E92a9c8a30a350394d073758fbafb5afea9ce2c7

Woongroep Amervoorde

“Het was hartverwarmend om te zien hoe het initiatief werd gewaardeerd door iedereen en hoe de giften binnenstroomden!”

 

Opgehaald bedrag € 23.687
Aantal donaties 544
Aantal sponsorpagina's 31
Aantal teampagina's 19

 

Het Kentaa-platform is geschikt voor kleine en grote initiatieven. Zo ook voor een kleinschalige woonvorm met 24-uurszorg voor mensen met een beperking. Stichting Woongroep Amervoorde ging eind 2017 aan de slag met Kentaa Basic voor online fondsenwerving. Via https://woongroepamervoorde.kentaa.com haalde dit ouderinitiatief bijna €25.000 op voor de inrichting van het droomhuis voor hun kinderen. Meer dan 500 donateurs en 31 actiestarters maakten dit mogelijk. Daarover gingen we in gesprek met Walter Kok, vader van Thomas (één van de bewoners) en tevens de beheerder van de website.

Crowdfunding met sponsorpagina’s
Het realiseren van een droomhuis voor kinderen met een zorgbehoefte is niet gemakkelijk. Wanneer bestaande voorzieningen te kort schieten en je het heft in eigen handen moet nemen, is daar geld voor nodig. Waarom nam de stichting contact op met Kentaa? Walter geeft aan: “Als stichting zijn we grote verplichtingen aangegaan om de woongroep te realiseren. Uiteraard waren en zijn we zeer gefocust op het binnenhalen van sponsoring en het fenomeen crowdfunding wilde we ook graag inzetten.”

Het doel was heel concreet: de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes van het droomhuis. Een doel dat zich goed leent voor crowdfunding, omdat heel duidelijk gedefinieerd is wat er nodig is.

Waarom gekozen voor Kentaa?
Walter: “Kentaa kwam duidelijk naar voren als een innovatief bedrijf en er stonden al erg veel interessante voorbeelden op www.kentaa.com”. Kenmerkend aan deze campagne was de enorme persoonlijke betrokkenheid van de ouders, familie en vrienden van de bewoners. Dat blijkt uit de vele donaties en commentaren op de website en ook de bereidheid om meer te doen. Daarom is gekozen om ook sponsorpagina’s te gebruiken, legt Walter uit: “We werden door Kentaa goed begeleid in het kiezen van het juiste pakket zodat we een goede, logische opzet kregen waarbij iedere bewoner apart acties kon starten en we ook het totaal overzicht konden behouden.”

“We zijn door Kentaa goed begeleid in het kiezen van het juiste pakket zodat we een goede, logische opzet kregen waarbij iedere bewoner apart acties kon starten.”

Acties Amervoorde

Een initiatiefrijke achterban
Online fondsenwerving komt niet vanzelf van de grond en bij het vragen om sponsoring moet je wel even over een drempel, benadrukt Walter: “Voor de crowdfunding is de grootste valkuil dat je het onvoldoende onder de aandacht brengt. Wat betreft sponsorpagina’s moet je je over je eigen gevoelens van 'schaamte' heen zetten. Je gaat toch je familie en vrienden vragen om geld te doneren voor je kind. Het was het echter meer dan waard en iedereen heeft dat uiteindelijk gedaan.”

Hij wijdt het succes van de campagne dan ook toe aan de initiatiefrijke en ambitieuze ouders en broers en zussen. Zij werden gestimuleerd om zelf met acties en ideeën te komen en dat deed iedereen.

Hulp en aandacht uit alle hoeken
Door deze campagne zijn er ook nieuwe initiatieven ontstaan. Restaurant Rauw heeft bijvoorbeeld een benefiet lunch georganiseerd, Blokker heeft een vrachtwagen vol met spullen geleverd en zo zijn er nog vele indrukwekkende voorbeelden. Ook kreeg de campagne veel media-aandacht, waaronder een item in Hart van Nederland. Via nieuwsberichten op de website werden bezoekers en geïnteresseerden goed op de hoogte gehouden.

Amervoorde Hart van Nederland

Betrouwbaarheid van het platform
De online fondsenwerving verliep goed, mede door de keuze voor het Kentaa platform. “Door deze professionele opzet maak je een zeer betrouwbare indruk en dat komt de werving alleen maar ten goede. Ook de interactie met social media en andere websites is erg goed geregeld. Als je een beetje gevoel hebt voor het omgaan met een computer, is het ook redelijk simpel. Ik was het centrale aanspreekpunt voor de ouders, dus als er vragen waren loste ik het op.”

“Zeker een aanrader. Professioneel, het werkt fantastisch en ook wordt er exact op het afgesproken moment aan de stichting betaald. Onze penningmeester was onder de indruk!”
 


Over Woongroep Amervoorde

 
 

Begin 2014 is een aantal ouders van jongeren met een beperking bij elkaar gekomen om een wooninitiatief te starten. Ons einddoel was een kleinschalige woonvorm met 24-uurszorg voor onze kinderen. En dat is ons gelukt. We hebben ons als groep ouders georganiseerd de Stichting Woongroep Amervoorde. In de stichting kunnen we als sterke en rechtsgeldige gesprekspartner functioneren, extra kennis en expertise verkrijgen en op een verantwoorde wijze financiële ondersteuning mogelijk maken.