Case: Stichting Phéron

27-09-2019 | 18:48

“Binnen een week hadden wij de investering in Digicollect al terugverdiend! Daarna konden we met veel gemak verder en die opbrengsten kunnen we besteden aan onze doelen.” 

Opgehaald bedrag: € 6.711

Aantal donaties: 776

Aantal collectebussen: 71

Digicollect maakt online fondsenwerving eenvoudig. Voor grote, collecterende organisaties, maar ook voor relatief kleine organisaties biedt het een laagdrempelige manier om geld in te zamelen en nieuwe doelgroepen aan te boren. Daarover spraken we met Sharon Gajadin van Stichting Phéron. Stichting Phéron collecteert online via https://stichtingpheron.digicollect.nl.

In Nederland overlijden er gemiddeld 4 baby’s per dag. Stichting Phéron helpt om ouders en naasten te steunen en in beweging brengen bij het verlies én afscheid van hun baby. Dat doet de stichting door hulp, middelen en informatie te bieden voor lotgenoten én zorgprofessionals. Sinds 2017 is fondsenwerving een belangrijk middel geworden om de hulp aan nog meer mensen te kunnen bieden. Evenementen zorgen voor de voornaamste invulling daarvan, maar ook collecte is een onderdeel. Voor een kleine stichting als Stichting Phéron, is de traditionele collecte een arbeidsintensieve en relatief dure manier van fondsenwerven. Dat maakt uitbreiding lastig.

Uitbreiding van de collecte
“Als stichting zijn wij voortdurend op zoek naar funding voor de uitvoering van onze doelen. Collecteren is een krachtig middel hiervoor. We werven inmiddels al in meerdere gemeenten donateurs op de traditionele manier. Hierbij gaan vrijwilligers met een collectebus langs de deuren om donateurs te werven. Toen ik op de website van Digicollect las ik over een manier van collecteren waarbij vrijwilligers online een collectebus kunnen aanmaken, zag ik een aantrekkelijke nieuwe manier van collecteren,” vertelt Sharon.

“Het bereik is onbeperkt, immers kan overal ter wereld een collectebus aangemaakt kunnen personen doneren. Daarnaast zijn hierbij geen kosten voor vergunningen en de aanschaf van fysieke collectebussen en het versturen hiervan gemoeid.”

Succes in duidelijke stappen
Hoe bereik je als kleine stichting succes met Digicollect? Sharon maakte daarvoor een duidelijk stappenplan. Eerst benaderde ze de ‘inner circle’: mensen die zeer betrokken zijn bij het verhaal en de doelstellingen van Stichting Phéron, huidige ambassadeurs en haar persoonlijke netwerk. Als tweede stap faciliteerde ze de fysieke collecte vrijwilligers met een eigen online bus. Daarna werd de rest van haar netwerk geïnformeerd over de mogelijkheid om ook op deze manier te collecteren.

Mensen buiten haar eigen netwerk wist ze te bereiken door de persoonlijke verhalen van de online collectanten te delen via social media. Ook is er een speciale nieuwsbrief verstuurd over de online collecte en heeft Sharon proactief organisaties en belangstellenden benaderd.

Dat leverde voor Stichting Phéron 71 online collectebussen op en 776 donaties met een gemiddeld donatiebedrag van € 8,57. De totale opbrengst van de eerste online collecte was € 6.711.


Minder kosten, minder werk en veel meer dan alleen geld
Digicollect is een vrij eenvoudige tool voor online collecteren. Wij noemen het ook wel eens een actieplatform light. Dat heeft als voordeel dat stichtingen er snel mee aan de slag kunnen. Ook neemt het fondsenwervers werk uit handen. Sharon: “Ik had een overzicht van e-mails die ik aan collectanten wilde gaan versturen, maar werd blij verrast te zien dat deze al klaarstonden. Ik hoefde ze alleen maar te controleren op volledigheid en aan te passen aan onze huisstijl. Dat scheelde enorm veel werk.”

Behalve donaties heeft Digicollect Stichting Phéron dus ook tijd opgeleverd. En dat niet alleen. Het hielp bij het vergroten van hun naamsbekendheid en het vinden van meer fondsenwervers, vrijwilligers en ambassadeurs. Daarnaast kregen lotgenoten de kans om hun verhaal te vertellen. Een gevoelige en emotionele ervaring als babyverlies vertellen aan de deur tijdens het lopen van de collecte… niet makkelijk, zeker niet tegenover een vreemde. Op Digicollect vertelden collectanten hun uiterst persoonlijke verhalen en deelden zij hun motivaties voor het inzamelen. Deze verhalen bewijzen waarom het werk dat Stichting Phéron doet, zo belangrijk is, maar bieden ook steun aan anderen.

 

share

 

Een kleine investering die je snel terugverdient
Digicollect is niet gratis in gebruik. Om te starten betaal je € 495,- plus 10% van wat je ophaalt. Voor Stichting Phéron was het de investering waard, aldus Sharon. “We hadden onze investering in een week terugverdiend. Daarna konden we met veel gemak verder en die opbrengsten kunnen we besteden aan onze doelen.”

 

“Je hoeft echt niet alles op orde te hebben om hiermee te starten en succesvol te zijn. Doordat Digicollect een stand-alone pakket is, is het een ideale manier om direct professioneel naar buiten te treden.”

 


Over Stichting Phéron

Phéron helpt ouders, naasten en zorgprofessionals te steunen en in beweging te brengen bij het verlies én afscheid van hun baby. Dat doet de stichting op verschillende manieren:

- Directe hulp voor ouders in de vorm van de Phéron Memory Box in samenwerking met 30 ziekenhuizen door heel Nederland

- Kennisdeling over de impact en nazorg rondom babyverlies

- Hulp en informatie voor ouders en betrokkenen

- Ontmoetingen voor lotgenoten