Case: Alzheimer Nederland

02-12-2016 | 18:51
“We gebruiken Digicollect dit jaar voor het eerst naast onze straatcollecte. Onze verwachtingen en doelstellingen zijn op alle vlakken flink overtroffen. Heel gaaf om te zien!”

Alzheimer Nederland combineert dit jaar voor het eerst haar offline deur-aan-deur-collecte met Digicollect: Kentaa’s platform voor online collecteren. En met succes: met ruim 1.400 aangemaakte collectebussen zijn verwachtingen en doelstellingen van Alzheimer Nederland flink overtroffen. We spraken met Jeroen Berendse, Teammanager Marketing bij Alzheimer Nederland en verantwoordelijk voor onder andere het collecteprogramma.

De traditionele straatcollecte is iets wat voor Alzheimer Nederland nog steeds goed werkt. Toch kwam er de afgelopen jaren het besef dat er, met het oog op de toekomst, nieuwe elementen aan toegevoegd zullen moeten worden: “Zeker als we onze huidige collecte-inkomsten gelijk willen houden of willen laten groeien. Met alleen de straatcollecte ga je ’t niet redden. We zochten daar een goede aanvulling op,” aldus Jeroen.

Digicollect als geïntegreerd onderdeel van collecteweek
Digicollect bood voor Alzheimer Nederland uitkomst. Digicollect is een platform van Kentaa, waarmee de achterban van een organisatie zelf een digitale collectebus aan kan maken en zo online kan collecteren. Het maakt gebruik van de mogelijkheden en gemakken die het internet biedt, en combineert dat met de krachtige kenmerken van de offline collecte: kleine bedragen, anoniem geven en sociale druk. Alzheimer Nederland ging met ‘t platform aan de slag: “We hebben Digicollect heel erg bewust geïntegreerd in onze huidige collecte. Juist de combinatie tussen online en offline maakt het in onze ogen tot een succes.”

“We hebben Digicollect geïntegreerd in onze huidige collecte. Juist de combinatie tussen online en offline maakt het in onze ogen tot een succes.”

Campagne gericht op de collectanten
De collecteweek van Alzheimer Nederland is in november. In oktober zijn ze gestart met het introduceren van de online collectebus bij de huidige collectanten: “We vertelden hen dat we dit jaar óók de online collectebus hebben, als aanvulling op de traditionele collectebus. Daarbij is nadrukkelijk gecommuniceerd dat we daarmee de collecte zoals die is, niet vervangen,” aldus Jeroen.

Hij vertelt dat Alzheimer Nederland de online collecte in eerste instantie richt op de mensen die tijdens de straatcollecte niet thuis zijn. De collectant kon een kaart achter laten en hen dan leiden naar zijn of haar online collectebus: “We merken dat mensen die tijdens de straatcollecte de deur openen, vaak wel bereid zijn iets te geven. Dat is erg fijn, maar er zijn ook mensen die op het moment van de collecte toevallig niet thuis zijn. Juist die mensen proberen wij te bereiken met onze online collectebussen.”

Volgens Jeroen zit de kracht van Digicollect in de persoonlijke touch: “Bij de straatcollecte gaat de collectant vaak langs de deuren in zijn of haar eigen buurt. Met Digicollect trek je dit persoonlijke online door: mensen kunnen online doneren in de collectebus van een collectant die ze kennen.”

“Met Digicollect trek je het persoonlijke van de straatcollecte door: mensen kunnen online doneren in de collectebus van een collectant die ze kennen.”

Alzheimer Nederland kiest eigen ‘flow’
Voor de promotie van het platform besloot Alzheimer Nederland, naast de Digicollect-pagina, een extra website in te zetten: “De Digicollect-pagina werkt goed, maar heeft een vrij directe call-to-action. Wij wilden onze mensen iets ‘zachter’ laten landen. Dit hebben wij gedaan door een website vóór onze Digicollect-pagina te zetten. Deze pagina is bedoeld om aan onze collectanten uit te leggen waarom we dit jaar ook online collectebussen inzetten en om hen te inspireren er een aan te maken.”

Alzheimer Landingspage

Overtroffen verwachtingen
Alzheimer Nederland was blij verrast met de resultaten die er geboekt werden. In de collectemaand werden ruim 1.400 collectebussen aangemaakt. Volgens Jeroen was dat ook het doel: “We hebben onze campagne dit jaar gestuurd op het aanmaken van collectebussen door onze huidige deur-aan-deurcollectanten. We hebben eigenlijk nauwelijks gepromoot op het daadwerkelijk binnenhalen van donaties in die collectebussen.”

Toch gebeurde ook dat veelvuldig: “Niet alleen qua aantal aangemaakte collectebussen, maar ook qua opgehaalde euro’s heeft Digicollect onze verwachtingen overtroffen. We hadden vrij ambitieuze doelen gesteld, en daar zijn we behoorlijk overheen gegaan. Dat is heel gaaf om te zien.”

Collectebussen

Fris, flexibel en duidelijk platform
Jeroen omschrijft Digicollect als een fris en duidelijk platform. Daarnaast is hij erg te spreken over de achterkant van het Digicollect-platform: “Het spreekt me aan dat je redelijk veel zelf kan beheren. Het is flexibel in het aanpassen van zaken. ”

Ook vanuit de achterban kwamen positieve reacties op Digicollect, zowel van jong als van oud: “De rode draad van de reacties was dat het een nuttige aanvulling is op wat we al doen. Het leuke is dat onze collectanten het ook echt zien als een middel om meer geld op te halen. Bij het optellen van de collecte-inkomsten zien ze dan ineens van ‘hey, ik heb ook online nog 80 euro opgehaald!’.”

“Dit is nog maar het begin: ons eerste doel was dat onze collectanten online collectebussen aan gingen maken, in de volgende jaren willen we dit doortrekken zodat daar ook steeds meer in komt.”

Volgend jaar weer? Natuurlijk!
Over het antwoord op de vraag of Alzheimer Nederland volgend jaar weer gebruik gaat maken van Digicollect, hoeft Jeroen niet lang na te denken: “Ja, natuurlijk! Dat wat we dit jaar hebben gedaan is nog maar het begin. Het eerste doel was dat onze collectanten collectebussen aan gingen maken, in de volgende jaren willen we dit doortrekken zodat daar ook steeds meer in komt.”

 
Over Alzheimer Nederland


Meer dan 270.000 mensen in Nederland hebben dementie. Achter ieder van hen gaat een heel leven schuil. Verpakt in herinneringen die er nog zijn, herinneringen die levend worden gehouden door vrienden, familie en geliefden. Sinds 1984 werkt Alzheimer Nederland aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geven ze voorlichting, bieden ze ondersteuning en komen ze op voor betere zorg voor mensen met dementie. Daarnaast maken ze wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer mogelijk.