Klantcases

Wij bedienen inmiddels ruim 80 organisaties, groot én klein. Als je voor Kentaa kiest, ben je dus in goed gezelschap! Maar voordat je zelf besluit aan de slag te gaan met Kentaa, is het wel fijn om te weten hoe onze klanten over ons denken. Lees onze klantcases en ontdek het zelf!

Normal f1636ac65380960675a540c439fdd8120517334f

vzw Stop Darmkanker

“Wij zijn nog steeds uiterst tevreden. Ons platform dat intussen een naam gekregen heeft: “Fons”, werkt 24 uur per dag en 7 dagen per week. Iets wat weinig fondsenwervers kunnen zeggen.”   Opgehaald bedrag € 87.088 Aantal donaties 1300 Aantal acties 93   Eind 2017 startte vzw (vereniging zonder winstoogmerk) Stop Darmkanker als eerste Belgische organisatie met online fondsenwerving via het Kentaa platform. Fondsenwerving is in België nog niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Toch is het actieplatform van Stop Darmkanker (https://acties.stopdarmkanker.be/) succesvol met bijna 90.000 euro op de teller. Bijna twee jaar na livegang blikken we met oprichter Luc Colemont terug en bespreken we de succesfactoren van het platform.   Een platform met waarborgIn de zoektocht naar een platform voor online fondsenwerving, nam Stop Darmkanker contact op met Kentaa. Samen dachten we na over een passend platform en over de inrichting daarvan. Het resultaat was een actieplatform met ruimte voor acties (teams en individuele acties) van de achterban en evenementen. “De klantgerichte ‘op maat’ aanpak van Kentaa sprak ons erg aan. We zaten snel op dezelfde golflengte en voelden aan dat over dit platform erg goed nagedacht is. De gebruiksvriendelijkheid en de sociale media koppelingen waren een extra troef”, aldus Luc. Dat het Kentaa platform de juiste keuze was werd bevestigd door de talrijke voorbeelden en goede resultaten uit Nederland: “die boden een soort ‘waarborg’”.   Een integraal onderdeel van de fondsenwervingsmixHet kom in actie-platform is voor Stop Darmkanker een belangrijk middel in de fondsenwervingsmix. Niet het enige; ook de eigen website en Facebook zijn goede kanalen voor donaties en van het platform van de Warmste Week wordt gebruik gemaakt. Toch zou Luc het platform niet meer willen missen. Zodoende zorgt hij dat er altijd aan het platform wordt gedacht. “Bij ieder event proberen we onmiddellijk te bekijken hoe we het al dan niet in ons Kentaa platform kunnen gieten. De boksgala’s van 2018 en 2019 zijn daar mooie voorbeelden van.” De kracht van de herhalingActiestarters en donateurs krijg je niet vanzelf, bevestigt Luc. Behalve dat het actieplatform op de eigen agenda moet staan, moet het ook bij de achterban met regelmaat onder de aandacht worden gebracht. Één van de manieren waarop dat gebeurt is via social media; zowel op de accounts van de stichting als via Lucs persoonlijke accounts. “Maar men mag niet uit het oog verliezen dat sociale media niet voldoende zijn. Wij maken via onze lezingen en andere acties continu ‘reclame’ voor het platform. We kunnen je verzekeren dat het werkt. Reacties zijn steeds positief en de teller gaat omhoog.”     Het creëren van tevreden actiestartersHet werven van actiestarters op het platform doet Stop Darmkanker voornamelijk via bestaande campagnes van de stichting. Naar de ‘magic formula’ hiervoor wordt nog druk gezocht. Waar in actie komen voor een goed doel in Nederland al vrij normaal wordt gevonden, is er in Vlaanderen soms wat overtuiging nodig. Eenmaal op het platform, zijn actiestarters erg tevreden. “Ik heb nog nooit één valse noot gehoord”, zegt Luc. Hoe zorgt Stop Darmkanker dat de actiestarters tevreden blijven? Vooral door hen naar succes te begeleiden. “Dat doen we door hen persoonlijk te benaderen en te wijzen op de 10 tips voor actiestarters op het Kentaa-platform. De persoonlijke benadering wordt erg gewaardeerd”. De belangrijkste lessons learned Twee jaar na het starten met het platform heeft de stichting behoorlijk wat ervaring opgedaan en nuttige lessen geleerd. “We moeten het (platform) niet laten inslapen en bewust regelmatig op onze agenda zetten”. Het levert meer op dan alleen euro’s, verzekert Luc. Zo worden donateur- en actiestartergegevens gebruikt om hen op de hoogte te houden van de activiteiten van Stop Darmkanker, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven. “Het ‘tevreden klant keert steeds terug’-principe geldt ook voor ons”, vertelt hij. In de toekomst gaat Luc nog meer inzetten op het werven van individuele acties voor Stop Darmkanker. Ook verwacht hij veel van de ‘Darmathon’, een marathon-event tijdens de Antwerp Marathon in september 2020. Voor vzw’s die overwegen te starten met een actieplatform heeft hij slechts één, zeer heldere, boodschap: “Just do it! Geef het tenminste een kans”, wel maakt hij daar bij een kleine kanttekening, “Maar realiseer goed dat het niet vanzelf komt. Een goede strategie en vooral een gemotiveerde en brede achterban zijn essentiële onderdelen voor het succes van het platform.”   “Just do it! Geef het tenminste een kans. Maar realiseer goed dat het niet vanzelf komt. Een goede strategie en vooral een gemotiveerde en brede achterban zijn essentiële onderdelen voor het succes van het platform.”     Over vzw Stop Darmkanker     De vzw "Stop Darmkanker", opgericht in 2012 door maagdarmspecialist Dr. Luc Colemont, is een jonge, dynamische en onafhankelijke NGO. Ons motto is "Kennis delen kan levens redden".  De kennis over darmkanker is bij het brede publiek, de zorgverstrekkers en beleidsmakers nog ontoereikend. Eén op 20 personen wordt ooit met deze ziekte geconfronteerd. Als vroegtijdig ontdekt is er méér dan 90% kans op genezing. Onze vzw wil door acties en campagnes, informatie en voorlichting geven.   


Bekijk
Normal 30682a7f5915c380078efcd8fff8ff99c21b3cda

Stichting Phéron

“Binnen een week hadden wij de investering in Digicollect al terugverdiend! Daarna konden we met veel gemak verder en die opbrengsten kunnen we besteden aan onze doelen.”   Opgehaald bedrag € 6.711 Aantal donaties 776 Aantal collectebussen 71   Digicollect maakt online fondsenwerving eenvoudig. Voor grote, collecterende organisaties, maar ook voor relatief kleine organisaties biedt het een laagdrempelige manier om geld in te zamelen en nieuwe doelgroepen aan te boren. Daarover spraken we met Sharon Gajadin van Stichting Phéron. Stichting Phéron collecteert online via https://stichtingpheron.digicollect.nl. In Nederland overlijden er gemiddeld 4 baby’s per dag. Stichting Phéron helpt om ouders en naasten te steunen en in beweging brengen bij het verlies én afscheid van hun baby. Dat doet de stichting door hulp, middelen en informatie te bieden voor lotgenoten én zorgprofessionals. Sinds 2017 is fondsenwerving een belangrijk middel geworden om de hulp aan nog meer mensen te kunnen bieden. Evenementen zorgen voor de voornaamste invulling daarvan, maar ook collecte is een onderdeel. Voor een kleine stichting als Stichting Phéron, is de traditionele collecte een arbeidsintensieve en relatief dure manier van fondsenwerven. Dat maakt uitbreiding lastig. Uitbreiding van de collecte“Als stichting zijn wij voortdurend op zoek naar funding voor de uitvoering van onze doelen. Collecteren is een krachtig middel hiervoor. We werven inmiddels al in meerdere gemeenten donateurs op de traditionele manier. Hierbij gaan vrijwilligers met een collectebus langs de deuren om donateurs te werven. Toen ik op de website van Digicollect las ik over een manier van collecteren waarbij vrijwilligers online een collectebus kunnen aanmaken, zag ik een aantrekkelijke nieuwe manier van collecteren,” verteld Sharon. “Het bereik is onbeperkt, immers kan overal ter wereld een collectebus aangemaakt kunnen personen doneren. Daarnaast zijn hierbij geen kosten voor vergunningen en de aanschaf van fysieke collectebussen en het versturen hiervan gemoeid.” Succes in duidelijke stappenHoe bereik je als kleine stichting succes met Digicollect? Sharon maakte daarvoor een duidelijk stappenplan. Eerst benaderde ze de ‘inner circle’: mensen die zeer betrokken zijn bij het verhaal en de doelstellingen van Stichting Phéron, huidige ambassadeurs en haar persoonlijke netwerk. Als tweede stap faciliteerde ze de fysieke collecte vrijwilligers met een eigen online bus. Daarna werd de rest van haar netwerk geïnformeerd over de mogelijkheid om ook op deze manier te collecteren. Mensen buiten haar eigen netwerk wist ze te bereiken door de persoonlijke verhalen van de online collectanten te delen via social media. Ook is er een speciale nieuwsbrief verstuurd over de online collecte en heeft Sharon proactief organisaties en belangstellenden benaderd. Dat leverde voor Stichting Phéron 71 online collectebussen op en 776 donaties met een gemiddeld donatiebedrag van € 8,57. De totale opbrengst van de eerste online collecte was € 6.711. Minder kosten, minder werk en veel meer dan alleen geldDigicollect is een vrij eenvoudige tool voor online collecteren. Wij noemen het ook wel eens een actieplatform light. Dat heeft als voordeel dat stichtingen er snel mee aan de slag kunnen. Ook neemt het fondsenwervers werk uit handen. Sharon: “Ik had een overzicht van e-mails die ik aan collectanten wilde gaan versturen, maar werd blij verrast te zien dat deze al klaarstonden. Ik hoefde ze alleen maar te controleren op volledigheid en aan te passen aan onze huisstijl. Dat scheelde enorm veel werk.” Behalve donaties heeft Digicollect Stichting Phéron dus ook tijd opgeleverd. En dat niet alleen. Het hielp bij het vergroten van hun naamsbekendheid en het vinden van meer fondsenwervers, vrijwilligers en ambassadeurs. Daarnaast kregen lotgenoten de kans om hun verhaal te vertellen. Een gevoelige en emotionele ervaring als babyverlies vertellen aan de deur tijdens het lopen van de collecte… niet makkelijk, zeker niet tegenover een vreemde. Op Digicollect vertelden collectanten hun uiterst persoonlijke verhalen en deelden zij hun motivaties voor het inzamelen. Deze verhalen bewijzen waarom het werk dat Stichting Phéron doet, zo belangrijk is, maar bieden ook steun aan anderen.     Een kleine investering die je snel terugverdientDigicollect is niet gratis in gebruik. Om te starten betaal je € 495,- plus 10% van wat je ophaalt. Voor Stichting Phéron was het de investering waard, aldus Sharon. “We hadden onze investering in een week terugverdiend. Daarna konden we met veel gemak verder en die opbrengsten kunnen we besteden aan onze doelen.” “Je hoeft echt niet alles op orde te hebben om hiermee te starten en succesvol te zijn. Doordat Digicollect een stand-alone pakket is, is het een ideale manier om direct professioneel naar buiten te treden.”     Over Stichting Phéron     Phéron helpt ouders, naasten en zorgprofessionals te steunen en in beweging te brengen bij het verlies én afscheid van hun baby. Dat doet de stichting op verschillende manieren: -        Directe hulp voor ouders in de vorm van de Phéron Memory Box in samenwerking met 30 ziekenhuizen door heel Nederland -        Kennisdeling over de impact en nazorg rondom babyverlies -        Hulp en informatie voor ouders en betrokkenen -        Ontmoetingen voor lotgenoten    


Bekijk
Normal eac5670ab9acb07af12ec47c5888aa89227d211c

Woongroep Amervoorde

“Het was hartverwarmend om te zien hoe het initiatief werd gewaardeerd door iedereen en hoe de giften binnenstroomden!”   Opgehaald bedrag € 23.687 Aantal donaties 544 Aantal sponsorpagina's 31 Aantal teampagina's 19   Het Kentaa-platform is geschikt voor kleine en grote initiatieven. Zo ook voor een kleinschalige woonvorm met 24-uurszorg voor mensen met een beperking. Stichting Woongroep Amervoorde ging eind 2017 aan de slag met Kentaa Basic voor online fondsenwerving. Via https://woongroepamervoorde.kentaa.com haalde dit ouderinitiatief bijna €25.000 op voor de inrichting van het droomhuis voor hun kinderen. Meer dan 500 donateurs en 31 actiestarters maakten dit mogelijk. Daarover gingen we in gesprek met Walter Kok, vader van Thomas (één van de bewoners) en tevens de beheerder van de website. Crowdfunding met sponsorpagina’sHet realiseren van een droomhuis voor kinderen met een zorgbehoefte is niet gemakkelijk. Wanneer bestaande voorzieningen te kort schieten en je het heft in eigen handen moet nemen, is daar geld voor nodig. Waarom nam de stichting contact op met Kentaa? Walter geeft aan: “Als stichting zijn we grote verplichtingen aangegaan om de woongroep te realiseren. Uiteraard waren en zijn we zeer gefocust op het binnenhalen van sponsoring en het fenomeen crowdfunding wilde we ook graag inzetten.”Het doel was heel concreet: de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes van het droomhuis. Een doel dat zich goed leent voor crowdfunding, omdat heel duidelijk gedefinieerd is wat er nodig is. Waarom gekozen voor Kentaa?Walter: “Kentaa kwam duidelijk naar voren als een innovatief bedrijf en er stonden al erg veel interessante voorbeelden op www.kentaa.com”. Kenmerkend aan deze campagne was de enorme persoonlijke betrokkenheid van de ouders, familie en vrienden van de bewoners. Dat blijkt uit de vele donaties en commentaren op de website en ook de bereidheid om meer te doen. Daarom is gekozen om ook sponsorpagina’s te gebruiken, legt Walter uit: “We werden door Kentaa goed begeleid in het kiezen van het juiste pakket zodat we een goede, logische opzet kregen waarbij iedere bewoner apart acties kon starten en we ook het totaal overzicht konden behouden.” “We zijn door Kentaa goed begeleid in het kiezen van het juiste pakket zodat we een goede, logische opzet kregen waarbij iedere bewoner apart acties kon starten.” Een initiatiefrijke achterbanOnline fondsenwerving komt niet vanzelf van de grond en bij het vragen om sponsoring moet je wel even over een drempel, benadrukt Walter: “Voor de crowdfunding is de grootste valkuil dat je het onvoldoende onder de aandacht brengt. Wat betreft sponsorpagina’s moet je je over je eigen gevoelens van 'schaamte' heen zetten. Je gaat toch je familie en vrienden vragen om geld te doneren voor je kind. Het was het echter meer dan waard en iedereen heeft dat uiteindelijk gedaan.”Hij wijdt het succes van de campagne dan ook toe aan de initiatiefrijke en ambitieuze ouders en broers en zussen. Zij werden gestimuleerd om zelf met acties en ideeën te komen en dat deed iedereen. Hulp en aandacht uit alle hoekenDoor deze campagne zijn er ook nieuwe initiatieven ontstaan. Restaurant Rauw heeft bijvoorbeeld een benefiet lunch georganiseerd, Blokker heeft een vrachtwagen vol met spullen geleverd en zo zijn er nog vele indrukwekkende voorbeelden. Ook kreeg de campagne veel media-aandacht, waaronder een item in Hart van Nederland. Via nieuwsberichten op de website werden bezoekers en geïnteresseerden goed op de hoogte gehouden. Betrouwbaarheid van het platformDe online fondsenwerving verliep goed, mede door de keuze voor het Kentaa platform. “Door deze professionele opzet maak je een zeer betrouwbare indruk en dat komt de werving alleen maar ten goede. Ook de interactie met social media en andere websites is erg goed geregeld. Als je een beetje gevoel hebt voor het omgaan met een computer, is het ook redelijk simpel. Ik was het centrale aanspreekpunt voor de ouders, dus als er vragen waren loste ik het op.” “Zeker een aanrader. Professioneel, het werkt fantastisch en ook wordt er exact op het afgesproken moment aan de stichting betaald. Onze penningmeester was onder de indruk!”   Over Woongroep Amervoorde     Begin 2014 is een aantal ouders van jongeren met een beperking bij elkaar gekomen om een wooninitiatief te starten. Ons einddoel was een kleinschalige woonvorm met 24-uurszorg voor onze kinderen. En dat is ons gelukt. We hebben ons als groep ouders georganiseerd de Stichting Woongroep Amervoorde. In de stichting kunnen we als sterke en rechtsgeldige gesprekspartner functioneren, extra kennis en expertise verkrijgen en op een verantwoorde wijze financiële ondersteuning mogelijk maken.  


Bekijk
Normal e567714cc0eb8e75bd7eda22f077bd32e64bbfa1

Stichting Vrienden van het Sophia

“De afgelopen jaren delen we ook steeds meer filmpjes, verhalen die goed in beeld brengen voor welke kinderen we dat jaar sporten. Zo krijgen de sporters dat extra zetje om er helemaal voor te gaan.”    Jaar in jaar uit boekt Stichting Vrienden van het Sophia succes met hun fondsenwervende evenement Sporten voor Sophia. Dit is een jaarlijks terugkerend sportevenement, waarbij men zich al spinnend inzet voor het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Deelnemers melden zich aan via de website www.sportenvoorsophia.nl en starten hier hun geldinzamelingacties om zoveel mogelijk op te halen voor wetenschappelijk (medisch) onderzoek. In 2018 werd er dankzij grote inzet van de 1894 (!) deelnemers, organisatoren en het Sporten voor Sophia team meer dan 5 ton ingezameld voor onderzoek naar chronisch darmfalen bij kinderen. Omdat dit een prachtvoorbeeld is van terugkerend succes van een fondsenwervend evenement, stelde Kentaa wat verhelderende vragen. Carol Smit en Chrisje Seijkens van Stichting Vrienden van het Sophia deelden hun ervaringen met ons. Dit is nu de 27e keer dat jullie dit evenement hebben georganiseerd. Wat is jullie grootste uitdaging en hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Onze grootse uitdaging is om er elke editie weer een bijzonder evenement neer te zetten en er voor te zorgen dat wij zoveel mogelijk fondsen kunnen werven. Zodat we met elkaar belangrijk wetenschappelijk onderzoek binnen het Sophia Kinderziekenhuis mogelijk kunnen maken. Wat is de absolute best practice die jullie jaar na jaar toepassen? Persoonlijke communicatie vinden wij heel belangrijk. We proberen de sporters goed op de hoogte te houden en te voorzien van relevante informatie. De afgelopen jaren delen we ook steeds meer filmpjes, verhalen die goed in beeld brengen voor welke kinderen we dat jaar sporten. Zo krijgen de sporters dat extra zetje om er helemaal voor te gaan. En de grootste afrader? Een grote afrader is om te denken dat we het streefbedrag toch wel weer op zullen halen. Het is niet vanzelfsprekend dat mensen zich zo inzetten, dus we zijn heel dankbaar en proberen te ondersteunen waar mogelijk. Teams spelen bij jullie evenement een belangrijke rol. Zij halen grote bedragen op. Hoe begeleid je hen? De meeste teams komen vanuit een sportschool en daar worden zij goed begeleid. Vanuit ons is de Kentaa website een goed platform voor de deelnemers en wij ondersteunen de teams door middel van goede communicatie. Ook motiveren wij de teams extra door ze een bronzen beeldje cadeau te geven boven een bepaald bedrag. Dat is inmiddels wel een soort collectors item geworden. Hoe bepaal je een realistisch doelbedrag voor het evenement? Voor Sporten voor Sophia kiezen wij veelal een wetenschappelijk onderzoeksproject dat door het bestuur van de Stichting weloverwogen gekozen wordt. Hierbij wordt gekeken of het een haalbaar project is dat de mensen aanspreekt, zodat het haalbaar is hiervoor de fondsen te kunnen werven. Een onderzoeker kost gemiddeld €70.000 per jaar en een project kan variëren van 2 tot 4 jaar. Uiteraard weten we ook dat we met de huidige organisatie de opbrengst nog wel iets verder kunnen verhogen maar dat dit niet oneindig is. Het bedrag van afgelopen editie was weer zo bijzonder hoog. Ons evenement groeit nog wel ieder jaar maar ook daaraan zijn grenzen. We hebben bijvoorbeeld (op dit moment) nog geen extra ruimte beschikbaar voor meer fietsen/deelnemers en de opbrengst per deelnemer ligt al heel hoog.  Wat doen jullie om het interessant te houden voor terugkerende deelnemers? Door hele realiseerbare en tastbare onderzoeken te kiezen om voor te sporten. Op het gebied van fondsenwerving sporen wij de deelnemers zoveel mogelijk aan om via hun eigen netwerk hun acties te delen. Ook proberen we hen op originele ideeën te brengen. Daarbij proberen we ieder jaar weer nieuwe, verrassende elementjes toe te voegen aan het evenement. En laten we zien dat we ieder jaar het evenement weer wat beter organiseren. Het licht en geluid is ieder jaar weer spectaculairder.  Waar ligt wat jullie betreft de grootste kans voor de volgende editie? Dit jaar hadden we voor het eerst een editie speciaal voor bedrijven, op vrijdagavond. Twee uur spinnen en daarna een borrel. Dat was een enorm succes en willen we daarom volgend jaar ook weer organiseren. Uiteraard hopen we dan op nog meer deelnemers dan dit jaar, want we hadden nog wel wat fietsen beschikbaar. En natuurlijk ligt de lat ieder jaar weer een beetje hoger wat betreft de organisatie van het evenement zelf. Er zijn altijd weer dingen die net wat beter kunnen, maar dat houdt het ook leuk!   Over Stichting Vrienden van het Sophia     Kinderen horen niet ziek te zijn, maar helaas is de werkelijkheid anders. Daarom doet de Stichting Vrienden van het Sophia er alles aan om het verblijf van patiëntjes en hun gezin in het ziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken. Verder zet de Stichting zich in voor financiering van wetenschappelijk onderzoek, om oorzaken van ziekten te ontdekken en behandelmethoden te verbeteren.  


Bekijk
Normal f4d4dfffba461c3dfe8b3992ebc12398ca622da5

Alzheimer Nederland

“We gebruiken Digicollect dit jaar voor het eerst naast onze straatcollecte. Onze verwachtingen en doelstellingen zijn op alle vlakken flink overtroffen. Heel gaaf om te zien!” Alzheimer Nederland combineert dit jaar voor het eerst haar offline deur-aan-deur-collecte met Digicollect: Kentaa’s platform voor online collecteren. En met succes: met ruim 1.400 aangemaakte collectebussen zijn verwachtingen en doelstellingen van Alzheimer Nederland flink overtroffen. We spraken met Jeroen Berendse, Teammanager Marketing bij Alzheimer Nederland en verantwoordelijk voor onder andere het collecteprogramma. De traditionele straatcollecte is iets wat voor Alzheimer Nederland nog steeds goed werkt. Toch kwam er de afgelopen jaren het besef dat er, met het oog op de toekomst, nieuwe elementen aan toegevoegd zullen moeten worden: “Zeker als we onze huidige collecte-inkomsten gelijk willen houden of willen laten groeien. Met alleen de straatcollecte ga je ’t niet redden. We zochten daar een goede aanvulling op,” aldus Jeroen.Digicollect als geïntegreerd onderdeel van collecteweek Digicollect bood voor Alzheimer Nederland uitkomst. Digicollect is een platform van Kentaa, waarmee de achterban van een organisatie zelf een digitale collectebus aan kan maken en zo online kan collecteren. Het maakt gebruik van de mogelijkheden en gemakken die het internet biedt, en combineert dat met de krachtige kenmerken van de offline collecte: kleine bedragen, anoniem geven en sociale druk. Alzheimer Nederland ging met ‘t platform aan de slag: “We hebben Digicollect heel erg bewust geïntegreerd in onze huidige collecte. Juist de combinatie tussen online en offline maakt het in onze ogen tot een succes.” “We hebben Digicollect geïntegreerd in onze huidige collecte. Juist de combinatie tussen online en offline maakt het in onze ogen tot een succes.” Campagne gericht op de collectantenDe collecteweek van Alzheimer Nederland is in november. In oktober zijn ze gestart met het introduceren van de online collectebus bij de huidige collectanten: “We vertelden hen dat we dit jaar óók de online collectebus hebben, als aanvulling op de traditionele collectebus. Daarbij is nadrukkelijk gecommuniceerd dat we daarmee de collecte zoals die is, niet vervangen,” aldus Jeroen.Hij vertelt dat Alzheimer Nederland de online collecte in eerste instantie richt op de mensen die tijdens de straatcollecte niet thuis zijn. De collectant kon een kaart achter laten en hen dan leiden naar zijn of haar online collectebus: “We merken dat mensen die tijdens de straatcollecte de deur openen, vaak wel bereid zijn iets te geven. Dat is erg fijn, maar er zijn ook mensen die op het moment van de collecte toevallig niet thuis zijn. Juist die mensen proberen wij te bereiken met onze online collectebussen.”Volgens Jeroen zit de kracht van Digicollect in de persoonlijke touch: “Bij de straatcollecte gaat de collectant vaak langs de deuren in zijn of haar eigen buurt. Met Digicollect trek je dit persoonlijke online door: mensen kunnen online doneren in de collectebus van een collectant die ze kennen.” “Met Digicollect trek je het persoonlijke van de straatcollecte door: mensen kunnen online doneren in de collectebus van een collectant die ze kennen.” Alzheimer Nederland kiest eigen ‘flow’Voor de promotie van het platform besloot Alzheimer Nederland, naast de Digicollect-pagina, een extra website in te zetten: “De Digicollect-pagina werkt goed, maar heeft een vrij directe call-to-action. Wij wilden onze mensen iets ‘zachter’ laten landen. Dit hebben wij gedaan door een website vóór onze Digicollect-pagina te zetten. Deze pagina is bedoeld om aan onze collectanten uit te leggen waarom we dit jaar ook online collectebussen inzetten en om hen te inspireren er een aan te maken.”Overtroffen verwachtingenAlzheimer Nederland was blij verrast met de resultaten die er geboekt werden. In de collectemaand werden ruim 1.400 collectebussen aangemaakt. Volgens Jeroen was dat ook het doel: “We hebben onze campagne dit jaar gestuurd op het aanmaken van collectebussen door onze huidige deur-aan-deurcollectanten. We hebben eigenlijk nauwelijks gepromoot op het daadwerkelijk binnenhalen van donaties in die collectebussen.”Toch gebeurde ook dat veelvuldig: “Niet alleen qua aantal aangemaakte collectebussen, maar ook qua opgehaalde euro’s heeft Digicollect onze verwachtingen overtroffen. We hadden vrij ambitieuze doelen gesteld, en daar zijn we behoorlijk overheen gegaan. Dat is heel gaaf om te zien.”Fris, flexibel en duidelijk platformJeroen omschrijft Digicollect als een fris en duidelijk platform. Daarnaast is hij erg te spreken over de achterkant van het Digicollect-platform: “Het spreekt me aan dat je redelijk veel zelf kan beheren. Het is flexibel in het aanpassen van zaken. ”Ook vanuit de achterban kwamen positieve reacties op Digicollect, zowel van jong als van oud: “De rode draad van de reacties was dat het een nuttige aanvulling is op wat we al doen. Het leuke is dat onze collectanten het ook echt zien als een middel om meer geld op te halen. Bij het optellen van de collecte-inkomsten zien ze dan ineens van ‘hey, ik heb ook online nog 80 euro opgehaald!’.” “Dit is nog maar het begin: ons eerste doel was dat onze collectanten online collectebussen aan gingen maken, in de volgende jaren willen we dit doortrekken zodat daar ook steeds meer in komt.” Volgend jaar weer? Natuurlijk!Over het antwoord op de vraag of Alzheimer Nederland volgend jaar weer gebruik gaat maken van Digicollect, hoeft Jeroen niet lang na te denken: “Ja, natuurlijk! Dat wat we dit jaar hebben gedaan is nog maar het begin. Het eerste doel was dat onze collectanten collectebussen aan gingen maken, in de volgende jaren willen we dit doortrekken zodat daar ook steeds meer in komt.”     Over Alzheimer Nederland     Meer dan 270.000 mensen in Nederland hebben dementie. Achter ieder van hen gaat een heel leven schuil. Verpakt in herinneringen die er nog zijn, herinneringen die levend worden gehouden door vrienden, familie en geliefden. Sinds 1984 werkt Alzheimer Nederland aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geven ze voorlichting, bieden ze ondersteuning en komen ze op voor betere zorg voor mensen met dementie. Daarnaast maken ze wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer mogelijk.  


Bekijk
Normal bdca882bc2f09b428d41e50b538c857179420a09

Universiteit Leiden

“Steunleiden.nl heeft ons veel opgeleverd. Niet alleen in termen van bijdragen, maar ook in termen van publiciteit.”  Ook voor onderwijsinstellingen biedt crowdfunding uitkomst. Dat bewijzen Nederlandse Universiteiten wel. Inmiddels behoren 9 (!) Nederlandse Universiteiten tot de klantenkring van Kentaa. En met succes. Universiteit Leiden was één van de eerste universiteiten die aan de slag gingen met Kentaa. Hun platform, steunleiden.nl, maakte een prachtige groei door: in jaar 1 haalden zij € 13.440 binnen, in jaar 2 € 35.172 en in jaar 3 € 45.615. Lilian Visscher, Directeur alumnirelaties en fondsenwerving bij Universiteit Leiden, vertelt over de samenwerking met Kentaa.Bij Universiteit Leiden waren het de wetenschappers die met het initiatief om te gaan crowdfunden kwamen: “Ze wilden hier graag mee aan de slag en waren benieuwd hoe ze dat konden vormgeven en welke platformen ze het beste konden gebruiken. Sommigen wilden zelfs een eigen platform starten. Dat bracht ons op het idee om steunleiden.nl op te zetten, ” aldus Lilian.Lilian vertelt vervolgens de markt te zijn gaan verkennen: “Ik kwam al snel uit bij Kentaa (toen nog Mobillion), omdat jullie ervaring hadden met crowdfunding voor Nederlandse Universiteiten.” Lilian doelt daarmee op het feit dat de Rijksuniversiteit Groningen met hun Kentaa-platform Rugsteunt.nl destijds ook al vele crowdfunding successen behaalde. Maatwerk ‘Leidse’ vormgevingTerug naar Leiden. Lilian gaf aan dat het proces van aansluiting vrij snel verliep. De Universiteit Leiden koos daarbij voor een maatwerk vormgeving: “We wilden het platform een typisch 'Leidse' uitstraling geven. Hier hebben we uitgebreid overleg over gehad. We zijn erg blij met de uiteindelijke look & feel van de website.”  “We wilden het platform een typisch 'Leidse' uitstraling geven en zijn erg blij met de uiteindelijke look & feel van de website.” Op het platform kunnen wetenschappers en andere betrokkenen bij de Universiteit Leiden hun eigen crowdfundingprojecten starten. Dit kunnen projecten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek zijn, maar ook projecten voor bijvoorbeeld de restauratie van de universiteit. Speciaal voor studenten die willen crowdfunden, is de universiteit ook het platform studenten.steunleiden.nl gestart. Meer dan alleen crowdfundingopbrengstenVolgens Lilian heeft crowdfunding met behulp van het Kentaa-platform Steunleiden.nl hen veel opgeleverd. En niet alleen financieel: “Ons eerste project, 'Red het Zweetkamertje' heeft enorm veel publiciteit opgeleverd, bijna alle nationale nieuwsmedia hebben er aandacht aan besteed tot aan het 8-uur journaal aan toe. Prachtige extreme exposure, maar ook intern heeft dit steunleiden.nl goed op de kaart gezet. We hebben daarna meer mooie acties gehad die veel hebben opgeleverd in termen van bijdragen maar ook in termen van publiciteit.” Intensieve begeleiding van crowdfundersZoals gezegd maakte de Universiteit Leiden qua crowdfundingopbrengsten een mooie groei door. Om dit voor elkaar te boksen zorgt Lilian samen met haar team voor een goede kwaliteitswaarborging: “We begeleiden de wetenschappers en andere collega's die willen gaan crowdfunden heel intensief. Niet ieder project is geschikt. De collega's die gaan crowdfunden moeten bereid zijn dit project zelf te trekken, alleen dan werkt het. We benadrukken vooral de kracht van hun eigen netwerk, en dat ze dat zelf heel actief moeten gaan benaderen. We hebben inmiddels diverse best practices die we met hen delen. Het is heel leuk om te zien hoe aanstekelijk het enthousiasme van succesvolle Leidse crowdfunders werkt.” “Het is heel leuk om te zien hoe aanstekelijk het enthousiasme van succesvolle Leidse crowdfunders werkt.” Voor steunleiden.nl is het Kentaa-platform een belangrijk onderdeel van het succes. Lilian is met name enthousiast over de functionaliteiten die het voor donateurs mogelijk maken om een reactie achter te laten en je bijdrage te delen via social media: “Beide elementen werken heel krachtig.” Maar niet alleen over de technische functionaliteiten die Kentaa met haar platform mogelijk maakt, is Lilian tevreden: “De samenwerking gaat heel erg goed. Ik vind Kentaa een hele prettige sparring-partner die ons bijstaat met goed advies.”    “Ik vind Kentaa een hele prettige sparring-partner die ons bijstaat met goed advies.”   Over Universiteit Leiden     De Universiteit Leiden, in 1575 opgericht, is een van Europa’s meest vooraanstaande internationale onderzoeksuniversiteiten. De universiteit heeft zeven faculteiten in het alfa-, bèta- en gammadomein, is gevestigd in Leiden en Den Haag en heeft ruim 5.500 medewerkers en 25.800 studenten. Speciaal voor haar fondsenwerving heeft de Universiteit Leiden de stichting Praesidium Libertatis opgericht. Middels deze stichting zamelt zij geld in voor wetenschappelijk onderzoek en ter verbetering van het onderwijs.  


Bekijk
Normal 369477a4303d6b6402a2c30c25f9825995b8b506

JDRF Nederland

“We groeien enorm: in 2014 haalden we ruim € 85.000 op, in 2015 € 130.000 en dit jaar bijna € 180.000.” JDRF Nederland is inmiddels ruim 4 jaar onze klant. De organisatie gebruikt zowel ons kom-in-actieplatform als ons platform voor event fundraising. Ties Obers, Voorlichter & Fondsenwerver op de particuliere markt bij JDRF Nederland, vertelt over de samenwerking met Kentaa. JDRF is een van oorsprong Amerikaanse organisatie, dat pas sinds 2010 een Nederlandse tak heeft. Toen ze in 2012 voor het eerst de JDRF Walk organiseerden, startten ze met online fondsenwerving, deels omdat dit ook in Amerika al gebeurde: “Daarnaast was het over de volle breedte wel aangetoond dat online kanalen in fondsenwerving belangrijk zijn. Je bereikt tegenwoordig een stuk minder met het langs de deuren gaan,” vertelt Ties. JDRF zette alle opties op een rijtje en koos toen voor Kentaa, destijds nog Mobillion. “Je kijkt naar zaken als design, mogelijkheden, functionaliteiten en kosten. Kentaa kwam als beste uit de kast.”Kom-in-actie platform & platform voor event fundraisingJDRF maakt gebruik van twee Kentaa-websites: team JDRF, een doorlopend actieplatform en JDRF Walk, compleet ingericht voor event fundraising. De laatstgenoemde pagina fungeert, naast website om donaties te verkrijgen, ook als informatiepagina. Het is de enige pagina waarmee JDRF communiceert over het evenement: “Zo houden we de actie centraal. Als je alle informatie op één pagina verzameld, is het voor mensen duidelijker en vertrouwder. Ze kunnen in één oogopslag het opgehaalde bedrag, alle gestarte acties & teams en de nieuwsberichten zien,” aldus Ties.  “Je kijkt naar zaken als design, mogelijkheden, functionaliteiten en kosten. Kentaa kwam als beste uit de kast.” Groei, groei en nog meer groeiJDRF Nederland is inmiddels ruim vier jaar onze klant. Ties ervaart het contact met Kentaa als super: “Er is altijd iemand bereid om te helpen en om dingen op te lossen. Dat is fijn.” Kijkend naar de cijfers maakt JDRF een prachtige groei door. Zeker met de JDRF Walk: “In 2014 haalden we ruim € 85.000 op, in 2015 € 130.000 en dit jaar bijna € 180.000. Dat loopt parallel met de groei van onze organisatie. Met zo’n evenement bouw je ervaring op, je ontdekt wat wel werkt en wat niet. Daarnaast zie ik een grote verbetering in het Kentaa-platform sinds het begin. Het is nu een mooi, solide platform.”Ook in 2017 gaat JDRF Nederland weer de JDRF Walk organiseren. Voor 2017 is het doelbedrag € 225.000. JDRF Nederland gaat er dus vanuit dat de groei van het evenement zich aankomend jaar blijft doorzetten.Online promotiekanalenQua promotie houdt JDRF het met name bij online kanalen: “We doen veel aan e-mail- en Facebookmarketing. Vooral Facebook werkt voor ons, we hebben ruim 18.000 volgers.” De handige socialfeeds die eenvoudig kunnen worden ingebouwd in de Kentaa-websites maken dit natuurlijk nog gemakkelijker. “Bij Kentaa is er altijd iemand bereid om te helpen en om dingen op te lossen.”     Over JDRF Nederland     JDRF initieert, stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar Type 1 Diabetes (T1D). Het is de enige organisatie wereldwijd met een daadkrachtig en realistisch plan om het leven van mensen met T1D structureel te verbeteren. Het uiteindelijke doel van JDRF is een wereld zonder T1D, zodat Type één verandert in Type géén.  


Bekijk
Normal d090854593bf4bd38e4b734b60e558cc6d083655

Rode Kruis Prinses Margriet Fonds

“Met ons crowdfunding platform spreken wij nieuwe doelgroepen aan.” Voor het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds ontwikkelden wij het platform www.voorkomderamp.nl. Hier kan iedereen op een laagdrempelige en transparante manier bijdragen aan projecten ter beperking van de gevolgen van natuurrampen. We spraken met Liselotte de Koning (Directeur van het Fonds) en Irene Pouw (Community Manager) over hun ervaring met Kentaa.Het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds zet zich in om de gevolgen van natuurrampen te beperken. Door middel van preventieve en innovatieve projecten kunnen zij mensen in rampgevoelige gebieden beter beschermen en voorbereiden op de gevolgen van een ramp. Om financiële steun te vinden voor deze projecten, wilde het Fonds een nieuwe, jongere doelgroep aanspreken. En dat is precies de reden waarom zij aan de slag gingen met crowdfunding: “Crowdfunding is een innovatieve manier van fondsenwerven, wat goed aansloot bij onze nieuw aan te spreken doelgroep. Het biedt ons de mogelijkheid om op een transparante manier het verloop van projecten te laten zien. Mensen zien direct waar hun geld heen gaat en wat ermee gebeurt door middel van updates,” aldus Liselotte.Soepele samenwerking met KentaaVoor dat het Rode Kruis het Kentaa-platform ging gebruiken, deden ze aan crowdfunding via een ander platform. Na ongeveer een jaar bleek deze niet meer toereikend genoeg voor de organisatie: het Rode Kruis was toe aan een volgende stap. Kentaa bleek een goede match. Over het traject van ontwikkeling tot oplevering is Irene erg tevreden: “De oplevering was steeds zeer tijdig en zelfs vaak vóór de gestelde deadline. Zo hielden we ruimte over om alles te optimaliseren.”Verder verliep de samenwerking tussen het Rode Kruis en Kentaa volgens Irene en Liselotte erg soepel: “Kentaa is in onze ogen een vriendelijke en klantgerichte organisatie die zeer goed bereikbaar is en meedenkt met klanten. We zouden andere organisaties die op zoek zijn naar een crowdfunding- of kom-in-actieplatform zeker onze goede ervaring met Kentaa meegeven.”Over het eindresultaat van het platform zijn de dames ook erg te spreken: “Het ziet er mooi, fris en overzichtelijk uit. En het is heel goed responsive, dus op alle devices te gebruiken. Daarnaast werkt het ook prettig. Vanuit de achterkant houd je zelf eenvoudig de regie over het platform”. Ook de achterban van het Rode Kruis is enthousiast: “Iedereen die wij spraken vond het er mooi uitzien. Het zit goed in elkaar en de projecten zijn gemakkelijk te vinden.” “Kentaa is een vriendelijke en klantgerichte organisatie die zeer goed bereikbaar is en meedenkt met klanten. We zouden andere organisaties zeker onze goede ervaring met Kentaa meegeven.”   Nieuwe doelgroep door de crowdfunding campagneDe resultaten die het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds tot nu toe met het platform behaald heeft, zijn zeer gunstig te noemen. Er zijn al veel mooie projecten gestart (en behaald!). Rampoefeningen op scholen in Indonesië, houtbesparende ovens in Ethiopië en een app die mensenlevens redt in Haïti; allemaal projecten waar het Rode Kruis al succesvol voor heeft gecrowdfund. Het uiteindelijke doel van het platform, een nieuwe doelgroep aanspreken, is in elk geval zeker geslaagd: “We merken dat we veel nieuwe mensen en bezoekers op ons platform krijgen.”Hoe benadert het Rode Kruis haar doelgroep?Om al die mooie resultaten te behalen, heeft het Rode Kruis zelf niet stil gezeten. Op diverse manieren zorgen zij er voor dat de beoogde doelgroep ook daadwerkelijk aangesproken wordt en gaat doneren. Zo maken ze slim gebruik van pioniers. Dit zijn veelal bekende Nederlanders, zoals Chris Zegers, André Kuipers en Eric Corton, die allemaal hun eigen achterban aanspreken. Daarnaast werken ze met beloningen voor donaties, iets wat met het Kentaa-platform eenvoudig bewerkstelligd kan worden: "Incentives hebben altijd een goed effect. Daarnaast maakt het de projectpagina completer. Er Wordt op ons platform goed gebruik gemaakt van beloningen, variërend van kleine tot grote donaties. Verder maakt het Rode Kruis gebruik van socialmediakanalen (o.a. een Facebook-campagne), hebben ze stoppers in De Persgroep en Elsevier gehad, stonden ze met advertenties in de Metro en waren ze te gast in het BNR radioprogramma Duurzaam van Harm Edens. “Er wordt op ons platform goed gebruik gemaakt van de beloningen, variërend van kleine tot grote donaties.”     Over het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds     Waarom wachten met hulp totdat de ramp plaatsvindt? Dat is de basisgedachte achter het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds. Het Fonds wil kwetsbare mensen in kwetsbare gebieden voorbereiden op natuurgeweld. Duurzame en slimme initiatieven helpen de lokale bevolking zich op eigen kracht beter voor te bereiden op de volgende ramp. Doordat ze in actie komen vóórdat een natuurramp plaatsvindt, kunnen ze levens redden en veel schade en leed voorkomen.  


Bekijk
Normal f5627fcad6d3b2ae8afb5029c968c42594e31695

Verre Naasten

“Kentaa kan snel schakelen, is transparant en zit bovenop de ontwikkeling. Ze denken echt met je mee!”   Verre Naasten stapte begin 2016 over op Kentaa vanuit een andere aanbieder. Hun platform (www.mijnmission.nl) richt zich met name op groepen, namelijk christelijke scholen en kerkelijke groepen. Na slechts 8 maanden staat er al zo’n € 189.000 op de teller. Elze Toornstra, medewerker jeugd en jongeren, vertelt het verhaal van Verre Naasten. Eén van de doelgroepen van Verre Naasten zijn GKv-scholen in Nederland. Juist vanuit die doelgroep ontstond de vraag naar een online platform. Volgens Elze een logische vraag: “Scholen gaven aan dat er voor hen een drempel was om deel te nemen aan onze acties. Die drempel betrof het ‘gedoe’ dat huidige manieren van collecteren hen opleverde. Stuur maar eens 300 leerlingen de straat op. Het was te arbeidsintensief, met name om het contant opgehaalde geld te verwerken. Daarnaast was het ook nog eens onveilig. Ouders hadden er namelijk ook problemen mee dat hun kinderen met veel geld over straat moesten.” ‘Gedwongen’ switch naar KentaaVerre Naasten volgde alle trends en wist dat er genoeg mogelijkheden voor online fondsenwerving waren. Ze besloten aan de slag te gaan. Sinds een jaar werkt Verre Naasten met Kentaa. Daarvoor maakten zij gebruik van een andere aanbieder. Vanwege een overname bij die aanbieder, werd Verre Naasten gedwongen gebruik te gaan maken van het internationale platform van die aanbieder: hét moment om over te stappen. Elze: “We deden wat onderzoek en kwamen tot de conclusie dat we er flink op achteruit zouden gaan, zeker gezien de functionaliteiten. We wilden een ander platform, dat direct goed zou werken en Kentaa was gewoon de beste in de markt.” Kentaa pakte de uitdaging om het oude platform van Verre Naasten soepel over te zetten naar het Kentaa-platform. Elze was erg te spreken over het aansluitproces: “We konden snel schakelen!”   "We wilden een ander platform, dat direct goed zou werken en Kentaa was gewoon de beste in de markt."   Kentaa-website als paradepaardje voor Verre NaastenDe eindgebruikers van de Kentaa-website van Verre Naasten zijn met name middelbare scholen en kerkelijke groepen. Jong en oud werkt dus met het platform. Voor Elze is het gebruiksgemak van de Kentaa-website dan ook een enorme plus: “Vanuit de achterban wordt er erg positief gereageerd op het platform. Vooral vanwege de gebruiksvriendelijkheid. Mensen kunnen er direct mee aan de slag en hoeven niet technisch onderlegd te zijn. Daarnaast is ook de achterkant voor mij als beheerder goed ingericht. Ik kan makkelijk en snel mijn zaken op orde brengen! Externen zijn ook onder de indruk van alle activiteiten die er op plaatsvinden. Ja, het is wel echt ons paradepaardje.”Een makkelijk te integreren kant-en-klaar concept Maar hoe zorgt Verre Naasten er voor dat haar doelgroep ook daadwerkelijk aan de slag gaat met het platform? Daarvoor heeft Verre Naasten voor scholen een kant-en-klaar concept bedacht: “De ‘Maak-Meer-Marathon. Deze actie maakt een makkelijke integratie van het platform voor scholen mogelijk. Ze kunnen het snel oppakken, in 1 klas, maar ook in meerdere klassen. En het werkt vooral doordat het een soort competitiegevoel opwekt, men heeft namelijk een gezamenlijk doel waarvoor ze geld ophalen. Visueel is het sterk door de statistieken die getoond worden op onze Kentaa-website,” geeft Elze aan. Snelheid, transparantie en efficiëntie met KentaaVoor Elze is Kentaa een snelle, transparantie organisatie: “En jullie werken erg efficiënt. Ik vind ik het fijn dat jullie niet achter de feiten aanlopen. Jullie zitten boven op de ontwikkeling. Zeker in vergelijking met onze ervaring bij het eerdere platform. Daar waren wij vaak degene die aan moesten geven waar de verbeterpunten lagen en waar we kansen of problemen zagen. Bij Kentaa worden wij vaak verrast met nieuwe functionaliteiten waarvan we denken ‘wow, dat is inderdaad handig’. Ja, dat meedenken, dat is fijn.”    "Bij Kentaa worden wij vaak verrast met nieuwe functionaliteiten waarvan we denken ‘wow, dat is inderdaad handig’."     Over Verre Naasten     Verre Naasten is de landelijke mission-organisatie van en voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv). Het geloof delen wereldwijd is de missie van Verre Naasten. Dit doet zij door GKv-kerken in Nederland te ondersteunen bij de uitvoering van hun missionwerk over de hele wereld. Inmiddels werken ze samen met ruim 50 kerken en lokale instanties in ruim 30 landen. Ze helpen bij het opzetten van programma’s waarmee lokale kerken, in hun directe omgeving, het geloof willen delen, in woord en daad!  


Bekijk
Normal f03e4fcd11e591c07fe183417903e71dee77aec7

Stichting Ferenc

“Bij Kentaa is er altijd iemand die je te woord kan staan en die wil helpen.” Kentaa is er voor grote organisaties, maar biedt ook effectieve oplossingen voor kleinere organisaties. Dat bewijst Stichting Ferenc wel. Met behulp van hun crowdfunding website zamelden zij binnen drie maanden al ruim €5.000,- in voor wetenschappelijk onderzoek naar diverse soorten kinderkanker. Sinds mei 2016 doet Stichting Ferenc aan crowdfunden met het Kentaa-platform. “Crowdfunden is voor ons een makkelijke manier om geld in te zamelen. Juist de combinatie tussen een online platform en de traditionele manier van doneren blijkt effectief. Zo kiest iedere donateur namelijk zelf welke manier hij of zij het fijnst vindt”, vertelt Marina Vermaas, de moeder van Ferenc en één van de oprichters van de stichting.Bij het kiezen van een geschikt platform kwam Marina al snel bij Kentaa terecht. De goede uitleg over het platform en de mooie, overzichtelijke pagina hebben haar over de streep getrokken voor Kentaa te kiezen. Marina nam contact op en kwam er al snel achter dat een eigen website op het Kentaa-platform een passende oplossing was voor Stichting Ferenc: “Voor een maatwerk platform zijn wij simpelweg te klein en is ons doelbedrag te laag. Nu hebben we een eigen subwebsite op het Kentaa.com platform. De investering was aanzienlijk lager, zodat al onze opbrengsten naar de stichting konden gaan. Dat vonden wij erg belangrijk.” “Crowdfunden is voor ons een makkelijke manier om geld in te zamelen. Juist de combinatie tussen een online platform en de traditionele manier van doneren blijkt effectief." Snel aan de slag met KentaaVoor wie het nog niet wist: Kentaa biedt ook oplossingen voor projecten en initiatieven van kleinere organisaties. Zo ook voor Stichting Ferenc. Na aanmelding kon Stichting Ferenc snel aan de slag. Toch snapten de oprichters maar al te goed dat de donaties niet automatisch binnenstromen: “Daar hebben we zelf veel tijd ingestoken door het te delen, bijvoorbeeld via social media maar ook mond-tot-mond. Ook zijn we even goed gaan zitten voor het inrichten van onze website. Het spreekt mensen namelijk meer aan als er leuke foto’s en een goede tekst bij staan.”Eén project; een ongelofelijk resultaatDe crowdfunding website van Stichting Ferenc is specifiek gericht op één project. Dit project betreft de deelname aan de ScanCoveryTrial. Marina gaat samen met Alice Ooms deze 7.500 kilometer lange, ijskoude route, kris kras door het schitterende ijskristallen landschap van Scandinavië voltooien. Met behulp van het Kentaa.com platform kun je Marina en Alice steunen in hun uitdaging. De sponsoropbrengsten gaan, als vanzelfsprekend, naar Stichting Ferenc. “Het platform doet duidelijk z’n werk, want er wordt goed gedoneerd”, vertelt Marina. Het resultaat mag er dan ook wezen: met nog 80 dagen te gaan voor de start van de ScanCoveryTrial, is er al bijna €6.000,- euro opgehaald. “Dat is ongelofelijk. Ik ben heel erg tevreden,” aldus Marina.  “Het platform doet duidelijk z’n werk, ik ben heel erg tevreden.” Kentaa gaat een stap verderMarina ervaart dat het platform van Kentaa een belangrijke basis vormt voor het succes. Het platform werkt volgens haar gemakkelijk en is overzichtelijk. Daarnaast gaat Kentaa een stap verder dan alleen het aanbieden van het platform. Zo vindt Marina het een heel belangrijk pluspunt dat er bij Kentaa altijd iemand is die je te woord kan staan als er wat is of als je iets niet snapt: “Ook al is het platform vrij simpel, het is toch fijn dat er altijd iemand is die je wil helpen.”Beloon je donateursOok de mogelijkheid om beloningen toe te voegen spreekt Marina aan. Via het Kentaa.com platform kun je namelijk eenvoudig je donateurs bedanken in de vorm van een beloning. Dit doe je door donatieknoppen toe te voegen. Via deze weg trek je mensen of bedrijven sneller over de streep om een donatie te doen. Stichting Ferenc stimuleert bedrijven een donatie te doen door een beloning in de vorm van reclame. Organisaties krijgen bij een donatie van € 500,- een sticker op de trialcar waarmee Marina en Alice de ScanCoveryTrial gaan rijden. Dit is aantrekkelijk voor bedrijven omdat de ScanCoveryTrial veel media-aandacht krijgt (o.a. een televisie-uitzending op RTL 7).     Over Stichting Ferenc     Stichting Ferenc werd opgericht in naam van Ferenc Vermaas. Op 11 september 2014 overleed hij, na een strijd van bijna 10 jaar, aan de gevolgen van neuroblastoom kanker, een vorm van kinderkanker die helaas bij veel kinderen voor komt. Ferenc werd slechts 13 jaar. Omdat zijn ouders zijn eindeloze doorzettingsvermogen en positiviteit wilden doorgeven, richtten zij Stichting Ferenc op. De Stichting zet zich in voor wetenschappelijk onderzoek naar een betere genezing van kinderkanker.  


Bekijk
Normal fa095c537be5cb671e444cfd4909f4f31a38b45e

Stichting ALS

“We hebben in een jaar tijd bijna € 900.000 opgehaald met al onze Kentaa-websites!” Met 9 websites en een Digicollect platform in gebruik, maakt Stichting ALS Nederland veelvuldig gebruik van de Kentaa’s tools voor online fondsenwerving. Waarom kozen zij voor online fondsenwerving? Hoe zetten zij alle verschillende platformen naast elkaar in? En hoe verklaren zij hun succes? Stichting ALS aan het woord.Een aantal jaren geleden zag Stichting ALS steeds meer initiatieven ontstaan om geld in te zamelen vanuit hun achterban: “Om deze mensen te faciliteren ontstond de behoefte voor een online actieplatform. De mogelijkheid voor actievoerders om een persoonlijke pagina aan te maken met een online doneerknop helpt onze actievoerders enorm,” aldus Chris Ammeraal, verantwoordelijk voor de Marketing Communicatie bij Stichting ALS.Inmiddels is Stichting ALS al een flink aantal jaren klant van Kentaa. En met succes! Op www.alsacties.nl is het afgelopen jaar ruim € 220.000 euro opgehaald. Op dit actieplatform kan men eenvoudig een actie aanmaken om geld in te zamelen voor Stichting ALS. Of je nu je verjaardag viert en om een donatie vraagt, een sponsorloop organiseert of meedoet aan de marathon van New York; via het platform maakt men snel een persoonlijke pagina aan en helpt men in de strijd tegen ALS.     "De mogelijkheid voor actievoerders om een persoonlijke pagina aan te maken met een online doneerknop helpt onze actievoerders enorm.”  In totaal 9(!) Kentaa websites voor Stichting ALSSommige acties die werden opgezet door de enthousiaste achterban van Stichting ALS, groeiden en groeiden: “Het zijn dan eigenlijk evenementen met een eigen bestuur, penningmeester en communicatie. Wij bieden deze initiatieven de mogelijkheid om gebruik te maken van onze licentie. Het evenement krijgt dan een eigen URL. Het voordeel daarvan is dat je niet vast zit aan onze huisstijl, maar het evenement een eigen identiteit kan geven.” In totaal zijn er nu 9 Kentaa websites voor Stichting ALS, onder andere van de ALS Lenteloop, A LOCAL SWIM Westland, de ALS City Walk en de Rainbowrun 040.Naast die 9 Kentaa websites, maakt Stichting ALS ook gebruik van Digicollect, ons platform waarmee organisaties online kunnen collecteren. Men kan een collectebus aanmaken door de Facebook account te koppelen en het doneren kan beginnen. Chris ziet dit platform als nóg laagdrempeliger en eenvoudiger. Stichting ALS gebruikt het voor mensen die een verjaardag vieren en een donatie vragen als cadeau: “Als iedereen die op je verjaardag komt dan even een tientje doneert haal je direct een mooi bedrag op!”Bijna € 900.000 in een jaar tijdChris is zeer te spreken over de resultaten die alle Kentaa-websites Stichting ALS hebben opgeleverd: “We hebben in een jaar tijd bijna € 900.000 opgehaald met alle Kentaa-websites. Ik ben ervan overtuigd dat deze Kentaa-websites een vermenigvuldigende werking op de opbrengst van acties hebben gehad!”. De achterban van Stichting ALS blijft wel kritisch waar nodig: “We krijgen altijd feedback over hoe iets beter of anders kan. Maar aan het succes van de acties kan je denk ik wel zien dat onze achterban blij is met het platform. Er worden soms krankzinnige bedragen opgehaald!” "Aan het succes van de acties kan je denk ik wel zien dat onze achterban blij is het met platform. Er worden soms krankzinnige bedragen opgehaald!" Professioneel, kundig, betrokken en een tikkeltje gekSamenvattend omschrijft Chris het Kentaa-platform als eenvoudig en transparant. Op de vraag ‘Hoe zou je Kentaa als organisatie omschrijven?’, gaf hij het volgende antwoord: “Professioneel, kundig, betrokken en af en toe een tikkeltje gek.” Met een tikkeltje gek doelt hij met name op onze Zorgeloze Zomerbingo-actie voor klanten, waarbij onze salesconsultant Marien een week lang in een roze pak voor de camera verscheen. Bedankt Chris, die mooie woorden steken wij graag in onze zak!   Over Stichting ALS     Stichting ALS Nederland werft fondsen voor onderzoek naar de oorzaak en een behandeling van ALS. ALS is een dodelijke zenuw- spierziekte en komt in Nederland bij ongeveer 1.500 mensen voor. Jaarlijks overlijden er 500 mensen aan ALS, maar komen er ook 500 nieuwe patiënten bij. Hoop op een toekomst is er voor deze mensen niet. De gemiddelde levensverwachting bij ALS is 3 tot 5 jaar. Er is maar een manier om ALS de wereld uit te helpen, namelijk wetenschappelijk onderzoek, om zo een medicijn voor deze genadeloze ziekte te vinden.   


Bekijk

Uit onderzoek is gebleken dat onze klanten erg tevreden zijn over Kentaa als product én als organisatie. Zij geven ons namelijk een 8,1 als rapportcijfer! Lees onze klantcases over online fondsenwerving en ontdek hoe onze klanten de samenwerking met Kentaa ervaren.