7d2ca170d149b08286d6b15b3ba32d3c53aafb77

Deel 3: Fondsenwerving in Nederland

Deze serie van 3 artikelen geeft een overzicht van de factoren voor het succesvol inzetten van online fondsenwerving. Deel 3 biedt een aantal interessante gegevens over fondsenwerving in Nederland, gebaseerd op de presentatie van Monique van Bijsterveld (LinkedIn) tijdens onze inspiratiesessie 'Succesfactoren in Online Fondsenwerving'. Deel 1, over het inspireren van je achterban vanuit de ‘why’, lees je hier. Deel 2, over de plek van fondsenwerving in de digitale 'Netwerkmaatschappij', lees je hier.

3 takken van fondsenwerving
1. Particuliere Fondsenwerving

 • Giften en donaties (direct mail, telemarketing, mobile marketing, online marketing, rtv, print, direct dialoque)
 • Eigen acties & loterijen
 • Periodieke schenkingen
 • Nalatenschappen

2. Vermogensfondsen
Hiervan zijn er ongeveer 800 in Nederland. Wanneer je als fondsenwerver een goed project en gedegen verhaal hebt, zijn hier veel kansen.

3. Bedrijfsleven
Goede doelen benaderen het bedrijfsleven nog onvoldoende en laten hier kansen liggen. Sportinstellingen doen dit veel beter. Bedrijven kunnen meer dan alleen geld geven, zij zijn ook goed te benaderen voor het inzetten van andere middelen dan geld (bijvoorbeeld uren van specialisten, systemen, co-creatie).

Hoeveel wordt er gegeven?
Een Nederlands huishouden geeft jaarlijks gemiddeld 210 Euro aan goede doelen. Kijk voor een verdeling van het totaalbedrag in het whitepaper (link onderaan het artikel).

Hoe wordt er gegeven?
Ongeveer de helft van het totaal aan giften wordt gepland gegeven, oftewel vaste donateurs, vaste bijdrage aan de kerk, inhoudingen op loon, periodieke schenkingen etcetera. De andere helft wordt spontaan gegeven. Zie de verdeling in het whitepaper.

Fondsenwerving in een online strategie
Elke fondsenwervende instantie dient tegenwoordig een online strategie te hebben als onderdeel van de beleidsplannen op het gebied van communicatie en fondsenwerving. Voor deze online strategie is een andere mindset nodig: online communicatie is geen massacommunicatie maar een dialoog. De communicatierichting verschuift van push (zenden) naar pull (gevonden worden). Je dient dus goed na te denken over hoe je vindbaar bent door je doelgroep.

De toepassing van een (online) communicatie strategie begint bij de (naams)bekendheid van je organisatie. Je doelgroep moet je kennen en weten wat je doet. Zorg ervoor dat je de sympathie krijgt van deze doelgroep. Daarna kan je allerlei activiteiten gaan organiseren om mensen bij je doel te betrekken (werven van deelnemers, meningen, stemmen). Tot slot zet je het in voor het daadwerkelijk werven van fondsen.

Belangrijke succesfactoren bij online fundraising zijn:

 • Houd het eenvoudig. Verplicht mensen niet om allerlei informatie in te vullen voordat ze een donatie kunnen doen;
 • Maak de mogelijkheid tot doneren zeer duidelijk, zorg er voor dat mensen altijd direct, zondertussenstappen, kunnen doneren op de homepage.
 • Maak het concreet. Donateurs willen graag weten wat er met hun geld gebeurt.
 • Spreek bezoekers zoveel mogelijk persoonlijk aan.
 • Denk ook na over de inzet van GEEF-SMS. Enerzijds om direct donaties op te halen maar vooral ook om deze donateurs na te bellen voor een vaste donatie. Dit converteert zeer goed.
 • Richt je niet alleen op donateurs maar ook op vrienden, fans, ambassadeurs en vrijwilligers
 • Gevers hebben vaak een hekel aan een abonnement. Begin daarom met een eenmalige gift, daarvoor is de drempel veel lager;
 • Het opbouwen van een contactendatabase (meer dan een donateursdatabase) is cruciaal;
 • Een combinatie van verschillende kanalen werkt vaak zeer effectief (e-mail + direct mail).

Een ander onderdeel van een online strategie is social media. Social media gaan met name om: het delen van alles wat mensen boeit, het verbinden van mensen en om content (vaak verbonden aan specifieke thema’s).

Conclusie
Fondsenwervende instanties zullen moeten innoveren om voldoende fondsen te blijven werven. De maatschappij verandert, consumenten willen zich niet meer binden aan organisaties. Ook is er op termijn nauwelijks nog fysiek geld. Fondsenwervers zullen alternatieve manier moeten bedenken om in contact te blijven met gevers en hen alternatieve manieren van doneren bieden.

Lees ook: Deel 1, Hoe inspireer je je achterban, Deel 2, Fondsenwerving in de digitale 'Netwerkmaatschappij'.


------------------------

Schrijf je in voor Kentaa's nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van online fondsenwerving. Eens per maand ontvang je een exemplaar in je mailbox, boordevol tips, interessante artikelen en whitepapers over crowdfunding, peer to peer fundraising, event fundraising en online collecteren. Schrijf je hier in!