoe jij de samenwerking voor je ziet en wat jij hen te bieden hebt (deelname aan een fondsenwervend evenement, sponsoring van materialen, een ludieke campagne, etc). Bespreek verwachtingen: wat verwacht jij van het bedrijf, maar ook: wat verwachten zij van jou? Welke gemeenschappelijke doelen zijn er en hoe kunnen jullie hier samen aan werken? Let op: zorg dat je het bedrijf ook echt wat biedt en bedenk meerdere vormen van samenwerking. Door meerdere opties te bieden aan het bedrijf is de kans groter dat er een match ontstaat. Stappen gevolgd? Dan is jullie organisatie er klaar voor om met een goed plan een bedrijf te benaderen!     Ook een bijeenkomst bijwonen?Wil je op de hoogte blijven van bijeenkomsten, workshops en webinars die Kentaa organiseert voor fondsenwervende organisaties? Houd dan onze agenda op onze consultancy pagina in de gaten!   ------------------------ Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 57b9193cb3ebb38d725a1145594b06358d08edb9

8 best practices voor de online collecte


Steeds meer collecterende goede doelen en organisaties gebruiken Digicollect, ons platform voor online collecteren. Soms in combinatie met de collecteweek, soms als losstaande campagne, cadeaubus, jubileumbus of ‘in memoriam’-platform. Met Digicollect kunnen fondsenwervende organisaties hun achterban een laagdrempelig online platform bieden om geld in te zamelen, met veel van de eigenschappen van de traditionele collecte, zoals het anonieme karakter, sociale druk en de kleine bedragen. Met natuurlijk het bijkomend voordeel dat deze manier van collecteren lekker vanuit de luie stoel kan. Samen met onze klanten krijgen we steeds meer ervaring met Digicollect en de communicatie rondom de (online) collecte. Daarom delen we 8 best practices: 1. Lanceer je campagne enthousiast op social media en per mailOf jullie online collecte nou gelijktijdig met een collecteweek is of niet, kondig hem leuk aan en maak vooral duidelijk hoe makkelijk het is om online te collecteren: van aanmaken, tot doneren, tot delen. Het moet voelen als een kleine moeite (en dat is het ook echt). bron: Diabetes fonds Facebook bron: Blue Ribbon Facebook 2. Breng je collectanten in beeldMen collecteert meestal met een persoonlijke reden voor jullie organisatie en deelt deze motivatie vaak op zijn of haar pagina. Het zijn de persoonlijke verhalen die donateurs en potentiële medecollectanten aanspreken. Deze bijzondere verhalen geven nog maar weer eens aan hoe hard het werk dat jullie organisatie doet, nodig is en waarom donaties belangrijk zijn. Daarnaast zal de collectant zich ook gewaardeerd voelen. bron: NCFS Facebook 3. Vier je successenBereik je een mijlpaal tijdens jullie campagne of wil je een bijzonder resultaat bekendmaken? Doe het op social media via een toffe graphic of bijvoorbeeld een Facebook Livestream. Dit laatste kun je van te voren aankondigen en het daardoor extra spannend maken. bron: KWF Twitter bron: NCFS Facebook 4. Integreer online en offline collecteren in de hele campagneHeeft jullie organisatie een offline collecteweek? Bied de collectanten dan ook de optie om online te collecteren en wees niet bang voor kannibalisatie.  5. Collectant gemist?Vindt de online collecte tijdens jullie (offline) collecteweek plaats? Dan kun je de online collectebussen heel erg goed gebruiken om donaties te scoren van gulle gevers die de collectant aan de deur hebben gemist. Zo kun je bijvoorbeeld een algemene online collectebus aanmaken voor jullie doel en deze op ‘niet thuis’ kaartjes vermelden die collectanten in de brievenbussen kunnen stoppen. En je kunt natuurlijk een online oproep doen met een ‘collectant gemist?’ bericht. Vergeet deze tip niet te delen met je collectanten, zij kunnen deze namelijk ook gebruiken op hun social media accounts. bron: Dierenbescherming Facebook 6. Verleng je collecteperiodeCollecteweek afgelopen? Geen punt. Gebruik Digicollect om je collecteperiode te verlengen en online nog verder te collecteren. 7. Bedenk challenges voor collectantenSoms kunnen collectanten wel een steuntje in de rug gebruiken. Bedenk daarom uitdagingen voor jullie collectanten met betrekking tot het krijgen van donaties. bron: KWF Twitter  8. Stuur op delen via InstagramWijs je collectanten erop dat WhatsApp een super waardevol kanaal is voor het vragen om donaties aan vrienden, familie, kennissen en collega's. Met name in groep-chats werkt het goed en de conversie naar een donatie ligt hoog. Hierbij scoort het beter dan bijvoorbeeld Facebook.   Lees ook10 onmisbare items voor in jouw actiestarter-toolkit (ook te gebruiken voor online collecte)7 redenen om WhatsApp in te zetten voor fondsenwerving   ------------------------ Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Maximaal eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 576d227c1e0264ada61ac9557f786a416a5dbe49

12 tips voor een succesvolle #GivingTuesday


Volgende week dinsdag, 28 november, is het wereldwijd weer #GivingTuesday! De dag waarop, dankzij de kracht van social media, de nadruk wordt gelegd op geven, waarbij online fondsenwerving een grote rol speelt. Daarom geven je 12 tips en aandachtspunten voor een succesvolle #GivingTuesday voor jouw fondsenwervende organisatie: Bepaal vooraf je doelZorg dat je van te voren een duidelijk doel voor ogen hebt voor jouw #GivingTuesday campagne. Denk hierbij niet alleen in euro’s maar ook in social media bereik, groei van volgers en het verspreiden van jouw boodschap. Pas je strategie aan op je doelgroepOp wie richt je je campagne? Nieuwe donateurs? Bestaande donateurs? Bedrijven? Zorg dat je van te voren een strategie hebt bedacht voor iedere doelgroep die je wil benaderen. Maak het exclusiefEen keuze die je kunt maken is om tijdens #GivingTuesday een zeer beperkte groep te laten fondsenwerven voor jouw goede doel (peer-to-peer). Denk aan jouw top 10 supporters. Door je campagne te concentreren op jouw toppers kun je hen in het zonnetje zetten en hoef je niet met veel verschillende doelgroepen rekening te houden. Daarnaast kun je met een peer-to-peer aanpak zorgen voor een hele persoonlijke campagne. Kondig de campagne aan in je nieuwsbrief en via social mediaWil je dat supporters van jouw organisatie zich gaan inzetten of gaan doneren op #GivingTuesday? Dan is het zaak ze van te voren te wijzen op de campagne en hoe jouw organisatie daarop inspeelt. Informeer je achterban via je nieuwsbrief en social media kanalen. Bijvoorbeeld een week van te voren per mail en daarna via social media. Zo kun je een spanningsboog creëren naar de dag! Vraag je zakelijke partners om je te steunen#GivingTuesday is een geschikte dag om zakelijke partners te betrekken. Je kunt ze bijvoorbeeld vragen of ze de donaties van de dag willen verdubbelen, of 10 cent per donatie willen doneren. Natuurlijk kan het voor hen ook een actie-dag zijn, of zou je hen kunnen vragen om artikelen beschikbaar te stellen in ruil voor donaties. Het is maar net wat jij er als organisatie van maakt! Kom in contact met nieuwe gevers Een dag als deze is uitermate geschikt om in contact te komen met nieuwe gevers die nog niet bekend zijn met je doel. Door aan te sluiten en gebruik te maken van de trend en de veelgebruikte hashtag #GivingTuesday, bereik je nieuwe mensen online. Zij kunnen aanhaken op de campagne. Goed voorbeeld doet goed volgen. Maak een speciale pagina voor #GivingTuesdayMaak het eenvoudig voor iedereen om te doneren aan jouw organisatie. Bijvoorbeeld door het maken van een campagnepagina voor #GivingTuesday op jouw platform voor online fondsenwerving. Dat geeft inzicht in de (voorlopige) opbrengsten van de dag en kan andere donateurs inspireren. Op een dergelijke pagina kun je ook tips en niet te vergeten andere manieren waarop supporters jullie organisatie kunnen helpen, plaatsen! Houd er rekening mee dat veel mensen #GivingTuesday op mobiel belevenZorg dat doneren kan via desktop, maar ook vooral mobiel. #GivingTuesday is een campagne die vooral veel succes geniet op social media, en social media wordt steeds vaker mobiel gebruikt. Vind jouw ambassadeurs voor #GivingTuesdayHoe zorg je dat jouw #GivingTuesday campagne online van de grond komt? Vraag je ambassadeurs of zij de campagne willen steunen en er op Twitter, Facebook en Instagram aandacht aan willen besteden. Denk daarbij aan je bekende ambassadeurs (BN-ers), maar ook social influencers en jouw meest actieve volgers op social media. Maak #GivingTuesday onderdeel van een bestaande campagneLoopt er ten tijde van #GivingTuesday een andere campagne waar jouw aandacht naar uit gaat? Overweeg dan om deze dag te integreren in die campagne, in plaats van iets nieuws te bedenken. Stel graphics beschikbaar om te delenZorg voor speciaal #GivingTuesday beeldmateriaal dat jouw supporters kunnen delen om jouw campagne kracht bij te zetten. Gebruik het #GivingTuesday logo en natuurlijk je eigen logo. Vergeet de hashtag nietVergeet vooral niet om bij iedere uiting op social media de hashtag #GivingTuesday te gebruiken ;). Je lift dan mee op de buzz van de internationale campagne!   Lees ook:Influencer marketing in de non-profitsector: hoe, wat, waar? 5 Design tips voor jouw fondsenwervende campagne #GivingTuesday: informatie & inspiratie   ------------------------Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 6e3db5991c123f236586d6a4ba60b12f9ca18343

Nieuw kom-in-actieplatform voor de Hartstichting


Na twee edities van ‘Steun Mijn Onderzoek' (crowdfunding) en het fondsenwervende evenement ‘de 11strandentocht' heeft de Hartstichting nu ook een Kentaa kom-in-actieplatform gelanceerd. Op het domein www.voordehartstichting.nl kan men zich inschrijven voor evenementen, kunnen bezoekers eigen acties starten en is er speciale aandacht voor bedrijven. Een platform voor bedrijven De Hartstichting biedt hiermee een platform voor bedrijven om hun steentje bij te dragen en zich te profileren met het doel dat zij belangrijk vinden. Zo meldde de Gemeente Rotterdam zich al aan met hun Winter Health Event, een dag in het teken van goede gezondheid waarop geld wordt ingezameld voor de Hartstichting. Van Doppio Espresso in Nijmegen krijg je een gratis ontbijtje zolang je maar een donatie doet en in je pyjama verschijnt (ja, je moet wat over hebben voor zo’n mooi doel). Praktijk Eastwest nodigt je uit om Cardiyoga te komen doen in Den Haag en doneert de helft van het lesgeld. Persoonlijke acties en verhalen De persoonlijke motivaties geven blijk van het feit dat nog steeds heel veel mensen direct of indirect te maken hebben met hart- en vaatziekten. En dat daarom mensen in actie komen voor de Hartstichting op een manier die bij hen past. Het verkopen van kalenders, boeken of het lopen van de New York Marathon, elke actie heeft zijn eigen bijzondere verhaal. Een sportieve uitdaging Voor degene die wel houdt van een uitdaging en zich daarvoor wil laten sponsoren zijn er evenementen. Men kan zich gemakkelijk inschrijven via de site voor bijvoorbeeld de Dam tot Damloop en ook is er de 11strandentocht 2018 (waarvoor de inschrijving start in april op www.11strandentocht.nl). Dit jaar vond de tocht plaats op 7 oktober en zamelden 1.111 deelnemers samen bijna € 80.000 in. Ondanks harde tegenwind op de dag zelf was het daarom een enorm succes. Bekijk de Aftermovie:     Kortom, het nieuwe kom-in-actieplatform van de Hartstichting biedt mensen en organisaties die de stichting een warm hart toedragen, verschillende manieren om in actie te komen, gebundeld op één site. Mooi om te zien dat er zoveel verschillende initiatieven zijn om de strijd aan te gaan met hart-en vaatziekten. Lees ook 6 tips voor een succesvolle lancering van een kom in actie programma 7 quick wins voor jouw acties van derden 10 onmisbare items voor in jouw actiestarter-toolbox   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal d80124ad2a95b47d8107810eaf6fef6ac3031c60

Douw&Koren verzorgt Canvas Sessies voor Kentaa klanten


Een crowdfundingproject valt of staat met een goed crowdfundingplan. Wie is jouw crowd, welke kanalen heb je tot je beschikking, wanneer communiceer je, wat en naar wie? Wat is een realistisch doelbedrag en wat zet je tegenover donaties? Canvas Sessies door Douw&KorenSpeciaal voor organisaties die het Kentaa platform (gaan) inzetten voor crowdfunding biedt Douw&Koren, expert op gebied van crowdfunding in Nederland, op maat gemaakte Canvas sessies. Tijdens deze sessie helpt Douw&Koren organisaties met het definiëren van de doelgroep, het bedenken van eventuele tegenprestaties en het opstellen van een solide plan de campagne met het oog op de inzet van het Kentaa platform. Zo kunnen organisaties nog succesvoller zijn met crowdfunding! Zo'n sessie bij Douw&Koren kost voor Kentaa klanten 500 euro ex btw. Interesse? Mail direct met Douw&Koren of bekijk het leaflet. Lees ook:Crowdfunding: wat het jouw organisatie oplevert (naast geld)De status van crowdfunding door non-profits Download: Whitepaper ‘Crowdfunding voor Non Profits     --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 1d0238606c36ca124a9414cfe23389eb0b06be17

De toekomst van fondsenwerving: "Learn or leave"


Door: Marien Visser De Toekomst van Fondsenwerving - 5 oktober 2017 - Op deze dag was er programma over de toekomst van Fondsenwerving in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Ontzettend leerzaam en nuttig om als fondsenwervers bijeen te zijn. Een hele dag college van een man met ruim veertig jaar ervaring in de goede doelen sector: Ken Burnett. Ik was er bij en heb deze notities gemaakt:  “Never waste a good crisis” In 2015 raakte de goede doelen sector in de UK in een diepe crisis. Dit heeft de sector een flinke domper bezorgd. Aan de hand van 32 “Lightbulb moments” nam Ken ons mee door de oorzaken, gevolgen maar ook de oplossingen en learnings die hij heeft doorgemaakt. Hij deed dit door te beginnen met een terugblik op de crisis, het in kaart brengen van je vijanden (de fondsenwerver zelf!), hoe het vertrouwen/de harten te herwinnen. Ben jij als fondsenwerver de donateur als een transactie gaan zien? En daarbij vergeten dat niet ‘jij’ als goed doel het eindstation bent, maar dat je een donateur faciliteert in het vervullen van zijn sociaal maatschappelijke doelstelling? “Donors don’t give to help charities achieve their organisational mission. They support charities in order to achieve their personal mission.” Waarom heeft een McDonalds of Amazon een betere klantenservice dan een gemiddeld goed doel? Vergeleken met wat zij voor de wereld betekenen heeft het goede doel een beter verhaal. Een goed doel heeft “Empathie” als geheim wapen. Donateurs geven niet aan het project/cause dat het meeste nodig is, maar aan hetgeen dat ze emotioneel het meest geraakt heeft. “Put the ‘Why’ in the centre of your donor experience and put your donor experience in the center of your fundraising.” Waar het om gaat is dat we mensen in het hart raken. En daarvoor is emotie nodig. Maar donateurs overladen met emotie streeft ook het doel voorbij. Daarom is gepaste feedback van belang. Hoe vaak heb je zelf met een donateur gebeld/gesproken over hoe hij het ervaart om via jullie goede doel de wereld een stukje beter te maken? Maak je donateurs deelgenoot van je droom en straal dat uit. Faciliteer en inspireer je achterban en help ze om samen impact te maken. Martin Luther King zei niet: “I have a strategy” maar “I have a dream”. Eigenlijk is de boodschap in de kern een aloude boodschap: De klant is koning. En wie kan het daarmee oneens zijn? Ieder bedrijf of stichting zal dit beamen. En als de klant koning is, dan betekent dat dat het bedrijf dient en luistert. Leef je klantbelofte en “Put the donor (back) in the driver’s seat”.   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 91daa6cba779bdaa442093b75ea772002fca71df

5 tips voor een goede nazorg bij fondsenwervende evenementen


Het evenementenseizoen in goede doelenland nadert langzaam weer zijn eind. In de aflopen maanden hebben er vele fondsenwervende evenementen plaatsgevonden waarbij goede doelen weer met succes hebben kunnen fondsen werven. Er liggen er ook nog enkelen in het verschiet. Maar dan, het evenement is voorbij, deelnemers hebben knappe prestaties geleverd, gelopen, gefietst, gezwommen, en de rust keert langzaam terug. Maar ook na de evenementdatum is er nog voldoende werk te verzetten. Hoe rond je een evenement goed af? In dit artikel vind je 5 tips voor een uitstekende nazorg bij je fondsenwervende evenement! 1. Bedank de deelnemers, sponsoren en donateurs Mail deelnemers, sponsoren en donateurs kort na het evenement om hen te bedanken (dezelfde dag nog of de dag erna). Doe je dat te laat, dan ben je het momentum kwijt. In deze mail vermeld je de opbrengst met een link naar de evenementensite voor eventuele last-minute donaties. Is het streefbedrag nog net niet behaald, dan kun je deelnemers, donateurs of sponsors wellicht overtuigen om nog een kleine bijdrage te doen. Je kunt ook al even kort vermelden wat er met de opbrengst zal gebeuren. Was het evenement sportief van aard en zijn er uitslagen om te delen, doe dat dan ook in deze mail. 2. De aftermovie en foto’s Grote kans dat er prachtige foto’s zijn gemaakt tijdens het fondsenwervende evenement. Of misschien is er zelfs een aftermovie gemaakt, met de mooiste fragmenten van de dag. Deel deze via jullie Facebookpagina. Als je dit in een e-mail wil toevoegen, stuur die dan in ieder geval aan de deelnemers (zij zijn immers de hoofdrolspelers) en geef aan dat zij zich in de foto’s op Facebook kunnen taggen (dat vergroot jullie bereik). 3. De eindstand en de bestemming van de opbrengst Geef deelnemers en donateurs nog een weekje om de laatste donaties op hun pagina’s te storten (soms laten deelnemers zich sponsoren op basis van hun prestatie en komt er dus nog wat geld binnen na afloop) en communiceer dan de eindstand. Doe je dat per mail, dan is dat tevens een mooi moment om nog even aan te stippen waar het allemaal ook alweer voor bedoeld was. Geef aan welke mooie doelen de donateurs en deelnemers hebben ondersteund. 4. De volgende editie Zorg dat je alvast hebt nagedacht over de volgende editie van je evenement. Is de datum al bekend? Mooi, dan kun je die als Save the Date vermelden. Wellicht heb je een site voor de nieuwe editie klaar staan en wil je deelnemers zich meteen laten inschrijven. Zo niet, dan kun je al wel vast interesse polsen door deelnemers uit te nodigen om via bijvoorbeeld Google Forms (laagdrempig, gratis en best stijlvol) aan te geven of ze aan de volgende editie willen meedoen. Een gemakkelijke manier om e-mailadressen te verzamelen. Tegen de tijd dat de nieuwe site klaar is kun je deze mensen zo een uitnodiging mailen. Let wel op, laat je mensen zich vroeg inschrijven, dan moet je deze mensen wel gedurende een lange periode betrokken en actief houden, en dat is lastig. Maak dus een weloverwogen keuze.  5. En de laatste: geniet ervan! Misschien klinkt het als een open deur, maar vergeet ook vooral niet te genieten van de resultaten. Blik terug op de mooie dingen en neem dat gevoel mee naar de volgende editie. Wees trots op het evenement dat jullie samen hebben neergezet! --- Wil jullie organisatie ook online fondsen werven met een evenement? Dat kan met het Kentaa Basic pakket (en hoger). Deelnemers kunnen zich gemakkelijk inschrijven en sponsorpagina’s aanmaken en zo geld inzamelen voor jullie organisatie. En wil je meer informatie over hoe je dat kunt doen? Download dan ook ons whitepaper 'Fondsen werven met evenementen'.  --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!    


Bekijk
Normal 4bb6b4bde6b5aa59745df22418ab66185e299ffd

28e Editie van de Omloop op 18 en 19 augustus ondanks bar weer vrijdagnacht een succes


Afgelopen weekend vond de Omloop voor de 28e keer plaats. Het is een uitdagende wandeltocht van 110 kilometer over het voormalige eiland Goeree-Overflakkee. Deze afstand moet binnen 24 uur worden afgelegd en dat is geen peulenschil, zo bleek ook tijdens deze editie. Behalve de lange tocht waren er ook weer de kortere afstanden, een Kinderomloop en een druk bezochte Goereeloop. Ruim 1200 deelnemers trotseerden op vrijdagnacht gezamenlijk weer en vooral veel wind! Gelukkig waren de weergoden op zaterdag de deelnemers goed gezind en konden de meeste lopers in de stralende zon op het podium onthaald worden. Voor de 28e editie van De Omloop is het Sophia Kinderziekenhuis - onderzoek naar levensbedreigende hartritmestoornissen bij kinderen, het gekoppelde goede doel. De donatie-teller op www.dewandeltocht.nl staat nu op ruim € 31.700 en dit zal naar verwachting nog stijgen. Het is voor de organisatie van de Omloop de eerste keer dat de inschrijvingen en fondsenwerving grotendeels via een online platform van Kentaa (zijn) verlopen en dat was even spannend. Met de nog-oplopende donatiemeter ziet de organisatie nu al een verhoging in de sponsor-opbrengsten sinds de de vorige editie! Inge Brandsma, Stichting Vrienden van de Omloop: "Het online fondsen werven voor de Omloop was voor ons en de deelnemers nieuw, maar gelukkig hoorden we positieve reacties van deelnemers over hoe goed dat beviel via het platform. Ook offline halen deelnemers nog steeds geld op, maar dat kan nadien makkelijk aan de site worden toegevoegd." Op naar een succesvolle 29e editie volgend jaar op 24 en 25 augustus! foto: Wilko van Dam (Digidamco)   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal c5699454802ed01568d911ca4db77ba6aeb05aea

Kentaa ontvangt Privacy Waarborg


Met trots kunnen we melden dat de DDMA Privacy Autoriteit aan Kentaa het Privacy Waarborg heeft toegekend! Hiervoor heeft de autoriteit een Privacy Check en een Security Check op Kentaa heeft uitgevoerd. Het resultaat daarvan is dat onze informatiebeveiliging beoordeeld is met het label Goud, de hoogste waardering. Dat betekent dat de data die dagelijks via onze platformen voor online fondsenwerving wordt verstrekt, goed beveiligd is. Het afgelopen half jaar hebben we diverse technische en organisatorische aanpassingen doorgevoerd om aan de eisen van het waarborg te voldoen. Privacy en bescherming van persoonsgegevens staan bij Kentaa hoog in het vaandel. Dagelijks verwerken wij duizenden donaties voor non-profitorganisaties en laten donateurs privacygevoelige informatie achter via onze platformen. Met het Privacy Waarborg voeren wij een actief beleid om deze gegevens te beschermen en inzicht te geven in wat er met de gegevens gebeurt. Dit houdt onder andere in dat: Wij onze klanten actief, helder en volledig informeren over welke gegevens worden vastgelegd, en waar die voor gebruikt worden; Wij gehoor geven aan het recht op inzage, correctie en verzet; Wij gehoor geven aan het recht op gericht gebruik: gegevens worden alleen gebruikt voor zaken waarover geïnformeerd is; Wij klantdata (en gegevens van donateurs) adequaat beveiligen. Het waarborg is inmiddels te vinden in de footers van onze websites en ook onze platformen voor online fondsenwerving zullen binnenkort worden voorzien van het waarborg. Kijk voor meer informatie over het Privacy Waarborg op www.privacywaarborg.nl.   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal f43336853bff1df5f1577f3e6c72eb747a79adea

6 tips voor een succesvolle lancering van een kom in actie programma


Je hebt je (kom in) actieplatform ingericht zodat de achterban van jullie organisatie ermee aan de slag kan en kan deelnemen aan jullie kom in actie programma. Dat gaat niet vanzelf. Zeker niet in het begin. Daarom is een goede lancering belangrijk. In dit artikel vind je 6 tips voor een succesvolle lancering van een kom in actie programma. 1. Zorg voor een lancering die iedereen enthousiast maakt Voor iemand die voor jullie organisatie in actie wil komen is er niets zo demotiverend als een leeg platform met nul euro op de teller. Om dat tegen te gaan kunnen jij, jouw collega’s of mensen die nauw betrokken zijn bij de organisatie het goede voorbeeld geven en zelf een actie starten. Daarmee voorkom je het ‘lege kroeg’ effect en geef je niet alleen het goede voorbeeld, maar krijgt jullie organisatie ook direct een gezicht. Start je hier voor de lancering mee, dan is je site alvast een beetje gevuld op het moment dat je het lintje doorknipt. Mensen uit de achterban kun je aanmoedigen om ook deel te nemen door een wedstrijdelement te koppelen aan het kom in actie programma. Je kunt mensen belonen die het meeste ophalen, het creatiefst zijn of een super inspirerende motivatie hebben. Kies een passende beloning en maak er meteen een feestje van. Let op: deze beloning hoeft geen geld te kosten, waardering kun je ook op andere manieren uitdrukken. Heeft jullie organisatie een standaard actiemaand? Dan kun je die gebruiken om het kom in actieplatform onder de aandacht te brengen. Je zet hiermee je trouwe supporters gemakkelijk op het goede spoor. 2. Maak het platform goed bereikbaar vanuit jullie homepage Kom in actie programma’s worden vaak uitgevoerd op een losstaand platform met een eigen url. Dat is ook wel zo makkelijk, vooral in de communicatie. Echter is het dan wel belangrijk dat potentiële supporters dit platform kunnen vinden. Behalve de vindbaarheid van het platform zelf in Google, is de belangrijkste plek de eigen website. Zorg dat het kom in actieplatform duidelijk staat aangeduid op de homepage van jullie organisatie met een duidelijke button of banner. Je wil namelijk niet dat je potentiële actiestarters te lang moeten zoeken en als gevolg daarvan besluiten om toch maar niet in actie te komen. 3. Verstuur een speciale kom in actie nieuwsbrief Zet een nieuwsbrief op die speciaal gericht is op het kom in actie programma. Dit kun je in eerste instantie doen bij de lancering en daarmee aan je gehele bestand laten weten dat zij in actie kunnen komen. Vervolgens kun je geïnteresseerden zich apart laten inschrijven voor de nieuwsbrief die alles met kom in actie te maken heeft. In deze nieuwsbrief kun je verhalen van actiestarters delen, successen laten zien, vertellen waar het geld naartoe gaat, artikelen met tips versturen, etc. 4. Verspreid het nieuws via social media Vergeet ook social media niet bij het bekend maken van het kom in actie programma. Het voordeel van social media is dat je hier meerdere berichten kunt wijden aan het kom in actieplatform. Je kunt actiestarters uitlichten, je kunt vertellen wat de eerste resultaten zijn, waar het geld aan wordt besteed, etc. Het succes van je kom in actie programma zit hem namelijk ook in de kracht van de herhaling. Social media is daar dé plek voor. Zolang je maar altijd een link naar je actieplatform toevoegt aan de berichten en deze goed spreidt zodat het niet vervelend wordt. 5.Voeg kom in actie toe als een vaste rubriek in je algemene nieuwsbrief Niet iedereen die de eerste aankondiging van je kom in actie programma leest, zal ook meteen in actie komen. Maak het onderwerp kom in actie daarom een vaste rubriek in je algemene nieuwsbrief. Op deze manier kun je zorgen dat het kom in actie platform top of mind blijft zonder dat het je heel veel extra tijd kost, de nieuwsbrief maak je toch. 6. Benader jouw top-supporters Heb jij donateurs die meer dan eens een donatie hebben gedaan? Of mensen die op een andere manier vaker hun steun hebben betuigd aan jullie organisatie? Dan is het de moeite waard om hen gericht te benaderen over het kom in actieplatform. Deze ambassadeurs willen misschien zelf wel in actie komen of kunnen helpen met het verspreiden van de site. En zitten er tussen jouw supporters mensen met heel veel (online) invloed? Denk dan eens aan influencer marketing voor jouw non-profit.   Start je eigen kom in actie programma met Kentaa BasicZijn kom in actie programma’s nog nieuw voor jullie organisatie en is er daarvoor nog geen platform? Geen zin om daarvoor een grote investering te doen en wil je eerst eens kijken of het past binnen jullie organisatie en hoe jullie achterban daarop reageert? Dan is Kentaa Basic misschien iets voor jullie. Met Kentaa Basic start je een eigen platform voor online fondsenwerving, waarop men individueel of in teamverband acties kan starten. Je kunt het aanpassen op jullie eigen huisstijl, krijgt  realtime inzicht in de resultaten en je kunt het 7 dagen gratis uitproberen! Daarna betaal je een vast bedrag per maand en een variabele fee van 8,5% per donatie. Kentaa helpt je waar nodig met de invulling van de site zodat we er samen een succes van kunnen maken. Was het niet wat je ervan verwacht had of past het niet binnen jullie organisatie? Dan zeg je het abonnement gewoon weer op.  Kijk hier voor meer informatie over Kentaa Basic of meld je direct aan.   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal db2eb05791ae063163f6c80b4c2739abd08a0a56

Kennissessie offline en online gekoppelde collectantenwerving


Collecteren is voor mensen een laagdrempelige manier om wat te doen voor een goed doel. Maar tegelijkertijd een manier die toe is aan vernieuwing. Wil je innovatie en een hogere opbrengst bij je collecte? Samen met Christal organiseren we donderdag 8 juni de kennissessie “offline & online gekoppelde collectantenwerving” bij Goede Doelen Nederland. Uit ervaring blijkt dat als collectanten met de bus ook online gaan collecteren, er veel meer geld per persoon wordt opgehaald. Immers, er wordt veel geïnvesteerd in de werving en reactivering van collectanten en via de online collecte kunnen ook collectanten die geen tijd hebben om langs de deuren te lopen geld ophalen voor je organisatie. Door telemarketing, e-mailmarketing en Digicollect (ons platform voor online collecteren) te combineren, kun je inspelen op deze kansen. Hierdoor is het mogelijk om een extra opbrengst te realiseren van tienduizenden euro’s. Geïnteresseerd hoe dit werkt? Geef je dan op voor deze kennissessie. Programma14.00 – 14.30 uur: Inloop14.30 – 16.30 uur: Kennissessie met onder andere:- De kracht van collecteren- Offline & online, twee verschillende werelden?- Veel meer online collectanten door combi met telemarketing- Betrokkenheid verhogen via e-mail marketing- Casus 1- Casus 2- Q&A sessie – Alle vragen welkom!16.30 – 17.00 uur: netwerkborrel Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op offline en online collectantenwerving en neem deel aan deze innovatieve kennissessie, boordevol tips en ideeën! AanmeldenJe kunt je aanmelden via info@goededoelennederland.nl. Zien we je daar?


Bekijk
Normal 4141e7e350e8281a5693bc681c4bede12dff0217

5 x crowdfundinginspiratie vanuit het Kentaa-platform (deel 3)


Het is inmiddels al weer een tijdje geleden dat we je hebben voorzien van crowdfunding inspiratie vanuit het kentaa-platform. De hoogste tijd dus weer voor 5 unieke projecten die worden gefinancierd op kentaa.com.  Focusplaza Foundation - African guesthouse CHM De Focusplaza Foundation en de UCCF (Uganda Child Care Foundation) runnen diverse ontwikkelingsprojecten in Oeganda. Veel van die projecten voor de arme bevolking liggen in prachtige natuurgebieden die echter ver van de bewoonde wereld liggen. Om de hulpverlening daar nog beter te kunnen faciliteren is er nu een crowdfunding campagne gestart voor de bouw van een guesthouse waar sponsoren, stagaires en hulporganisaties tijdens de bezoeken aan de projecten kunnen verblijven. NTC de Tulp – Vernieuwen lesmethode De Tulp is de officieel erkende Nederlandse taal- en cultuurschool (NTC) in Ouagadougou, Burkina Faso. Hier volgen leerlingen een aantal uren per week les in de Nederlandse taal en cultuur. Sinds dit jaar krijgen NTC-scholen geen overheidssubsidies meer, dus organiseert de school fondsenwervende activiteiten. Om een hoge kwaliteit te blijven aanbieden willen zij de bestaande lesmethode ("Taal actief") vernieuwen. Deze methode wordt gebruikt voor kinderen tussen 7 en 12, het grootste deel van de leerlingen. Ontmoeting - Experience Night Barse bewakers, beklemmende cellen, een schreeuwende gedetineerde… dit typeert de sfeer in de gevangenis. Tijdens de Experiencenight kunnen jongeren zelf beleven hoe het is om gevangene te zijn. Via het Kentaa-platform kunnen mensen die zich hebben aangemeld om mee te doen, sponsorgelden ophalen. De Ombir Foundation - Ayla voor Ombir Na India zet nu ook Ayla zich in om fondsen te werven voor de Ombir Foundation. De Ombir Foundation is een organisatie in Nepal, opgezet door de Nederlandse Mick Brocker (24). Hij stopte zijn opleiding en ging fulltime aan het werk om geld in te zamelen voor weeskinderen in Nepal. Nu woont hij in Nepal en geeft hij 11 weeskinderen de kans op een betere toekomst door ze een veilige basis te bieden. Onderdak. Eten. Onderwijs. En liefde. Ayla zet zich in als vrijwilliger en de fondsenwerving gaat als een speer. PURE! Dream Centre - Iron Man Maastricht Jorrit Gielissen zet zich in voor PURE! Dream Centre. En hoe! Op 6 augustus doet hij namelijk mee aan de Iron Man Maastricht. De hele triathlon, het koningsnummer van de duursport: 3,8 km zwemmen, 181 km fietsen en afsluiten met een marathon, 42.195 meter. Hij vraagt in ruil voor zijn sportieve uitdaging, donaties, zodat PURE! komend jaar verder kan investeren in een nieuw educatie programma en voor circa 60 kinderen bijdragen aan een betere toekomst.   Lees ook deel 1 en deel 2. --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal c2703a9256326b11204f2471f971148f8778fd31

7 quick wins voor jouw acties van derden


Heb jij een actieve achterban die graag voor jouw non profitorganisatie in actie komt? Dan is een platform voor online fondsenwerving een goede manier om dit te faciliteren. Maar hoe dan verder? Hoe zorg je dat jullie achterban ook met succes fondsen gaat werven? In dit artikel geven we je 6 quick wins voor jullie acties van derden. 1. Stel een toolbox samen voor mensen die een sponsorpagina aanmakenMensen willen voor jouw organisatie in actie komen. Dat is veel waard en daarom is het belangrijk om het deze mensen goed te begeleiden. Een manier waarop je dat kunt doen is door materialen te bieden die ze kunnen gebruiken bij hun actie. Denk aan shareable graphics voor social media, voorbeelden van nieuwsberichtjes voor lokale media, posters om uit te printen, een checklist voor het benaderen van hun netwerk, etc. Alles wat de fondsenwerving leuker, makkelijker en succesvoller kan maken voor de actiestarters. Het grote voordeel? Je hoeft de materialen maar één keer te maken en kan ze voor iedereen gebruiken. Wil je nog meer tips voor je toolbox? Lees dan ook deze 10 tips voor de actiestarter toolbox. 2. Bedenk leuke fundraising challengesFondsenwerving gaat niet vanzelf. Soms is daarbij een lange adem nodig. Voor jullie achterban kan het moeilijk zijn om actief te blijven fondsen werven. Daar kun je ze bij helpen door kleine uitdagingen te geven en in te spelen op de mijlpalen die in hun vooruitzicht liggen. Je kunt bijvoorbeeld maandelijks challenges aan alle actiestarters sturen per mail, maar je kunt ze natuurlijk ook op individueel niveau aanbieden. Voorbeelden van challenges kunnen zijn: x donaties van x euro in x dagen donaties van x familieleden donaties van x collega’s €100 in de komende x dagen Daag actiestarters ook eens uit om een vriend of vriendin óók fondsen te laten werven.  3. Zet succesvolle fondsenwervers in het zonnetjeActiestarters die succesvol zijn met hun fondsenwerving kunnen een voorbeeld zijn voor mensen die net beginnen of blijven steken. Door hen extra in het zonnetje te zetten (en bijvoorbeeld uit te lichten op je platform voor online fondsenwerving), kun je anderen inspireren. Op social media en in jullie e-mailnieuwsbrief kun je deze toppers benoemen tot ‘fondsenwerver van de maand’. Door hen te vragen naar hun persoonlijke succesfactoren kun je belangrijke lessen leren voor je eigen strategie. En misschien willen deze toppers wel andere actiestarters begeleiden! 4. Werk met een standaard streefbedragDoor een standaard streef- of doelbedrag voor te stellen aan mensen die een actie starten, kun je hen stimuleren om meer geld op te halen. Sommige mensen vinden het namelijk lastig om dit bedrag zelf te bepalen. Wat moet dat streefbedrag dan zijn? Een manier om dat te bepalen is door te kijken wat het gemiddelde is dat er wordt ingezameld en daar iets boven te gaan zitten. Zo breng je geleidelijk het gemiddelde omhoog!5. Zorg dat sponsorpagina’s goed worden gevuldEen sponsorpagina die aantrekkelijk is gevuld met een goede motivatie en afbeeldingen, brengt meer geld in het laatje. Stimuleer daarom actiestarters bij dit proces. Met standaard actiefoto’s, bijvoorbeeld, ziet een pagina er fraai uit, ook al heeft de actiestarter geen tijd om zijn eigen foto’s toe te voegen. 6. Combineer online en offlineDoor een goede combinatie van online- en offline fondsenwerving kunnen acties nog meer geld opleveren. Om dit te faciliteren kun je (bijvoorbeeld als onderdeel van de toolbox uit tip 1) actiestarters sponsorformulieren bieden die ze zelf kunnen uitprinten. MS Motion doet dit op een super handige manier. Actiestarters kunnen dan aan de hand van deze formulieren zelf een via eenmalige machtiging invullen op hun eigen pagina. 7. Voorzie actiestarters van tips voor het verspreiden van hun actieVoor wie al eens vaker in actie is gekomen voor het goede doel en al eerder online fondsen heeft geworven, is het verspreiden van de sponsorpagina waarschijnlijk geen punt. Toch zijn er ook mensen die niet goed weten hoe ze hun actie tot een succes kunnen brengen. Daarom is het verstandig om deze mensen te ondersteunen met tips voor het verspreiden. Binnen onze platforms bieden wij deze tips al standaard aan. daarbij wordt aandacht besteed aan het belang van ‘de inner circle’, maar bijvoorbeeld ook fondsenwerving met WhatsApp. Wat het beste werkt om actiestarters te motiveren, zal niet bij iedere organisatie hetzelfde zijn. Goed luisteren naar de mensen die zich voor jouw non profit inzetten, is daarom heel belangrijk. En schroom je natuurlijk ook niet om gewoon aan hen te vragen waar ze behoefte aan hebben. Samen zorgen jullie voor meer donaties op jullie platform voor online fondsenwerving.   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 39c64062815b31e1126cca2fb93278674bb7eecd

Van ‘Geven in Nederland’ naar ‘Jaarverslag sector Filantropie’?


Gisteren heb ik (Marc Schoutens) de presentatie bijgewoond van de resultaten van het tweejaarlijkse onderzoek ‘Geven in Nederland’. In een vol auditorium van de VU Amsterdam werden deze onder leiding van Charles Groenhuizen op een leuke en onderhoudende manier met het publiek gedeeld. Bovendien was het dit jaar een jubileum editie: het onderzoek is sinds 1999 tien keer uitgevoerd. Een nuttig onderzoek en in elke nieuwe editie wordt er meer en beter inzicht gegeven in het geefgedrag in Nederland. Alle resultaten staan in het boek 'Geven in Nederland 2017' waarvan goede samenvattingen zijn te vinden op de sites van De Dikke Blauwe en de NRC. Het gaat dan om cijfers uit 2015. In totaal is er in absolute zin in 2015 meer gegeven dan twee jaar ervoor. Maar relatief gezien (bedrag ten opzichte van besteedbaar inkomen) is het gedaald. Daarbij werd door René Bekkers van de VU Amsterdam aangegeven dat mensen relatief minder geven naarmate hun inkomen stijgt. En dat hoger opgeleiden relatief meer zijn gaan geven. René sprak van de tweedeling van de maatschappij die ook in het geefgedrag tot uiting komt. Uiteindelijk is er bijna 6 miljard gegeven in 2015. Hoe interessant alle gegevens ook zijn, ik zou graag willen weten wat met al het geld nu bereikt wordt. Hoe zou Nederland eruitzien als er geen filantropische sector zou zijn? Ik zou het toejuichen als het boek ‘Geven in Nederland’ verandert in een soort ‘Jaarverslag van de sector Filantropie’. Dat antwoord geeft op: “dit is het geld wat er in is gegaan, dit zijn resultaten die zijn geboekt”. Natuurlijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan en een onmogelijke opgave daar even helder verslag van te doen. Maar iets meer doen in deze richting zou volgens mij wel goed zijn. Want als je gevraagd wordt om geld te geven, wil je ook weten ‘waarom?’ en ‘wat gebeurt er als ik dat niet doe?’. Als ik hoor dat het gemiddeld gegeven bedrag per huishouden niet meegroeit met de inflatie denk ik: maar kan met ditzelfde bedrag nu niet veel meer bereikt worden? Dankzij de vele technologische ontwikkelingen kunnen we toch met 1 euro veel meer bereiken dan 20 jaar geleden? En het gaat toch altijd niet om kosten, maar om opbrengsten? Ik werd in deze gedachtegang ook getriggerd door reacties die ik voorbij zag komen op de afgelopen Giro555 actie voor de hongersnood in Afrika. Reacties als: ‘ze hebben al eerder geld gehad, ze leren het nooit daar’, ‘dweilen met de kraan open’ en ga zo maar door. Een deel van onze samenleving moet dus overtuigd worden dat met het gegeven geld resultaten op korte en lange termijn geboekt worden. Ik ben eerlijk gezegd ook wel benieuwd of de ramp van nu niet vele malen groter zou zijn geweest als deze 20 jaar geleden had plaatsgevonden? En of dit soort rampen niet veel vaker zouden plaatsvinden zonder alle giften? Is dat zo? En zo ja, waarom heb ik daar zo weinig over gehoord? Wat ik verder nog miste gisteren, is de groei van ‘impact investing’ en de opkomst van ’social enterprises’. Worden gegevens daarover ook meegenomen in het onderzoek, en, zo ja, hoe? Ongetwijfeld weer lastig om deze gegevens boven tafel te krijgen. Maar wel belangrijk voor het totaal beeld. Tot slot van de sessie kwam er nog een interessant pleidooi van Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. Hij riep de sector op goed na te denken over de opkomst van de blockchain technologie en de impact daarvan op de sector. Zijn boodschap was dat de sector zich binnen nu en tien jaar compleet opnieuw zal moeten uitvinden en dat het zaak is daarmee nu te beginnen! ‘Verbinden’ is daarbij het credo. Ik ben het zeer met hem eens. Mede om die reden zijn we binnen de sector zo actief op het gebied van crowdfunding. De Hartstichting verbindt onderzoekers met gevers op hun crowdfunding platform http://steunmijnonderzoek.hartstichting.nl. Ik geloof zeker in een toekomst voor charitatieve organisaties. Maar als een ‘helpende hand’ in het verbinden.   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 7011eea37312bde8f35e5491934f4674442322a0

De top 20 fondsenwervende evenementen van 2016 is bekend!


Onlangs publiceerde PeerWorks het rapport ‘Top 20 Peer-to-Peer Fundraising Events in the Netherlands 2016’. Het rapport presenteert de top 20 fondsenwervende evenementen van non-profits in Nederland en licht het succes van deze evenementen toe. Dit jaar brak één van onze klanten door in de Top 20, en daar zijn we super trots op. Graag zetten we de hoogtepunten van het 2016 rapport voor je op een rij: De Top 20 Evenementen komen in aanmerking voor de top 20 als ze de volgende kenmerken hebben: 1. Het fondsenwervende evenement is een live samenkomst van mensen die deelnemen aan een specifieke activiteit. Hierbij worden ze aangemoedigd om fondsen te werven voor het goede doel waar het evenement aan bijdraagt. Het hoeft niet door het goede doel zelf georganiseerd te zijn.2. Het is een open evenement. In principe kan iedereen eraan deelnemen, individueel of in een team, en fondsenwerven voor het goede doel.3. De opbrengst van het evenement gaat naar één of meer Nederlandse goede doelen. Korte conclusies uit de top 20 In 2016 is de opbrengst van fondsenwervende evenementen weer enorm gegroeid. Daarnaast is ook het aantal fondsenwervende evenementen dat werd georganiseerd, flink gegroeid. Om in de top 20 te komen moet een evenement minimaal €504.669 ophalen, tegenover €463.037 in 2015. Er waren in 2016 twee nieuwkomers die de top 20 wisten te bereiken. Zo ook onze klant Stichting ALS, die met A Local Swim op nummer 19 staat ondanks de pauze in 2015. Zij hebben hun evenement uitgebreid van 1 locatie in 2014 naar 5 locaties in 2016 en zo een grote groei in opbrengst gerealiseerd. Hoe kunnen non profits opbrengsten uit fondsenwervende evenementen laten groeien? Voor de meeste doelen in de top 20 geldt dat de groei in de opbrengst sterk gerelateerd is aan de groei van het aantal deelnemers van het evenement. Het werven van meer deelnemers is dus een belangrijke factor, maar niet de enige. Ook het beter faciliteren van de fondsenwerving, met goede tools, aanmoediging en ondersteuning, kan er voor zorgen dat de opbrengst groeit omdat deelnemers meer ophalen. Extra aandacht voert het gemiddeld opgehaalde bedrag op; bij individuen, maar ook bij teams. De vooruitblik Ook in dit rapport kijkt Peerworks vooruit. Zo benoemen zij een paar ‘ones to watch’ die in 2016 zijn opgevallen en kans maken op een top 20 plek in 2017. Ook hier zien we evenementen van onze klanten terug. De Hollandse 100Lymph&Co staat met de Hollandse 100 net als afgelopen jaar op de ones to watch lijst van Peerworks. Niet zo gek; de derde editie liet onlangs zien dat het evenement en de opbrengst blijven groeien. Skate4AIR Skate4AIR is een bijzonder schaatsevenement met meerdere challenges: de Skate4AIR Classic in Oostenrijk en de Daylight Challenge in Zweden. Afgelopen jaar werd meer dan €440.000 opgehaald voor onderzoek naar taaislijmziekte (NCFS). Zuiderzee Klassieker Inmiddels ook voor ons een klassieker is de Zuiderzee Klassieker van de Maag Lever Darm Stichting. Met zijn vele deelnemers staat hij voor 2017 op de top 20 ones to watch lijst. Sporten voor Sophia In 2016 kwam dit reusachtige sportevenement van Stichting Vrienden van het Sophia al dicht in de buurt van de 5 ton. Zal het evenement in 2017 de top 20 bereiken? Cycle for HopeIn 2016 werd er met de fietsevenementen van Cycle for Hope al bijna €400.000 opgehaald voor Stichting de Hoop. Ook zij staan op de ones to watch lijst voor 2017. Download het volledige rapport van PeerWorks (Engelstalig), hier.  Lees de samenvatting van het rapport over de top 20 fondsenwervende evenementen van 2015, hier. About PeerWorks Consulting We are an international peer-to-peer fundraising consultancy based in Amsterdam. We have over 23 years of experience with some of the top peer-to-peer fundraising programs across the USA and Europe. We offer a wide range of consulting services--peer-to-peer strategy, concepts, optimisation, analysis and training. In the end, we simply help charities achieve more of their mission and change the world. ------------------------ Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!  


Bekijk
Normal 03accab02ef1826befed8c47f08c6134c65ab619

7 redenen om WhatsApp in te zetten voor fondsenwerving


Dat social media bij campagnes voor online fondsenwerving niet meer weg te denken zijn, zal voor non-profitorganisaties geen nieuwtje zijn. Voor het verspreiden van de campagne, natuurlijk, maar achter de streep leveren deze media ook gewoon veel geld op. In 2017 komt tot nu toe 20% van de donatie-opbrengsten via social media binnen op onze Kentaa platforms voor online fondsenwerving. Facebook is daarbij nog met afstand nummer één. Regelmatig deelt men daar sponsorpagina’s of campagnelinks met vrienden, kennissen, familie en collega’s. Maar welk netwerk gebruik je als je een groep mensen tegelijk toch persoonlijk wil aanspreken? Juist, WhatsApp. In dit artikel geven we je 7 redenen waarom je het zou moeten inzetten bij een fondsenwervende campagne.     1. Populairst na FacebookWhatsApp is als terechte nummer twee onder de social media kanalen goed voor ongeveer 25% van de donaties via sociaal verkeer. Een belangrijke speler dus. 2. Steeds meer mobielEen beetje een open deur is het wel, maar we maken dagelijks steeds meer gebruik van mobiele apparaten. In oktober 2016 werd door web analytics bureau StatsCounter geconstateerd dat internet wereldwijd meer werd gebruikt met een mobiel apparaat, dan met een desktop computer. Ook op Kentaa platforms waren er in 2016 ook meer mobiele bezoekers dan desktop bezoekers. Daarom is het een goed idee om bij fondsenwerving ook gebruik te maken van mobiele apps als wervings- en promotiekanaal. 3. Het is persoonlijkOndanks dat WhatsApp vaak in groepsverband wordt gebruikt, is het één van de meest persoonlijke netwerken. Om iemand te WhatsAppen heb je een telefoonnummer nodig, wat al een persoonlijke band suggereert. De kans op een donatie is daarmee hoog via WhatsApp. 4. Online / Offline combinatieOf het nu gaat om een groep collega’s, een team van een sportclub, een vriendengroep of klasgenoten… deze mensen komen elkaar vaak ook offline tegen. Zo wordt een donatieverzoek gemakkelijk herhaald en versterkt. 5. GroepsdrukIn een groepsapp als WhatsApp zien de deelnemers reacties van anderen en krijgen daar ook allemaal een melding van. Als meerdere mensen in zo’n groep aangeven te doneren – of hebben gedoneerd - dan is het voor de overige mensen in de groep moeilijker om niet te doneren. 6. DeelbaarWhatsApp berichten zijn ook gemakkelijk deelbaar, bijvoorbeeld met andere WhatsApp groepen. 7. Broedplaats voor ideeënOp moment dat een iemand een donatieverzoek neerlegt bij een groep betrokken mensen, of laat weten dat hij of zij zich in gaat zetten voor een goed doel, dan kunnen mensen in de groep meedenken. Daarbij kunnen goede ideeën voor het ophalen van meer sponsorgelden makkelijk groeien. WhatsApp blijkt dus een waardevol netwerk voor (online) fondsenwerving. Daar kun je als non profit of goed doel je voordeel mee doen door het delen via WhatsApp te promoten. Op de Kentaa platformen voor online fondsenwerving wordt delen via WhatsApp ondersteunt. Aantrekkelijke deelteksten kunnen helpen bij het verkrijgen van donaties. Maar ook gewoonweg aanmoedigen om via WhatsApp te delen, met voorbeelden van groepen, kan enorm helpen! Sommige zaken lijken vanzelfsprekend, maar zijn het vermelden waard. Zet jij WhatsApp al in?   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 6f3652f212007a791836a7daf8f40ca62ea8c92b

Gebundelde krachten tijdens nationale actie tegen hongersnood


De Samenwerkende Hulporganisaties kondigden vorige week een Nationale Actie af voor de slachtoffers van de hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan. Maar liefst 20 miljoen mensen lijden in deze en omringende landen aan ernstige ondervoeding. Alleen al in Zuid-Soedan leven 100.000 mensen op de rand van de hongerdood. Gebundelde krachtenOok een aantal van onze klanten zetten zich samen in tijdens deze actie, waaronder World Vision, Care Nederland, het Nederlandse Rode Kruis, Plan Nederland, Save the Children en Terre des Hommes. Omdat deze (en nog een aantal andere) goede doelen hun krachten bundelen, wordt de fondsenwerving, maar ook de hulp, effectiever. Minimaal 90% van de opbrengsten wordt gebruikt voor noodhulp, met name voor voedsel, medische hulp en schoon drinkwater. Ruud van Eijle, directeur World Vision: "De situatie is enorm schrijnend. Miljoenen kinderen en families lijden honger en zijn in levensgevaar. We mogen hen niet vergeten en blijven toekijken, maar we moeten samen in actie komen!" Uitgeroepen hongersnood Een officiële hongersnood is een uitzonderlijke crisis, waarbij ernstige voedseltekorten voorkomen en sterfte door ondervoeding snel toeneemt. Voor delen van Zuid-Soedan is al officieel een hongersnood uitgeroepen, in de andere landen dreigt eenzelfde situatie te ontstaan. De Giro555-actie richt zich voornamelijk op Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan, waar zich de ergste honger afspeelt. Waar mogelijk zal de opbrengst ook gebruikt worden voor hulp in de buurlanden, waar de hongersnood ook snel om zich heen grijpt. Een wereld zonder honger De hulporganisaties achter Giro555 leveren directe noodhulp, zoals voedsel, medische zorg en veilig drinkwater. Tegelijk werken we aan langere termijn oplossingen en het weerbaarder maken van de bevolking tegen weersinvloeden. Actie in volle gang In de eerste 48 uur na de start van de actie werd al 1.5 miljoen euro gestort voor de slachtoffers van de hongersnood. Inmiddels is de teller de 5 miljoen voorbij. Online collecteren voor Giro 555Kentaa heeft speciaal voor deze actie een Digicollect platform voor online collecteren opgezet waar men een digitale collectebus kan aanmaken.  Ook bijdragen aan deze nationale actie? Kijk op www.giro555.nl of maak je eigen collectbus aan op giro555.digicollect.nl en collecteer online!   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 10cfa0717d33451890f82755f65c1e3398bc6ec6

Recordopbrengst voor 3e editie Hollandse 100


Afgelopen zondag, 5 maart, werd de 3e editie van De Hollandse 100 gereden voor het Lymph&Co fonds. 10 kilometer schaatsen bij Flevonice en 90 kilometer fietsen door de polder en de Veluwse bossen om geld op te halen voor ons goede doel; fundamenteel onderzoek naar lymphklierkanker. Maarliefst 506 deelnemers schreven zich officieel in op www.dehollandse100.nl voor één van de 3 onderdelen; De Hollandse 100, de groeps/familie-estafette of de Junioren 10. Voor het werven van deelnemers aan de Junioren 10 zette Lymph&Co een krachtig staaltje influencer marketing in. Samen met 5268 donateurs brachten de deelnemers een recordbedrag bijeen van € 372.897,- ! De cheque werd overhandigd aan Joost Kluiver en Anke van den Berg van Universitair Medisch Centrum Groningen die hiermee hun fundamentele onderzoek kunnen financieren! Na het evenement liep de donatieteller op de website nog flink omhoog. Ten tijde van schrijven zelfs tot € 395.206,-. Ook was er media-aandacht alom, zoals een item bij RTL Boulevard (bekijk het item hier).  Kortom, een uiterst succesvolle derde editie waar we met z'n allen met veel plezier op terugkijken. UpdateInmiddels is de teller de € 400.000 gepasseerd!   --- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 32a7b9e8d3ef010a65c38e2055e80c1ac8ffc5cb

4 Web trends in 2017 en wat je er mee moet


Mobile-first, Responsive design en ga zo maar verder, allemaal design termen waar je medio 2017 (en daarvoor) vast wel van hebt gehoord en in de basis ook wel weet wat ze inhouden. Maar hoe belangrijk zijn deze web-trends en wat kan of moet jij er als non-profitorganisatie mee? 1. Mobile first designDe term Mobile first, je zou het misschien niet zeggen, werd al in 2009 genoemd. Toen al werd voorspeld dat mobiel een belangrijke rol zou krijgen in ons internetgebruik. In de praktijk betekent mobile first design dat bij ontwerpprocessen, eerst naar mobiele devices gekeken wordt en daarna pas naar desktop computers. In oktober 2016 werd door web analytics bureau StatsCounter geconstateerd dat internet wereldwijd meer werd gebruikt met een mobiel apparaat, dan met een desktop computer. Ook op Kentaa platforms waren er in 2016 ook meer mobiele bezoekers dan desktop bezoekers. Is Mobile-first design dan een vereiste? Google vindt het in ieder geval belangrijk. In november kondigde het bedrijf Mobile-first indexing aan. Dat wil zeggen bij het indexeren van pagina’s, Google voorkeur geeft aan websites die mobile first zijn opgezet. Belangrijk is het dus zeker, maar moet iedereen dan de vormgeving van z’n website of platform compleet opnieuw maken? Nee, fear not, want… zie kopje 2. Responsive Design. Hoewel mobile first design nog geen vereiste is, heeft het wel z’n voordelen en is het verstandig om er op z’n minst over na te denken. Het helpt je namelijk bij het in kaart brengen van wat écht belangrijk is. Je begint bij het minimale, want op mobiel kun je immers minder weergeven dan op een computer scherm. Hierdoor leer je de kern van je boodschap te bepalen. Als je het altijd moeilijk hebt gevonden om in een paar regels uit te leggen wat jouw organisatie doet of waar je staat, dan zal mobile first je daar bij helpen. Het dwingt je min of meer. Ga dus een zitten met je team en bedenk je: stel, we gaan een mobile first design maken, wat is dan onze boodschap. Heb je ‘m? Gebruikt deze dan, dan kan jouw achterban namelijk makkelijker jouw boodschap delen en kun jij hem ook beter uitleggen aan je buurvrouw. 2. Responsive DesignZolang jouw website een Responsive design heeft, dan is er, ook met de indexering die Google heeft aangekondigd, niets aan de hand. Responsive design wil zeggen dat de content en het design van een website, schaalt en zich aanpast aan het device waarop het bekeken wordt. Of dat nou desktop, tablet of mobiel is. Het streeft er naar om iedereen de best mogelijke browser ervaring te bieden. Leesbaarheid en de navigatie lijden er niet onder. Heb je in deze tijd nog geen responsive website of platform? Dan wordt het tijd om daar in te investeren.  3. Visuele communicatieHet is bijna oud nieuws te noemen, maar ook in 2017 blijft onze visuele ervaring enorm belangrijk. Veel tekst is passé, daar hebben we toch allemaal geen tijd meer voor? Groot, mooi, authentiek beeldmateriaal en eveneens grote vlakken, veel ruimte en grote knoppen zijn in. Subtiele patronen in achtergronden maken de grote vlakken net wat interessanter. Glossy iconen en logo's zijn er bijna niet meer. Eerder platgeslagen plaatjes met hoogstens een decoratie, een schaduw of een kleurverloop. 4. Beweging, zowel in design als in contentEen video als achtergrond van een website, we zien het steeds vaker. Soms is het een echte video, soms slechts een animated gif in een loop. Ook in het design van websites, in de navigatie en bij het inladen van content, zit steeds meer beweging. Op deze manier ziet de bezoeker wat er gebeurt. Had je vroeger je cursor die veranderde in een handje, een zandlopertje of een vergrootglas, nu kun je daar lang niet altijd meer van op aan. Bij tablet of mobiel ontbreken deze immers. Animatie is een manier om hierbij feedback te geven aan gebruikers.  Animatie kan daarnaast worden gebruikt om de aandacht te trekken, bijvoorbeeld bij call-to-actions en buttons en kan zo conversie-verhogend werken. 4. Landingspagina’sConversie, conversie, conversie. Daar draait het allemaal om. Het doel is om de bezoeker op je website een bepaalde handeling te laten uitvoeren. Bij non-profitorganisaties is dat vaak het doen van een donatie, inschrijven voor een fondsenwervend evenement of in actie komen. Maar ook een nieuwsbriefinschrijving is veel waard. Je ziet het al, jouw bezoeker heeft veel keus. En het zijn allemaal dingen die jij belangrijk vindt. Hoe kun je een bezoeker dan sturen? Een van de tools hiervoor is een landingspagina. Het zijn pagina’s die, vaak los van je gewone navigatie, gericht zijn op één doel: conversie. Deze pagina’s kun je apart communiceren, zodat de bezoeker niet eerst op jouw website hoeft te zoeken. Gemak dient de mens. En ook hier geldt: een heldere, bondige boodschap is een must. Alzheimer Nederland gebruikte een landingspagina voor het werven van digitale collectanten die via ons platform voor online collecteren, Digicollect, een eigen collectebus konden aanmaken. Lees hier hoe ze dat aanpakten.   Interessant aan deze webtrends is dat ze geen van allen echt nieuw zijn, maar nu volwassen zijn geworden. Allemaal dragen ze bij aan de gebruikservaring en het vertellen van een aansprekend verhaal op je website. Welke trends pas jij toe? Of zie je het compleet anders. Laat het ons weten via Twitter.--- Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!    


Bekijk
Normal 3737934193b0ae76f4303aa4361c8602896331ce

5 x crowdfundinginspiratie vanuit het Kentaa-platform (deel 2)


Een tijd geleden plaatsten wij een artikel met daarin 5 inspirerende voorbeelden van crowdfunding-projecten op onze Kentaa Starter-platform. Dit platform was toen onlangs geïntroduceerd en dus was het voor ons ook nog afwachten hoe dit uit zou pakken. Ter verduidelijking: sinds oktober bieden wij 5 pakketten voor online fondsenwerving. De grootste verandering is de toevoeging van het Kentaa Starter-pakket. Deze is namelijk ook toegankelijk voor particuliere initiatieven. Iedereen die de wereld beter wil maken, mag zijn of haar eigen crowdfunding-/geldinzamelingsactie opzetten met Kentaa Starter. Je hoeft hiervoor dus geen stichting of vereniging te zijn. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en kunnen wij met ruim 150 crowdfunding-initiatieven op het Kentaa Starter-platform positief terugblikken op de resultaten tot nu toe. Tijd om wederom 5 inspirerende projecten uit te lichten:Helpcenter – Een nieuwe voedselbusHet Helpcenter biedt mensen in nood praktische hulp en ondersteunt ze op weg naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Eén van hun wekelijkse activiteiten is het aanbieden van voedselpakketten met behulp van de voedselbus. Echter had deze voedselbus zijn beste tijd gehad en was het Helpcenter dringend op zoek naar een nieuwe bus met koelinstallatie om voedsel veilig te kunnen vervoeren. Door middel van een crowdfunding-actie hadden zij binnen no-time het streefbedrag bij elkaar!Erik & Danielle Oerlemans – Zoom voor ErikHet verhaal van Erik en Danielle is heftig: Erik heeft PPMS (Primaire Progressieve Multiple Sclerose.) Hij is sinds dit jaar rolstoel afhankelijk geworden en heeft daardoor veel op moeten geven, waaronder zijn werk en autorijden. Door middel van een Zoom, een elektrisch all-terrain mindervalide voertuig, kan Erik zijn vrijheid weer een beetje terugkrijgen. Met een 'gewone' rolstoel is het namelijk niet mogelijk om bijvoorbeeld naar het strand of naar het bos met zijn dochters te gaan. Dit kan echter wel met de Zoom. Maar aan de Zoom zit ook een prijskaartje verbonden. Gelukkig heeft de familie door middel van crowdfunding binnen enkele weken een bedrag van ruim €10.000,- verzameld en kan de Zoom voor Erik worden aangeschaft!Evita Juanita – Deelname aan het EK Gewichtheffen Girlpower! Daar weet Evita Juanita alles van. Deze Nederlands Kampioene Gewichtheffen 2017 wil geld inzamelen voor haar deelname aan het EK gewichtheffen in Split, Kroatië. Vanuit de bond krijgt ze weinig steun, en daarom is een crowdfunding-actie wel op z’n plaats. Ze maakt daarbij slim gebruik van beloningen om mensen te stimuleren om te doneren.Lex Broere – Boek: De Hollandsche IJsselDe Hollandsche IJssel is als (onze enige) getijdenrivier een indringende beleving. Lex Broere is professioneel buitenfotograaf en heeft in 2016 voor een regionale krant de vele gezichten van deze Hollandsche IJssel in tekst en beeld proberen te vangen. Dit wil hij nu bundelen in een boek. Vijftig originele foto’s en teksten over haar rol en betekenis voor natuur, cultuur en het oog. Om dit te bekostigen is ongeveer €5.000,- nodig, wat hij middels crowdfunding bij elkaar probeert te krijgen. Iedereen die minstens €15,- doneert ontvangt het boek ook nog eens zelf. Win-win!Project Tornado – Wederopbouw kippenfokkerij in ZimbabweMet Project Tornado proberen Jimmy & Assia hun opgebouwde kippenfokkerij, welke banen en voedsel zou opleveren voor de inwoners van Breaside in Zimbabwe, te redden. Op Kerstavond 2016 sloeg voor hen namelijk het noodlot toe en werd deze kippenfokkerij door een over razende tornado compleet verwoest. Door middel van crowdfunding willen Jimmy & Assia de bouw van een nieuwe schuur, inboedel (water- voederbakken - lampen) en zonnepanelen met toebehoren bekostigen. Het mooie aan dit project is het feit dat zij het platform goed hebben gebruikt en ingericht: een krachtige projectomschrijving (die niet te lang is), diverse headers en slim gebruik van menu-items. Project Tornado is pas net van start gegaan en belooft veel goeds. Succes!Zoals je ziet zijn er erg uiteenlopende projecten te vinden op het Kentaa-platform. Wil je zelf aan de slag met Kentaa? Vergelijk onze pakketten of meld je direct aan voor Kentaa Starter!------------------------Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 6f11d15126e4ad18f168e48c196dd8c59114b200

Crisismanagement: omgaan met negatieve publiciteit


Een campagne opzetten kost vaak flink wat voorbereidingstijd. Met een team wordt er weken en soms zelfs maanden gebrainstormd en ontwikkeld om de campagne helemaal naar wens vorm te geven. En dan is het eindelijk zover: de campagne gaat live. Maar wat als de reacties anders zijn dan verwacht? Wat als jouw campagne zorgt voor negatieve publiciteit? In dit artikel gaan we dieper in op crisismanagement voor non-profitorganisaties.Enkele schandalen op een rij‘Negatieve publiciteit is ook publiciteit’, wordt wel eens geroepen. Dat is helaas wel erg kort door de bocht. Je wilt immers niet dat het imago van jouw organisatie in één klap verwoest wordt. Er zijn vele voorbeelden van grote bedrijven waar het mis ging: het Dieselschandaal van Volkswagen, Albert Heijn’s ‘Puur & Eerlijk’-assortiment dat helemaal niet zo puur en eerlijk bleek te zijn en dubieuze afstudeerroutes bij Hogeschool InHolland. Maar ondanks deze flinke missers zijn ook deze bedrijven er weer bovenop gekomen.Ook bij goede doelen en non-profitorganisaties pakken campagnes weleens anders uit dan verwacht. Onlangs gebeurde dat nog bij het Aidsfonds. De campagne ‘Het virus dreigt te winnen‘ zorgde voor veel ophef, vooral onder HIV-patiënten. Onder leiding van advocaat Oscar Hammerstein roerden zij zich massaal: de campagne zou stigmatiserend zijn voor HIV-patiënten en daarnaast onjuiste informatie verschaffen. Met de campagne werd bijvoorbeeld gesuggereerd dat 'het hiv-virus drie keer zoveel mensen doodt als in 1990'. Dat klopt technisch gezien wel, maar de piek was al in 2004. Het Aidsfonds koos er uiteindelijk, in nauw overleg met de Hiv Vereniging voor de campagne stil te leggen. In een persbericht op haar website biedt het Aidsfonds haar excuses aan en komt met een verklaring.Do’s bij crisismanagementHet Aidsfonds reageerde snel en kwam met een goede oplossing. De communicatie-afdeling kwam op tijd in actie. En dat is cruciaal in tijden van crisis. Want hoe je het ook went of keert: wanneer je negatief in het nieuws komt, kan dat wel eens flinke gevolgen hebben voor je imago. Veel organisaties pakken crisismanagement verkeerd aan, waardoor de situatie nog meer uit de hand loopt. Maar wanneer je op de juiste manier omgaat met crisismanagement, kun je de schade beperken. Een paar belangrijke zaken die je bij crisismanagement in je achterhoofd moet houden:Maak een crisisplanHoud bij iedere campagne rekening met negatieve publiciteit en schrijf een crisisplan. Wat kan er fout gaan? Hoe reageren we daarop? Hoe kunnen we onze acties verklaren? Wie regelt wat? En welke oplossingen zijn er voor handen? Natuurlijk kun je je niet voorbereiden op alles. Vaak komt negatieve publiciteit vanuit een onverwachte hoek, anders had je je campagne immers wel anders ingestoken. Toch is het slim om een stappenplan te maken over hoe om te gaan met een crisis in het algemeen. Deze biedt je een houvast, iets om in tijden van paniek op terug te vallen.Reageer alertNieuws verspreid zich als een lopend vuurtje. Het belangrijkste is dan ook om zo snel mogelijk de situatie onder controle te krijgen, zonder uit je slof te schieten. Een crisisplan, zoals hierboven genoemd, helpt je daarbij. In de meest gunstige situatie breng je het negatieve nieuws zelf in de media. Je kunt bijvoorbeeld een persbericht de deur uit sturen met wat er mis is gegaan en dat je dit zo snel mogelijk oplost. Echter loopt het 9 van de 10 keer anders, en is de media al met het verhaal naar buiten gekomen. In dat geval is het zaak zo snel mogelijk zelf de regie in handen te nemen en met een verklaring en oplossing te komen.Spreek de waarheidIs er door jullie, bewust of onbewust, onjuiste informatie verspreid? Eerlijkheid duurt het langst. Hardnekkig blijven ontkennen dat er vanuit jullie iets fout is gegaan heeft dan ook geen zin. Bovendien zullen journalisten dieper blijven graven totdat ze echt genoeg rotzooi gevonden hebben. De beste oplossing blijkt toch om je fouten toe te geven. En hoe eerder, hoe beter: zo kun je de schade beperken. Is het gerucht dat verspreid is over jullie organisatie niet waar? Zorg dan dat je dit kunt aantonen met feiten en cijfers. Wees transparant. Dat blijkt vaak de enige mogelijkheid om het vertrouwen van jouw achterban terug te winnen.Sta de pers te woordAls je negatief in het nieuws komt, is de pers er als de kippen bij. Ook al is het soms vervelend om steeds opnieuw de zelfde vragen te moeten beantwoorden: blijf dit doen. De pers ontlopen zorgt alleen maar voor meer negativiteit. Bovendien is dat voor mensen een teken dat je de waarheid ontkent of niet onder ogen wilt zien.Tot slot …Het is natuurlijk altijd zaak om schandalen, crisissen of andere negatieve publiciteit in eerste instantie te voorkomen. Toch kun je niet in alle risico’s voorzien. Een crisisplan is noodzakelijk om in dit soort situaties snel en adequaat te kunnen handelen. Er zijn zelfs situaties waarin negatieve publiciteit op zo’n voortreffelijke manier wordt opgelost, dat dit uiteindelijk voor een grotere naamsbekendheid en meer positieve publiciteit zorgt. Gelukkig heeft lang niet iedere organisatie te maken met negatieve publiciteit. Mocht jouw organisatie onverhoopt toch te maken krijgen met imagoschade, probeer deze dan te beperken door zo eerlijk en open mogelijk voor de situatie uit te komen :)------------------------Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal c858a6cbeaac0768aacbc7842726c024a50837e8

Splinternieuw actieplatform voor Bartiméus Sonneheerdt


Heb je wel eens geprobeerd om met je ogen dicht een boterham te smeren, iets te vinden op internet, te sporten... 350.000 mensen, waaronder 3.000 kinderen, in Nederland zijn blind of slechtziend. Zij lopen elke dag -soms letterlijk- tegen problemen aan! Daarom is Vereniging Bartiméus Sonneheerdt aan de slag gegaan met een splinternieuw Kentaa platform: www.inactievoorbartimeus.nl.Projecten voor iedereenMensen die in actie komen of doneren op het platform, helpen mee om kinderen met een visuele beperking de kans te geven om ook gewoon te kunnen leren, spelen en sporten. Met veel (kleine) donaties zorgt Vereniging Bartiméus Sonneheerdt voor grote ontwikkelingen zoals goed toegankelijk onderwijs, verbetering van de oogzorg en de ontwikkeling van slimme hulpmiddelen.Op het platform staan verschillende, specifieke projecten waarvoor men in actie kan komen of aan kan doneren, zoals het oogdruppelboekje, een elektrische duofiets of mooie toekomst voor blinde en slechtziende jongeren. Op deze manier kan de donateur dus zelf kiezen wat hij of zij belangrijk vindt. Voor Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is het een handige manier om te laten zien waar ze zich mee bezig houdt.Wil jij blinde of slechtziende mensen helpen, zodat ze beter en plezieriger aan de maatschappij kunnen deelnemen? Ga naar www.inactievoorbartimeus.nl.  ------------------------Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 7949f4c1be4f64be1533f615a644498cc30800c0

Deelnemers werven via Youtube doe je zo


Het is alweer bijna zover, op 5 maart 2017 vindt de 3e editie van De Hollandse 100 plaats! Ook dit jaar verzorgt Kentaa weer het platform van dit bijzondere evenement, waarbij geld wordt ingezameld voor onderzoek en een betere behandeling van lymfeklierkanker, voor Lymph&Co. Op www.dehollandse100.nl kun je je inschrijven voor het 'main event' de Hollandse 100, een oerhollandse duathlon van 10km schaatsen en 90km fietsen. Daarnaast is er net als voorheen de Familie-/Groeps-Estafette. Voor het werven van deelnemers voor het jeugdevent de Junioren 10, schakelt Lymph&Co de hulp in van bekende vlogger Nino Wilkes in. Met deze vorm van influencer marketing hopen zij op nieuwe deelnemers.Deelnemers werven via Youtube(r)!Je hoort ons er wel vaker over de laatste tijd: influencer marketing. Bij influencer marketing, het woord zegt het al, spelen influencers een belangrijke rol in het beïnvloeden van andere mensen. Maar eigenlijk is het niet anders dan het goed inzetten van invloedrijke ambassadeurs. En daar heeft Lymph&Co geen gebrek aan: vele bekende Nederlanders treden dit jaar weer aan op het ijs: Floris van Oranje, Simon Keizer, Monique des Bouvrie, en ga zo maar door.Om dit jaar ook de jeugd (lees: 15 jaar en jonger) te bereiken en deel te laten nemen aan De Junioren 10, pakt Lymph&Co het slim aan. Namelijk door vlogger Nino Wilkes uit te nodigen en hem zijn Youtube abonnees te laten betrekken. Nino heeft ruim 10.000 abonnees op Youtube. Hij is er duidelijk over: schaatsen is vet. Zowel op zijn eigen kanaal als op het Youtube kanaal van Lymph&Co plaatste hij een vlog (video blog) die hij al schaatsend opnam op het ijs van Flevonice. Hij doet samen met Bernhard van Oranje een oproep aan iedereen onder de 15 jaar: doe mee aan de Junioren 10km schaatsen op de 3km-baan.Behalve dat zijn volgers mee kunnen doen aan het evenement, is ook de ontmoeting met Nino één van de grote incentives voor hen om zich in te schrijven. Vloggers organiseren zelf regelmatig zogenaamde gatherings, bijeenkomsten waar vaak honderden mensen op af komen. Ditmaal kunnen Nino's volgers hem bij Flevonice ontmoeten. Lymph&Co speelt hiermee dus in op de populariteit van Nino, en doet dit op een compleet transparante manier, met authentieke beelden. Tegelijkertijd gebruiken ze een andere belangrijke succesfactor: communiceren via de kanalen waar je doelgroep zich al bevindt. Zo winnen ze veel, onder andere: nieuwe deelnemers een nieuwe jonge doelgroep unieke beelden van het evenement een nieuwe ambassadeur Bekijk de oproep van Nino hieronder:   Lees meer over influencer marketing voor non-profits.   ------------------------Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 4b9e0673ff5636df0b12d2ef469d5a27e559f83e

Bijna €400.000 voor onderzoek naar taaislijmziekte dankzij Skate4AIR


Afgelopen vrijdag 3 februari vond alweer de 7e editie van de Skate4AIR Classic plaats: de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. Zo’n 175 fanatieke schaatsers stonden aan de start om 50, 100, 150 of 200 (!) kilometer te schaatsen en zo geld in te zamelen voor onderzoek naar Cystic Fibrosis, ook wel taaislijmziekte genoemd. Via het online platform, ontwikkeld door Kentaa, werd bijna €400.000 euro aan donatie-inkomsten opgehaald. Een topprestatie!Skate4AIR Daylight ChallengeMaar Skate4AIR 2017 is nog niet ten einde. Naast de Skate4AIR Classic biedt Skate4AIR dit jaar een wel heel bijzonder evenement aan. Een nieuwe uitdaging, de Skate4AIR Daylight Challenge, welke vanaf morgen (9 februari) tot en met maandag 13 februari plaatsvindt. Bij deze ‘From dawn to dusk’ challenge schaatsen deelnemers zoveel mogelijk kilometers tussen zonsopkomst en zonsondergang, onder leiding van ambassadeur Jochem Uytdehaage en instructeurs van Duosport. Wil jij de sfeer proeven van unieke event? Kijk dan eens op live.skate4air.nl. Zelf een bijdrage leveren? Doneren doe je hier!Kentaa goes internationalKentaa heeft voor Skate4AIR een pareltje van een maatwerkplatform gebouwd voor het evenement (bekijk ‘m hier). Maar dat is nog niet alles: dankzij Skate4AIR hebben wij een grote stap gezet. Een stap van ruim 1.500 kilometer om precies te zijn. Samen met Skate4AIR zijn we dit jaar naar het land van IKEA, knäckebröd en Pipi Langkous gegaan: Zweden. Vanwege het grote succes organiseert Skate4AIR dit jaar namelijk ook een Skate4AIR Challenge in Zweden. Waar de opbrengsten van de Nederlandse editie naar de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting gaan, gaan die van de Zweedse editie naar de Swedish Cystic Fibrosis Association. En je raadt het al: Kentaa mocht tevens het platform voor de Zweedse variant verzorgen!Aan welke challenge deelnemers ook mee doen, één ding is zeker: de schaatsuitdaging is een zware strijd tegen de elementen, voor een prachtig doel. Wij wensen alle deelnemers aan de Daylight Challenge heel erg veel succes de komende dagen!------------------------Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!     


Bekijk
Normal 3ed659935e1821c4b819f99ae108fff263a7bf0b

Livestreaming op social media: hoe en wat?


Livestreaming is hot! Het afgelopen jaar kwam het ene na het andere socialmediakanaal met een eigen versie van een livestream-functionaliteit. Ook non-profitorganisaties kunnen er hun voordeel mee doen. In dit artikel lees je alles over livestreaming en vind je tips over hoe je dat het beste kan aanpakken.Wat is livestreaming?Streaming is een techniek waarbij een geluidsfragment of video via het internet direct beluisterd of bekeken kan worden, zonder dat men deze eerst moet downloaden. Livestreaming gaat nog een stapje verder: hierbij vindt het materiaal dat geplaatst wordt, ook live plaats. Met een livestream kun je je jouw volgers dus realtime laten meegenieten van bijvoorbeeld een evenement. Tegenwoordig zijn er vele socialmediakanalen die opties voor livestreaming bieden. Van YouTube tot Facebook en van Twitter tot Instagram: de mogelijkheden zijn eindeloos!Opties voor livestreamingLivestreaming kan voor vele doeleinden worden ingezet. Hieronder enkele mogelijkheden voor non-profitorganisaties op een rij:Organiseer een Q&A Livestreaming is uitermate geschikt om de transparantie van je organisatie te vergroten. Zo kun je bijvoorbeeld een Q&A (Question & Answer), of wel een vragenuurtje, organiseren. Je kunt jouw volgers dan live vragen laten stellen en die beantwoorden. Je kunt een dergelijk vragenuurtje gebruiken om je projecten te bespreken met donateurs, je werkwijze toe te lichten, plannen te delen met je achterban en feedback te vragen, informatie over evenementen te verstrekken aan deelnemers, of om met jouw actiestarters een kennissessie te organiseren en best practices te delen. Denk er daarbij wel aan dat er ook kritische vragen kunnen worden gesteld en zorg dat je daarop van te voren al een antwoord hebt gedacht. Facebook Live en Youtube bieden hier goede opties voor, vooral vanwege de mogelijkheid om de livestream op te slaan en de duidelijke weergave van de commentaren en reacties.Je fondsenwervende evenementJe kunt je achterban jouw evenementen laten meemaken zonder dat ze erbij zijn. Waarom? Om ze enthousiast te maken voor een volgende editie natuurlijk! Zo kan het reuze spannend zijn om de sfeer te proeven bij een sportief evenement, of mee te kijken tijdens de onthulling van de cheque met het totaal opgehaalde bedrag. En natuurlijk om mee te genieten van de afterparty. Omdat een evenement vaak een flinke tijd bezig is, zul je ook langdurig willen livestreamen. YouTube is in dat geval de beste optie.Een social media take-overIn het kader van influencer marketing gebeurt het steeds vaker: organisaties geven hun socialmediakanalen uit handen en laten ambassadeurs daar invulling aan geven. Dat is natuurlijk ook een goede gelegenheid voor livestreams. Deze ambassadeurs kunnen jouw (en hun) achterban dan een kijkje in hun leven geven. Lees ons artikel over influencer marketing hier. Naast ambassadeurs zou je ook actiestarters kunnen laten livestreamen zodat zij op hun beurt weer anderen kunnen inspireren. Of nodig projectinitiators uit om over hun projecten te vertellen. Kortom, je hoeft het niet allemaal zelf te doen.Spannende/mooie momenten in je campagneBereik je bijna je sfeerbedrag op je platform voor online fondsenwerving? Zet er een camera op en zend het uit via social media terwijl jij de pagina ververst. Zo laat je jouw volgers zien hoe erg jullie er intern mee bezig zijn en hoe dankbaar jullie zijn voor de donaties. Misschien denk je in eerste opzicht dat Snapchat het meest passende socialmediakanaal voor dit soort korte video’s is. Toch zijn ook Facebook Live of Instagram interessant. Hier krijgen volgers namelijk een melding als je live gaat en is de kans dus groter dat ze het zien.Een kijkje in de keukenGeef je achterban een kijkje achter de schermen! Wie werken er allemaal bij jullie organisatie? Hoe ziet jullie kantoor eruit? Waar lunchen jullie? Aan welke projecten wordt momenteel hard gewerkt? Door middel van livestreaming kun je jouw organisatie een gezicht geven.Een toelichting van je platform voor online fondsenwervingWil jij het je achterban nog makkelijker maken om online voor jou in actie te komen? Organiseer dan een livestream waarin je het platform voor online fondsenwerving doorloopt, terwijl jouw (potentiële) actiestarters meekijken en meteen mee kunnen doen. Dit is vooral handig voor het deel van jouw achterban dat minder technisch onderlegd is. Geef ze meteen tips voor het ophalen van meer donaties en je hebt de perfecte kick-off voor een succesvolle campagne.Hoe organiseer ik mijn livestream? Niet bang zijn. Een livestream is spannend, maar je bent ook maar een mens. Dat snappen jouw volgers ook. Probeer het eerst eens met een kleine groep. Dat kunnen mensen uit je achterban zijn, maar je kunt het natuurlijk ook met collega’s doen. De eerste keer livestreamen is best even wennen en op deze manier kun je uitproberen wat werkt voor jou. Kondig je livestream van te voren aan (met uitzondering van de spontane livestreams over bijvoorbeeld jouw campagne, die kun je natuurlijk niet plannen). Zo kun je bijvoorbeeld in de uitnodiging om deel te nemen aan een fondsenwervend evenement, aangeven dat er een livestream komt voor het opzetten van een actiepagina. Wellicht levert het je ook nog extra volgers op op het socialmediakanaal dat je voor de livestream gebruikt. Win win. Maak van te voren een draaiboek voor je livestream, zodat je goed voorbereid kunt beginnen en niet met een mond vol tanden komt te staan tijdens je stream. Zorg dat je een goede internetverbinding hebt. Streef naar Wifi of een vaste verbinding. Verzamel van te voren via social media vragen die je tijdens de livestream gaat behandelen. Handig, dan hoef je niet zelf alle inhoud te bedenken en kun je meteen je eerste kijkers verwachten, namelijk de mensen die hun vraag hebben ingestuurd. Maak een aantrekkelijke uitnodiging voor jouw livestream, waarin je duidelijk maakt waarom je volgers het écht niet mogen missen. Reageer op commentaren die tijdens de livestream worden geplaatst. Het is een goed middel om de interactie aan te gaan met je volgers. Vraag een collega om je te helpen met het monitoren van de reacties die tijdens de livestream binnenkomen. Zorg dat je bij het beantwoorden van vragen en reacties, ook de vraag of het commentaar noemt, zodat andere kijkers weten waar het over gaat. Vraag mensen om je volgen, bijvoorbeeld aan het eind van je livestream. Ze zijn er nu toch, volgen is dan nog maar een klein stapje. Kondig de volgende livestream vast aan. Zo regel jij alvast je eerste publiek. Op sommige socialmediakanalen kun je de livestream bewerken, opslaan en vervolgens delen met de rest van je volgers. Handig voor de mensen die er niet bij konden zijn. Welk kanaal past bij mij?Zoals je ziet, mogelijkheden en kansen genoeg. Welk kanaal voor livestreaming jij het beste kunt gebruiken hangt af van waar jouw doelgroep zich bevindt, maar ook wat voor soort stream je wil uitzenden. Youtube en Facebook hebben de livestream functie het meest doorontwikkeld en deze twee kanalen zijn het overzichtelijkst voor het beantwoorden van vragen. Ook kan je deze videos het makkelijkst opslaan. Het voordeel van Instagram en Twitter is dat deze kanalen, net als Facebook, een melding geven wanneer iemand live gaat.Welk kanaal je ook kiest, livestreaming laat jou de interactie met jouw achterban aangaan. Je krijgt waardevolle feedback, verrijkt je evenementen en geeft je organisatie een gezicht. En dat allemaal zonder dat jij de deur uit hoeft!------------------------Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in! 


Bekijk
Normal 6e85b10b217a906d84cf72a9fc54677a2880bb24

Metakids slaat handen ineen met Kentaa om groei in fondsenwerving te realiseren


Stichting Metakids zet zich in voor onderzoek naar stofwisselingsziekten bij kinderen. Mede dankzij Metakids worden er grote stappen gezet op het gebied van diagnose en behandeling van deze metabole ziekten. De stichting heeft grote ambities en wil flink groeien. Om deze ambities te realiseren heeft de stichting zich omringt met sterke partners. Via de LINDA.foundation is zij bij Kentaa terecht gekomen. Acties derden is een erg belangrijk onderdeel in hun strategie om te groeien in fondsenwerving en naamsbekendheid. Hier wordt volop op ingezet en Kentaa mocht dan ook een actieplatform voor fondsenwerving inrichten.Actieplatform in nieuw jasjeOp www.actievoormetakids.nl kan iedereen zich inzetten voor Metakids. Via het platform kun je doneren of zelf een actie starten. Begin februari is een volledige restyling van het platform geïntroduceerd, in lijn met de nieuwe huisstijl van Metakids. Leuk om te vermelden is dat Metakids als één van de eerste organisaties gebruik maakt van de Kentaa-widget op hun website. Dat betekent dat je via de Metakids-website direct kunt zien welke acties actueel zijn op het actieplatform. Ook wordt de Kentaa-API binnenkort gekoppeld en kun je dan in één oogopslag zien hoeveel geld er is opgehaald.Grootschalige mediacampagneHet actieplatform is niet het enige waarop Metakids sterk inzet. Deze week werd ook een grootschalige mediacampagne gelanceerd, met de confronterende maar feitelijke titel: metabole ziekten maken kinderlevens kapot. Via buitenreclame, spots op radio en televisie, online- en printmagazines en sociale media, wil Metakids metabole ziekten zichtbaar maken. Metabole ziekten zijn namelijk een stille ramp: om de dag overlijdt een kind met een metabole ziekte waardoor deze voor de meeste mensen nog onbekende ziekte behoort tot de top-3 doodsoorzaken bij kinderen. De ziekte is nu nog niet te genezen, maar er is hoop! Artsen geloven dat in 2045 geen enkel kind meer hoeft te overlijden aan een metabole ziekte. Mits er voldoende geld komt voor onderzoek naar nieuwe behandelingen. Bekijk de campagnevideo van Metakids:Wat zijn metabole ziekten?Een metabole ziekte, ook wel stofwisselingsziekte genoemd, is een aangeboren, erfelijke afwijking van het metabolisme. In Nederlands worden jaarlijks zo’n 800 kinderen geboren met een metabole ziekte. Door een ‘foutje in hun chemische fabriek’ kan hun lichaam voedingsstoffen niet goed opnemen of afvalstoffen niet verwerken. Daardoor takelen deze kinderen verstandelijk en lichamelijk af; ze worden doof of blind, raken verlamd, dement of overlijden voor hun 18e. Soms kunnen ze door zwaar medicijnengebruik en/of door een strikt dieet te volgen een ‘normaal’ leven leiden, maar voor veel kinderen is er nog geen behandeling beschikbaar.Iedere euro teltMaar daar kan in de toekomst dus verandering in komen. Met hulp van jou! Nathalie Michielsens (directeur van Metakids) vertelt dat iedere euro telt: “Veel te weinig mensen weten dat kinderen met een ernstige metabole ziekte te maken hebben met een lijdensweg van verstandelijke en lichamelijke aftakeling en een slechte levensverwachting. En dat terwijl we met een beetje hulp van iedereen er op termijn voor kunnen zorgen dat minder gezinnen hiermee geconfronteerd worden. Ieder kind dat we redden is er één. Met 2 euro per Nederlander kunnen we dit al doen!”Kom in actie of doneerWil jij mee helpen om geld op te halen voor onderzoek naar metabole ziekten? Dat kan! Ga snel naar www.actievoormetakids.nl en kom in actie. Doneren kan via iDeal, via een machtiging aan Metakids of een factuur. En spread the word: ga naar Facebook of Twitter en deel de campagne. Samen maken we metabole ziekten behandelbaar!   ------------------------Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in! 


Bekijk
Normal d536487d67a942a3918809ba5a717550756f9041

6 x waarom jouw non-profit niet zonder blog kan


Steeds meer websites hebben een eigen blog. Met deze vorm van contentmarketing kun je bijvoorbeeld kennis delen of je online zichtbaarheid vergroten. En bloggen is zeker niet alleen voor commerciële organisaties relevant. Nee, ook als non-profit is een blog op je website starten een goed idee. In dit artikel geven wij je 6 redenen waarom dit zo is!1. Bloggen zorgt voor meer (relevante) websitebezoekersZoekmachines vinden het belangrijk dat er regelmatig nieuwe, relevante en unieke content aan je website toegevoegd wordt. Een blog biedt uitkomst. Zo zien zoekmachines dat je website actueel is en zullen ze je belonen met een hogere positie in de zoekresultaten. Regelmatig bloggen zorgt op die manier voor extra bezoekers op je website.2. Met een blog kun je jouw expertise delenIedere week weer een nieuw onderwerp voor je blog bedenken: het klinkt als een flinke uitdaging. Toch is het minder moeilijk dan je denkt. Een blog is namelijk een uitstekend middel om jouw expertise te delen. Nieuws, trends, onderzoeken, eigen ervaringen … door middel van een blog kun je jezelf als autoriteit te positioneren richting jouw achterban. Zo vergroot je je geloofwaardigheid en laat je zien dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.3. Bloggen kan helpen bij het vergroten van je transparantieEen blog is tevens een uitstekende manier om jouw achterban te laten zien waar je mee bezig bent. Wat wordt er bijvoorbeeld gedaan met het ingezamelde geld? Welke onderzoeken en projecten zijn actueel? Ook persoonlijke ‘behind-the-scenes’ artikelen kunnen werken. Met deze informele touch geef je jouw organisatie een gezicht.4. Een blog is uitstekend te combineren met andere (marketing)kanalenJouw blogberichten zijn voor meerdere doeleinden inzetbaar. Bijvoorbeeld voor op je socialmediakanalen. Door een link te delen van jouw blogberichten op Facebook, Twitter, et cetera, trek je meer mensen vanuit deze kanalen naar je website. Daarnaast zijn blogberichten perfecte content om je nieuwsbrief mee te vullen. Zo zie je dus dat bloggen uitstekend te combineren is met andere (marketing)kanalen!5. Een blog kan zorgen voor interactie met je achterbanEen blog kan, mits je hier serieus mee aan de slag gaat, zorgen voor (meer) interactie met je achterban. Zeker voor goede doelen die bijvoorbeeld ontwikkelingshulp in het buitenland doen of organisaties die met andere ‘ver van mijn bed’-onderwerpen spelen, kan een blog voor meer online betrokkenheid zorgen. Daarnaast kan een blog waardevol marktonderzoek opleveren. Door de mate van interactie kun je immers peilen in welke onderwerpen jouw achterban geïnteresseerd is.6. Met een blog wakker je het principe van wederkerigheid aanRobert Cialdini, dé expert (ofwel goeroe) als het gaat om overtuigen en bekend van het boek ‘Influence’, introduceerde ooit het principe van wederkerigheid: doe iets voor een ander, dan voelt de ontvanger zich verplicht iets terug te doen. Voor wat, hoort wat dus. Een blog is een voorbeeld van hoe je dit principe kunt toepassen. Door ‘gratis’ informatie te delen, is jouw achterban eerder geneigd iets terug te doen, bijvoorbeeld in de vorm van een donatie of lidmaatschap.Meer weten over de overtuigingsprincipes van Cialdini en hoe je deze kunt toepassen in fondsenwerving? Wij schreven er 2 artikelen over: deel 1, deel 2.Ben jij al overtuigd?Zoals je merkt is ook voor non-profitorganisaties bloggen interessant. Mits je hier serieus tijd in wilt investeren. Start daarom met het maken van een plan, zeker als je nog ‘nieuw’ bent in de wereld van bloggen. Een contentplanning kan je hier bij helpen. Bedenk welke onderwerpen wanneer relevant zijn. Natuurlijk hoef je nog niet alles vast te leggen, maar een fijne basis helpt je om je blog ook echt succesvol te maken. Start met realistische doelstellingen, bijvoorbeeld het posten van 1 tot 4 blogposts per maand. Maak vooraf ook concreet welke boodschap je wilt uitdragen en welke doelgroep je wilt aanspreken. Veel succes met bloggen!------------------------Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 1bf1ecf8b6627ee0716905d047a929c1b7731e36

Van donateurs naar ambassadeurs dankzij Customer Engagement


Dankzij online fondsenwerving heeft de donateur vandaag de dag alle vrijheid bij het kiezen van doelen en projecten om aan te geven. Dat blijkt een enorme uitdaging voor veel non-profitorganisaties. Met deze enorme keuzevrijheid is de donateur namelijk ook minder gebonden aan één organisatie.Meer dan een (structurele) donateurGelukkig biedt het internet ook mogelijkheden. Verbind je een donateur goed aan jouw organisatie, dan maak je van hem of haar veel meer dan een (structurele) donateur: een ambassadeur. Een concreet stappenplan om dit voor elkaar te krijgen, kunnen we niet bieden, maar Customer Engagement biedt hoop. Binnen dit concept voeren klantengerichtheid en service de absolute boventoon en zijn relaties tussen organisaties en klanten persoonlijk en betekenisvol. Voor non-profitorganisaties kun je dit vertalen naar bijvoorbeeld de relaties met donateurs of leden.Samenspel tussen online kanalenMaar hoe richt je zo’n Customer Engagement-strategie goed in? Dat hangt natuurlijk af van verschillende factoren. Ook zal deze strategie voor ieder type organisatie weer anders zijn. Een feit is dat elke organisatie online kanalen in overweging moet nemen bij Customer Engagement. Voor de gemiddelde Nederlander is het namelijk doodnormaal om zaken via het internet te regelen: we zijn immers 24/7 online. Ook zaken met betrekking tot ledenorganisaties, stichtingen of goede doelen-organisaties dienen via online kanalen toegankelijk te zijn. Bij online kanalen kun je denken aan platforms voor online fondsenwerving, maar ook aan socialmediakanalen, e-mailnieuwsbrieven en blogs. Deze kanalen zijn idealiter zoveel mogelijk afgestemd op wensen van de achterban.Communicatie afstemmen op loyaliteitsniveauOm de wens van de donateur boven tafel te krijgen is het belangrijk om de situatie van de donateur zo goed mogelijk in kaart te brengen. Niet iedere donateur heeft dezelfde ‘loyaliteit’ richting jouw organisatie. Zo komt de ene persoon voor het eerst met jouw organisatie in aanraking (bijvoorbeeld omdat hij of zij doneert via een actie van een vriend), heeft de ander al eens eerder aan een project gedoneerd en is een derde al jaren structureel donateur. De één heeft daarom ook meer informatie en aandacht nodig dan de ander om nog verder ‘engaged’ te raken met jouw organisatie.Het segmenteren van je doelgroepen en het afstemmen van je communicatie op basis van loyaliteitsniveau is daarom belangrijk bij Customer Engagement. Kentaa helpt hierbij door de data die donateur achterlaat op onze platforms beschikbaar te stellen aan de fondsenwervende organisaties die met ons werken. Denk daarbij aan data met betrekking tot donatiebedrag, tijdstip van donatie, apparaat waarmee gedoneerd wordt, hoe de donateur op de website terecht is gekomen et cetera. Met behulp van deze data kunnen communicatie-uitingen worden toegespitst per subdoelgroep, en wellicht zelfs per individu.Ook CRM-systemen en data uit bijvoorbeeld Google Analytics kunnen helpen om de verschillende subdoelgroepen in kaart te brengen. De truc is het combineren van alle verschillende informatiestromen tot één integraal beeld van je donateur. En dat is in de praktijk een hele klus en niet voor iedere organisatie weggelegd.Meer dan alleen ITGelukkig hebben wij goed nieuws: Customer Engagement is meer dan alleen data. Natuurlijk is het goed om je digitale zaakjes goed op orde te hebben, maar nog belangrijker is de mens. Het zijn immers de mensen in jouw organisatie die in contact staan met donateurs. En juist in deze tijden van digitalisering is persoonlijk contact vaak nóg waardevoller. Vaak zijn het de kleine dingen die er toe doen: een onverwacht telefoontje om een donateur te bedanken of een proactieve benadering van een donateur met een eigen fondsenwervend initiatief. Als deze visie van nét dat beetje extra aandacht organisatie-breed gedeeld wordt, wordt de uitvoering ervan een stuk eenvoudiger. Customer Engagement is dus een strategie die zowel extern als intern uitgedragen moet worden.Geef jouw achterban een stemOok het betrekken van donateurs bij de inhoud en organisatie van campagnes zorgt ervoor dat de donateur zich extra gehoord en gewaardeerd voelt. Daarnaast geeft het non-profits enorm veel inzicht in wat de donateur belangrijk vindt en de kennis die hij met zich meebrengt. Het is dus in ieders voordeel om donateurs hierbij te betrekken. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) doet dit sinds enkele jaren met succes. Zij organiseren regelmatig WNF-Opens: events waar de achterban van het WNF een stem krijgt, door ideeën en meningen uit te wisselen. De achterban wordt zo betrokken bij hun internationale natuurbeschermingswerk. Onlangs werd bijvoorbeeld een crowdfunding-campagne gelanceerd voor de bouw van een modern rangerstation in het Nki Nationaal Park. Deze campagne was vormgegeven tijdens zo’n WNF-Open.Naast deze ‘offline’ engagement-strategie, weet het WNF online ook héél erg goed waar zij mee bezig is. In een artikel gepubliceerd op Emerce, is te lezen hoe zij kansen voor engagement via social media optimaal benutten. Door slimmere links tussen data, tracking en social media, krijgt het WNF steeds meer inzicht in de mate waarop iemand in het verleden betrokkenheid heeft getoond. Deze informatie gebruiken ze in hun communicatie: bijvoorbeeld bij retargeting of voor het zenden van specifieke content. Een echte best practice dus.Loyaliteitsprogramma’sTot slot kunnen ook loyaliteitsprogramma’s een uitkomst bieden als het gaat om Customer Engagement. Zo’n loyaliteitsprogramma beloont en bevordert ‘loyaal koopgedrag’, in het geval van een non-profitorganisatie kun je dan denken aan vaste donateurs of leden. Een loyaliteitsprogramma biedt hen extra voordelen. Denk daarbij aan privileges, kortingen, toegang tot exclusieve events, extra content en dergelijke. De emotionele band tussen organisatie en klant wordt hierdoor gestimuleerd. Het uiteindelijke doel is klantenbinding en het verhogen van de ‘customer engagement’. Wij schreven eerder een artikel over loyaliteitsprogramma’s in de non-profitsector. Deze lees je hier.Customer Engagement is een mindset waarbij klantgerichtheid en persoonlijk contact het verschil maken. Het vraagt om synergie: een goed uitgedachte combinatie van enerzijds een effectieve inrichting van online tools en kanalen en anderzijds creatieve, proactieve en een positieve communicatie richting donateurs. En het levert meer op dan alleen donaties, namelijk betrokkenheid én, als het goed wordt toegepast, onbetaalbare insights en kennis van wat donateurs beweegt. Pas je Customer Engagement goed toe, zul je merken dat bevlogen donateurs zich als ambassadeurs voor je gaan inzetten! ------------------------ Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!  


Bekijk
Normal 027d85f222e8ecf6e6c2940d423fd367592b9c5c

WNF start crowdfunding-campagne op Kentaa-platform


In Nki Nationaal Park in Kameroen is de afgelopen 10 jaar door stroperij ongeveer 80% van de olifanten verdwenen. Dat moet stoppen, vindt het Wereld Natuur Fonds (WNF). Niet voor niets is zij onlangs een crowdfunding-actie gestart voor de bouw van een modern rangerstation in het Nki Nationaal Park. Met de bouw van dit station wil het WNF de rangers beter toerusten om de olifanten te beschermen. Tijdens de WNF-Open op 9 januari j.l. is deze crowdfunding-campagne, samen net de achterban van het WNF, vormgegeven. Inmiddels is de campagne van start gegaan op het Kentaa-platform.De WNF-OpenDit was niet de eerste keer dat het WNF haar achterban liet meedenken. Al enkele jaren organiseert zij WNF-Opens. Deze events zijn in het leven geroepen om de achterban van het WNF een stem te geven en te betrekken bij hun internationale natuurbeschermingswerk. Ze horen graag jouw ideeën, mening en betrokkenheid. Afgelopen 9 januari stond het WNF-Open dus volledig in het teken van het Rangerstation. Tijdens de avond werden presentaties gegeven, brainstorms gehouden en tips&tools vormgegeven. En dat alles natuurlijk onder het genot van bijpassende Afrikaanse hapjes. Meer over de WNF-Open van 9 januari lees je hier.De crowdfunding-campagneOp www.crowdfunding.wnf.nl staat de campagne sinds enkele dagen life. Eén van de ideeën die uit de WNF-Open kwam, is het aanstellen van een hoofdpersoon. Mensen geven nu eenmaal aan mensen. Het maakt het verhaal relevant, authentiek en geeft een mate van urgentie aan. In dit geval zijn er twee hoofdpersonen aangewezen, namelijk Gilles & Jaap. Zij werken beide voor WNF en gaan samen met jou een modern rangerstation bouwen op een strategische plek in Nki National Park. In totaal is er €20.000,- nodig om het rangerstation te bouwen. Binnen enkele dagen is al bijna 70% van het streefbedrag behaald, een knappe prestatie! Wil jij ook meehelpen? Doneren kan hier! ------------------------ Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 9c5b301c3b592d1a72ef6feaa1911671dc6292dc

De status van crowdfunding door non-profits


Onlangs publiceerde Douw&Koren, hét crowdfunding adviesbureau, een rapport over de status van crowdfunding in Nederland in 2016. En ze hadden goed nieuws: het was wederom een recordjaar. In 2016 werd namelijk 33% meer opgehaald via crowdfunding dan in 2015. 170 miljoen euro in totaal, verdeeld over 4.827 projecten. Voor ons aanleiding om ook eens in te zoomen op crowdfunding, en dan met name in de non-profitsector.Waar het allemaal begonIn het jaar 1997 was er in Groot-Brittannië een rockband die ruim $60.000 via hun Amerikaanse fans bij elkaar sprokkelde om te kunnen rondtouren. Dit is, volgens bronnen, de eerste officiële succesvolle crowdfunding-campagne ter wereld. Geïnspireerd door deze innovatieve manier van financiering, startte Brian Camelio, een Amerikaanse muzikant en programmeur, in 2001 ’s werelds eerste crowdfunding-platform: Artistshare. Niet veel later schoten crowdfunding-platforms als paddenstoelen uit de grond. Indiegogo, Kickstarter en natuurlijk Kentaa.Toen crowdfunding zich eenmaal had bewezen ging het snel: “Zeker ook omdat bleek dat soms de ‘crowd’ nog waardevoller bleek dan de ‘funding’: de grote groepen mensen die investeerden, bleken zich te ontpoppen tot loyale ambassadeurs. Investeer je in een restaurant, tech start-up, dansgezelschap of agrarisch bedrijf, dan is het immers ook ‘jouw’ project geworden,” schrijft Douw&Koren in hun rapport. Het begin van een grote hype rondom crowdfunding.De Nederlandse crowdfunding markt is volwassenHet afgelopen jaar was er echter niet enkel positieve berichtgeving. Zo mislukten een aantal grote (commerciële) campagnes en werden kritische voorlopige conclusies getrokken over de risico’s bij crowdfunding. Het Financieel Dagblad schreef het volgende: “De hybride zonnepanelen van Adobe Solar Energy hebben het niet gered. Modemerk Cookie Culture is failliet en ook de investeerders in toiletrolhouder Wet&Dry kunnen naar hun centen fluiten. De wittebroodsweken van crowdfunding zijn voorbij.”Wij verwoorden het graag anders: de Nederlandse crowdfunding markt is volwassen. Desalniettemin groeit crowdfunding in Nederland nog steeds, zoals we in het begin van dit artikel al noemden. En flink.Crowdfunding voor non-profitsIn de beginjaren werd crowdfunding vooral gebruikt door ondernemers, om met behulp van investeerders hun innovatieve business-idee op touw te zetten. Inmiddels hebben ook non-profitorganisaties de wereld van crowdfunding ontdekt. Via het Kentaa-platform werd in 2016 ruim €800.000 gecrowdfund door non-profitorganisaties. Een aantal voorbeelden van bijzondere crowdfunding-projecten in 2016:Hartstichting – Crowdfunding voor innovatief medisch onderzoekBegin 2016 startte de Hartstichting een bijzondere crowdfunding pilot. Tijdens deze pilot bood de Hartstichting twee onderzoekers de kans om onderzoek naar innovatieve hart- en vaatziekten te financieren via crowdfunding. Alleen bij 100% financiering zouden de onderzoeken van start gaan. En dat is gelukt! Kentaa ontwikkelde hiervoor het crowdfunding platform en verzorgde samen met de Hartstichting een crowdfunding workshop voor de onderzoekers. Radboud Universiteit NijmegenKentaa en Universiteiten zijn een goede match. Dat blijkt wel uit het feit dat inmiddels 9 Nederlandse Universiteiten crowdfunden met behulp van het Kentaa-platform. We lichten er nu één uit: de Radboud Universiteit Nijmegen. Via hun platform hebben ze onlangs met succes een crowdfunding campagne afgesloten voor de ontwikkeling van Demos. Demos is een uniek spel dat de spelers inzicht geeft in hoe democratie nu echt werkt. Het spel is ontwikkeld door onderzoekers van de Radboud Universiteit en met de crowdfunding campagne is geld geworven om het spel in een grote oplage te kunnen maken.Bionext - De Grootste ZaadbankBionext maakt zich sterk voor méér duurzame biologische voeding en landbouw. In 2016 startten zij een zeer succesvolle crowdfunding-campagne via het Kentaa-platform: De Grootste Zaadbank. Met de campagne wilden ze maatschappelijke bewustwording creëren en mensen oproepen hun stem te laten horen. Het ultieme doel: de EU-wetgeving op patenten aanpassen zodat er geen patenten mogelijk zijn op natuurlijke eigenschappen van zaden, vruchten en planten. De crowdfunding-campagne was een groot succes en behaalde in een mum van tijd het doelbedrag. Inmiddels is het tweede project gestart! Rode Kruis - Rampbestendige schoolgebouwen in HaïtiHet Rode Kruis Prinses Margriet Fonds heeft via haar eigen crowdfunding platform ‘Voorkom de Ramp’ via crowdfunding geld opgehaald voor de bouw van rampbestendige schoolgebouwen in Haïti. Haïti wordt vaak getroffen door orkanen en aardbevingen. Binnen een gemeenschap is een schoolgebouw vaak het beste geschikt voor een veilig onderkomen. Voorkom de Ramp werkt met ‘pioniers’ die als ambassadeur voor een crowdfunding project optreden. Paul Rosenmöller was de pionier van dit project. Lees meer over de campagne. Onze learnings van 2016Inmiddels hebben wij dus flink wat ervaring opgebouwd op het gebied van crowdfunding voor non-profitorganisaties. En met die ervaring hebben wij ook veel geleerd. Een aantal van onze belangrijkste learnings op een rij:1. Crowdfunding levert veel meer op dan geldCrowdfunding doe je niet alleen voor geld. Natuurlijk is het een innovatieve manier om je financiering rond te krijgen. Maar een goede crowdfunding-campagne brengt veel meer voort dan alleen donatie-inkomsten. Wat dacht je van publiciteit, betrokkenheid, nieuwe doelgroepen, draagvlak, een imago-boost én relatief goedkoop marktonderzoek? Wanneer je aan de slag gaat met crowdfunding is dit dan ook belangrijk om in je achterhoofd te houden.2. Vele factoren leiden tot succesDaarnaast is de succes van een crowdfunding campagne afhankelijk van vele factoren. Zo moet het project 3 hele belangrijke eigenschappen beschikken: Emotie: de groep mensen die jij gaat aanspreken met de crowdfunding campagne moet een emotionele band hebben met het project, de mensen of de organisatie achter het project. Urgentie: dat wat gecrowdfund wordt, dient een bepaalde urgentie te hebben. Waarom is het noodzakelijk dat hier NU geld voor ingezameld wordt? Relevantie: het project moet bestaansrecht hebben, bijdragen aan iets dat voor de doelgroep of de organisatie relevant is.  3. Het campagneteam is keyHet campagne- of projectteam is een belangrijke spil voor een succesvolle crowdfunding campagne. De mensen in dit team zijn de trekkers van het project. Er zijn een aantal eigenschappen waarover het campagneteam moet beschikken: Passie: het team moet een gezonde dosis passie bevatten. Voor de organisatie, of het project op zich. Zij willen hoe dan ook dat het doel behaald wordt en kunnen deze passie ook overbrengen op anderen. Energie: crowdfunding gaat niet vanzelf. Als projectteam moet je soms een lange adem hebben. Daarom is energie belangrijk. Als iets niet aanslaat, moet je als team kunnen terugveren en met evenveel energie iets nieuws proberen. Creativiteit: een projectteam moet in staat zijn om originele manieren te bedenken om de crowdfunding campagne te laten slagen. Er moet een soort ondernemersmentaliteit in het team zitten: alert zijn op (nieuwe) kansen die zich voortdoen en weten hier adequaat op in te spelen.  4. Segmenteren van je doelgroepBreng bij de voorbereiding van je crowdfunding je doelgroep zo compleet mogelijk in kaart en maak daarbij onderscheid in verschillende subgroepen. Per subgroep kan je dan vervolgens bepalen hoe je deze bereikt, op welk moment in de campagne je dat gaat doen en welke tegenprestaties (beloningen) je kan bieden die bij deze subgroep past. 5. Mensen geven aan mensenUit onderzoek blijkt dat de drie belangrijkste redenen om te geven aan een crowdfunding project zijn (in volgorde van belangrijkheid): 1. Sympathie voor de personen achter het project, 2. De inhoud van het project, 3. De interesse in de tegenprestatie. Mensen geven aan mensen; dat bleek maar weer eens tijdes de afgelopen Serious Request campagne met de actie van Tijn. Geef je crowdfunding campagne dus altijd een persoonlijk gezicht(en). Wie ligt/liggen er wakker van als de campagne niet lukt? 6. Een goede kick-off is het halve werkEen goede kick off organiseren met je projectteam zorgt ervoor dat iedereen weet wat er van hen verwacht wordt en dat alle neuzen de zelfde kant op staan. Ook komen hier vaak nog ideeën voor de campagne uit voort. Een mogelijkheid is om een deel van je achterban te betrekken bij de campagne. Zij weten immers als geen anders hoe ze aangesproken willen worden.Download ons whitepaper ‘crowdfunding voor non-profits’Natuurlijk zijn er vele wegen die naar Rome leiden. Wat bij de ene campagne wel werkt, kan bij de andere campagne juist niet werken. Een feit blijft dat een crowdfunding-campagne opzetten niet iets is wat je zomaar even doet. Wil je meer informatie over crowdfunding in de non-profitsector? Samen met Douw&Koren schreven wij een whitepaper over dit thema. Download ‘m hier! Bronnen:https://fd.nl/werk-en-geld/1140332/kijk-eens-kritisch-naar-uw-crowdfundbelegginghttp://www.douwenkoren.nl/kopie-van-rapport-crowdfunding-nl-2https://www.councilofnonprofits.org/tools-resources/crowdfunding-nonprofitshttps://www.fundable.com/crowdfunding101/history-of-crowdfunding   ------------------------ Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 87d915ca2d97cd685ac4e25e9204f62c4862cc92

Sfeerverslag: Kentaa-Workshop over fondsenwervende evenementen


Afgelopen donderdag organiseerden wij op ons kantoor in Arnhem een workshop met als titel ‘hoe organiseer je een succesvol fondsenwervend evenement?’. Met een enthousiaste groep deelnemers ging de workshop rond 14:00 van start.Het programma bestond uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel werd verzorgd door Marien Visser (Kentaa). Na een korte introductie kwamen al snel interessante vragen als ‘waarom zou je een fondsenwervend evenement organiseren?’, ‘welke vormen van event fundraising bestaan er?’ en ‘hoe pak je de organisatie van zo’n event aan?’, aan bod.Tijdens zijn presentatie gebruikte Marien twee voorbeelden: de Zuiderzee Klassieker van de Maag Lever Darm Stichting en Cycle for Hope van Stichting Vrienden van de Hoop. Beide ‘veteranen’ op het gebied van event fundraising. Ondanks dat beide evenementen al een tijdje bestaan, blijven ze nog steeds groeien. Interessante cases om op in te zoomen dus: Hoe gaan zij te werk? Welke keuzes maken zij? En hoe spreken ze ieder jaar weer (dezelfde) doelgroepen aan? Ondertussen kwam de discussie op gang en werden vragen gesteld en ervaringen uitgewisseld. Tot slot gaf Marien nog een aantal tips om van je fondsenwervende evenement een terugkerend succes te maken.JDRF One WalkNa een korte pauze werd deel verzorgd door Ties Obers, Voorlichter & Fondsenwerver op de particuliere markt bij JDRF Nederland. JDRF initieert, stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar Type 1 Diabetes (T1D). Ties heeft enkele jaren ervaring als organisator van de JDRF One Walk. Deze walk wordt jaarlijks georganiseerd en is een dag waar jong en oud met T1D samenkomt. Om prestaties te vieren, om op de hoogte te blijven van alles wat er speelt rondom T1D, om van de fantastische sfeer te genieten en natuurlijk om de symbolische wandeling van type één naar type géén te lopen.Recruitment, activering en organisatieHet evenement blijft maar groeien: in 2014 haalden ze ruim € 85.000 op, in 2015 € 130.000 en dit jaar bijna € 180.000. Ties deelde zijn kennis en opgedane ervaringen graag met de groep. Hij beschreef te werken vanuit 3 pijlers: Recruitment: het werven van deelnemers. Activering: voeden van motivatie, vertrouwen, kennis en gereedschappen van deelnemers. Organisatie: het organiseren van je event. Hier komen, volgens Ties, 1001 dingen bij kijken. Zijn tip: Keep It Simple, Stupid! Tot slot had Ties nog een mooie opdracht voor alle deelnemers in petto. In kleine groepjes mochten zij zelf enkele vragen beantwoorden over een (fictief) fondsenwervend evenement. Naderhand was er nog tijd om te netwerken onder het genot van een borrel. Al met al een geslaagde workshop over fondsenwervende evenementen! ------------------------ Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal 3d115fb46754e051a49965c2897860c56164ee61

Een uniek fondsenwervend evenement: De Midzomernachtloop


Ook in 2017 organiseren klanten van ons weer bijzondere fondsenwervende evenementen. Dit maal lichten we er één uit, namelijk de Midzomernachtloop van Natuurmonumenten. Een sportieve uitdaging, waarbij men een halve- of hele marathon (21 of 42 kilometer) door Nationaal Park Veluwezoom kan wandelen. Het bijzondere aan de Midzomernachtloop is het feit dat deze ’s nachts plaatsvindt. En wel in één van de kortste nachten van het jaar: de nacht van zaterdag 17 juni op zondag 18 juni 2017.Bescherming van de VeluwezoomDoor deel te nemen draag je bij aan onderhoud voor de schitterende natuur van de Veluwezoom. Het streefbedrag van Natuurmonumenten is € 250.000. Met dit bedrag kunnen zij een jaar lang 1000 hectare natuur onderhouden. Om mee te doen aan de wandelmarathon gaan deelnemers op zoek naar sponsors die in totaal € 250 bijdragen. Zo wandel jij met de € 250 van jouw sponsors voor 1 jaar bescherming van 1 hectare natuur!Platform voor het evenementKentaa mocht dit jaar het platform voor het evenement verzorgen. Dit maatwerk-platform is onlangs live gegaan. Op https://marathon.lopenvoordenatuur.nl kan iedereen zich nu inschrijven voor deze onvergetelijke ervaring in de ongerepte natuur. Wil jij ook de magie van de nacht beleven? Schrijf je dan nu in voor de Midzomernachtloop van Natuurmonumenten.Over NatuurmonumentenNatuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. De organisatie wil mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via haar achterban. Ze activeert mensen om buiten in de natuur iets geweldigs te beleven. ------------------------ Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!


Bekijk
Normal ed0f110786c32b315db6b30f5e386af130a8c823

Social media: een terug- én vooruitblik


Social media zijn anno 2017 verworven in ons leven. Zo vinden we steeds vaker producten en diensten via social media en gebruiken we social media in toenemende mate als nieuwsbron. Niet voor niets schieten socialmediakanalen de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Van Snapchat tot Pinterest, van Twitter tot Facebook en van Whatsapp tot Instagram. Omdat jullie wellicht door de bomen ’t bos niet meer zien, lees je in dit artikel alle belangrijke trends en veranderingen van 2016 én geven we je een vooruitblik op wat er in 2017 allemaal komen gaat!De dynamische wereld van socialmediakanalenBijna niets is er zo veranderlijk als socialmediakanalen. Dat bleek in 2016 wel. De belangrijkste veranderingen op een rij:Snapchat wordt gekopieerdOm Snapchat konden we in 2016 echt niet meer heen. Niet voor niets schreven wij er daarom een artikel over. Dat Snapchat een bedreiging is voor bestaande socialmediaplatformen werd het afgelopen jaar pijnlijk duidelijk. Snapchat werd namelijk meerdere malen schaamteloos nageaapt. Zo kopieerde Instagram het ‘Story’-gedeelte en noemde het ‘Instagram Stories’ en kregen gebruikers van Facebook Messenger de mogelijkheid om filters toe te voegen aan foto’s. Net als Instagram kwam ook Twitter met een variant van de Stories op Snapchat: Twitter Moments.De Google Glass is niet meer alleenHij heeft er namelijk een nieuw vriendje bij: Snapchat Spectacles. Met deze bril kun je (live)foto’s en video’s maken en direct plaatsen. Wat startte als experiment is uitgegroeid tot een grote hit. Snapchat plaatst op willekeurige plekken automaten waar de gadgets inzitten. Fans staan uren in de rij om de kleurrijke brillen aan te schaffen.Instagram vernieuwtMede dankzij de grote concurrentie van onder andere Snapchat, besloot Instagram dit jaar te vernieuwen. Zo werd het algoritme ingevoerd. Dit houdt in dat de foto’s van accounts waarmee je meer interactie hebt eerder worden getoond dan foto’s van accounts waar je nooit wat mee doet. Naast de introductie van het algoritme, verving Instagram haar ‘stoffige’ uiterlijk in 2016 voor een moderne, kleurrijke look. Tot slot voerde Instagram in 2016 het bedrijfsprofiel in. Hiermee kunnen bedrijven nu ook eindelijk statistieken van posts en volgers inzien.Facebook gaat voor emotieSinds februari van het afgelopen jaar zijn de nieuwe emoji’s op Facebook geïntroduceerd. Hiermee kun je bij ‘liken’ van een post op Facebook nu ook kiezen voor een andere emoji dan het duimpje omhoog. Dit is Facebooks antwoord op de mening van gebruikers dat er meer emoties zijn dan ‘vind ik leuk’.Twitter verliest de strijdTwitter had het al een aantal jaren zwaar. Dat was in 2016 niet anders. Zelfs de introductie van Twitter Moments en langere tweets, mochten niet baten. Socialmediakanalen als Instagram en Snapchat hebben voor een groot deel de rol van Twitter overgenomen. Echter bleef Twitter bij ‘real-time’ gebeurtenissen, zoals nieuws, sportwedstrijden of andere wereldgebeurtenissen, nog een belangrijke rol spelen. Ook voor enkele niches blijft Twitter interessant.WhatsApp wordt steeds vaker ingezet door bedrijvenWhatsapp wordt door veel consumenten gezien als een betrouwbaar medium om te communiceren met bedrijven. Niet voor niets werd dit sociale medium in 2016 steeds vaker ingezet voor o.a. B2B contact, het verlenen van klantenservice, het verzenden van orderbevestigingen en voor promotionele activiteiten. Een trend die wij zelf ook terug zien in bij onze platforms voor online fondsenwerving: door gebruikers wordt Whatsapp in 2016 steeds meer gebruikt als kanaal om de achterban te vragen om te doneren.Het einde van VineEind oktober maakte Twitter bekend dat het stopt met Vine, als gevolg van een grote reorgainsatie. Vine, een videoplatform ontstaan in 2013, werd bekend vanwege hun 6 seconden video’s, die volgens velen leidden tot een nieuwe kunstvorm. Als gevolg van het verdwijnen van Vine worden nu de beste, leukste en meest populaire Vine-video’s in compilaties op andere netwerken gedeeld. Viners zijn aangewezen op andere videokanalen, zoals Youtube of Snapchat.Algemene social media- en communicatietrends in 2016Daarnaast onderscheiden we ook nog diverse algemene trends in 2016. Hieronder enkele voorbeelden:Bewegend beeldHet kan je bijna niet ontgaan zijn: 2016 was het jaar van de videocontent en het bewegende beeld. Een grote hit waren de 360-gradenfoto’s en –video’s. Ook was 2016 het jaar van de terugkeer van animated gifs.Live-video’sVideo wordt ook steeds vaker live, in plaats van volledig geregisseerd. Alle grote spelers (Facebook, Twitter, Snapchat) hebben inmiddels al een optie voor het live-streamen van video’s.AdblockersMenig consument heeft er tegenwoordig eentje geïnstalleerd: een Adblocker. Socialmediakanalen doen en er dan ook alles aan om deze te omzeilen. Content bij de juiste doelgroep onder de aandacht brengen, kan nu alleen nog wanneer deze uitstekend geoptimaliseerd is.Social Influencers2016 was het jaar van social influencers: grote sterren, bloggers en vloggers hebben meer invloed dan ooit tevoren. Dat maakte hen tot een krachtig communicatiemiddel voor marketeers om zo een heel specifiek publiek bereiken. Wij schreven al eerder een artikel over influencer marketing in de non-profitsector. Deze vind je hier.Wat gebeurt er in 2017?Ook het aankomende jaar zullen de socialmediakanalen blijven doorontwikkelen. Wij zetten alvast wat aankomende vernieuwingen voor je op een rij:Audio op FacebookNaast live video wordt het ook mogelijk om live audio te plaatsen op Facebook. Naast video-streaming biedt dit voor non-profitorganisaties nog een mogelijkheid om bijvoorbeeld verslag te doen van een evenement of bijvoorbeeld een interviewer te houden met initiatiefnemers van crowdfundingprojecten.Live video op Instagram Instagram is in 2017 begonnen met het uitrollen van een live-video optie. Nu nog beschikbaar voor slechts enkele gebruikers, maar naar verwachting binnenkort voor iedereen. Net als bij Facebook is real-time reageren op de stream, mogelijk. Je hebt dus in 2017 heel veel keus als je livestreaming gaat toepassen. Vooralsnog bieden alle socialmediakanalen nagenoeg dezelfde opties en is het dus een kwestie van smaak, als het gaat om het maken van een keuze.Makkelijker linken vanuit InstagramInstagram heeft aangekondigd dat het binnenkort mogelijk wordt om een ‘producttag’ toe te voegen aan Instagram posts. Gericht op e-commerce, linkt deze tag dan naar een pagina over een product, buiten Instagram. Een hele verbetering, want tot nu toe was de enige optie om een link toe te voegen, de bio van je Instagram profiel, die je dan telkens aan moest passen. Deze nieuwe functie is natuurlijk handig om dingen in je webshop te promoten, maar je kunt op deze manier ook linken naar andere specifieke pagina’s op je website (in het geval van fondsenwerving, naar campagnepagina’s of actiepagina’s, bijvoorbeeld).Verwachte social media- en communicatietrends in 2017Behalve dat socialmediakanalen specifieke vernieuwingen zullen doen, liggen ook een aantal thema’s in de lijn der verwachting: Mobile FirstIn 2016 zagen wij het ook op onze platformen: mobiel is veranderd in het belangrijkste device om een website mee te bezoeken. Ruim 50% van de bezoekers bekeken onze sites via een smartphone, tegenover 38% via een desktop computer. Deze ontwikkeling zal zich dit jaar nog verder doorzetten. Daarom moet je in 2017 nog meer rekening houden met je achterban en hun ervaringen op hun smartphones. In vormgeving en interactie op je website bijvoorbeeld, maar ook jouw marketing en communicatie. Lange teksten lees je namelijk niet zo snel op je relatief kleine smartphone-scherm. Denk er dus aan dat je je uitingen bondig houdt, of er op z’n minst voor zorgt dat de kern van je verhaal snel naar voren komt.StorytellingDe behoefte aan persoonlijke, authentieke verhalen groeit. Droge marketing alleen doet het hem niet lan